Modvinden på vækstbørserne er tilbage – men spektakulære kursridt er fortsat mulige

De seneste ugers positive stemning er vendt til modvind på de nordiske vækstbørser. Et svensk healthcare-selskab stod bag et spektakulært kursridt på mere end 750% og viser dermed, at store kursmæssige afkast fortsat er mulige at finde uagtet markedsstemningen.

Aktierne på de nordiske vækstbørser (Kapital Partner Nordic Growth Exchanges Index/ KPNGX) faldt 1,1% i sidste uge. Det var cirka på linje med de større nordiske indeks, hvor det svenske S30-indeks steg med 1%, mens det danske C25-faldt 1,2%.

Siden 1. januar 2020 har KPNGX-indekset leveret et negativt afkast på 8%. Til sammenligning har det svenske S30-indeks og det danske C25-indeks leveret et positivt afkast på 18-31%. Ligeledes har S30-indekset og C25-indekset klaret skærene betydeligt bedre i 2022 end KPNGX-indekset.

Udviklingen i KPNGX-indekset siden 01.01.2020

KPNGX-indekset består af alle noterede selskaber på de nordiske vækstbørser heriblandt Nasdaq First North Growth Market, Spotlight Stock Market og EuroNext Growth.

Den nordiske stemning

Efter et par uger med medvind er den negative stemning på de nordiske vækstbørser atter tilbage. Størstedelen af selskaberne på tværs af indeksene leverede negative afkast. Ved de nordiske vækstbørser leverede 358 ud af 908 aktier et positivt afkast. På First North Danmark var stemning endnu mere negativ, hvor kun 14 af 51 aktier steg, mens det for de nordiske healthcare-aktier var 116 ud af 293 aktier med en positiv uge.

Positivprocenten for Kapital Partners aktieindeks

Positivprocenten viser andelen af selskaber indenfor indeksene, som leverede et positivt afkast i løbet af ugen.

Blandede sektorafkast i ugens løb

Healthcare topperformede i ugens løb med en stigning på 4,2%. Sektoren blev dog trukket væsentligt op af et enkelt healthcare-selskab, som steg over 750%. I modsatte ende af skalaen var utilities og energy med fald på 4,2% og 4,3%. Siden årets start har energy-sektoren outperformet alle andre. I kølvandet af energikrisen har mange energiselskaber klaret sig rigtig godt, og energisektoren er kun faldet 5,4%. Til sammenligning er er healthcare-sektoren faldet 45%.

Læs mere om 4 aktier indenfor energisektoren: Energikrise står for døren – her er 4 interessante aktier indenfor den grønne omstilling

De 3 bedst performende aktier på de nordiske vækstbørser i sidste uge

European Institute of Science AB (+758%) (Nordnet) udvikler diagnostiske analyser, der anvendes i kliniske laboratorier og på behandlingssteder, primært inden for veterinærmedicin for hunde, katte og heste. Sidste uge steg aktiekursen hele 758% på basis af en handlet værdi af 62 MSEK. I forrige uge blev aktien kun handlet for en værdi af under 300.000 SEK. Stigningen skete efter nyheden om, at selskabet vil hente ca. 4 MSEK i en emission. Selskabet har en børsværdi på 75 MSEK, og aktien er steget 387% år til dato.

Kursudviklingen for European Institute of Science AB år til dato vs. de nordiske healthcare-aktier (KPHC)

Double Bond Pharmaceuticals AB (+110%) (Nordnet) udvikler lægemidler mod bl.a. hjerne- og levertumor. Selskabet har 3 lægemiddelskandidater, hvoraf 1 er under klinisk udvikling, som bl.a. har blockbuster-potentiale (salg på over USD 1 mia.). Selskabet er undervejs med at lave en partneraftale angående klinisk og kommerciel udvikling for deres produkt i klinisk udvikling. Selskabet har en børsværdi på 43 MSEK, og aktien er faldet 27% år til dato.

Kursudviklingen for Double Bond Pharmaceuticals AB år til dato vs. de nordiske healthcare-aktier (KPHC)

Twiik AB (+72%) (Nordnet) driver en digital træningsplatform, der giver trænere og fitnesscentre mulighed for at tilbyde digitale træningstjenester. Selskabet steg uden selskabspecifikke nyheder. Selskabet har en børsværdi på knap 10 MSEK, og aktien er faldet 27% år til dato.

Kursudviklingen for Twiik AB år til dato

Udviklingen på First North Danmark

Kapital Partner First North Danmark (KPFNDK) indekset faldt 1,1% i sidste uge. KPFNDK-indekset har underperformet relativt til C25-indekset med 4% i 2022. KPFNDK-indekset har dog klaret sig bedre end både KPNGX-indekset og TR Venture Capital Index i 2022. En af forklaringerne er dog, at KPFNDK-indekset peakede tidligere i løbet af 2021 end de øvrige indeks, hvilket kan ses på grafen nedenfor.

Læs også: Det er begivenhederne efter regnskabsperioden, der er de interessante

Udviklingen i KPFNDK-indekset siden 01.01.2020

KPNFNDK-indekset består af samtlige aktier på Nasdaq First North Danmark

Udviklingen på First North Danmark på selskabsniveau

ViroGates A/S blev ugens vinder for 2. uge i streg efter en stigning på 34%. Der var stor afstand til listens nr. 2, hvor Risma Systems A/S fulgte efter med en stigning på 8%. De to selskaber har leveret et negativt afkast år til dato i niveauet -27-62%. Samesystem A/S blev derimod ugens værst performende aktie med -30%. Dermed er Samesystem A/S også blevet den værst performende aktie på First North Danmark i år med et fald på 79%.

Læs også: Investeringscasen for Nexcom

Udviklingen på First North Danmark den seneste uge samt år til dato

Ugens bedst performende aktie på First North Danmark: ViroGates A/S

ViroGates A/S (34%) (Nordnet) udfører forskning og udvikling af biomarkører samt diagnostiske instrumenter til sundhedsindustrien. Produkterne sælges under forskellige mærker og anvendes til identifikation, analyse og videre behandling af sygdomme som bl.a. hjerte-kar-sygdomme, kræft og neurologiske sygdomme. Selskabets bestyrelsesformand købte aktier i løbet af sidste uge. Selskabet har en børsværdi på 184 MDKK, og aktien er faldet 62% år til dato.

Læs også: Investeringscasen for Curasight

Kursudviklingen for ViroGates A/S år til dato

Ugens udvikling for de nordiske healthcare-aktier

De nordiske healthcare-aktier (Kapital Partner Healthcare Index/KPHC) har virkelig været hårdt ramt i 2022, hvor de er faldet ca. 46%. I sidste uge steg KPHC-indekset dog 0,9%, hvor førnævnte European Institute of Science AB (758%) og Double Bond Pharmaceuticals AB (110%) udgjorde top 3 tilsammen med BrainCool AB (42%). Klaria Pharma Holding AB klarede sig værst med et fald på 42%.

Læs også: Ingen “repair issue” i Lifecare

Udviklingen i KPHC-indekset siden 01.01.2020

KPHC-indekset indeholder alle børsnoterede healthcare-aktier i Norden.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email