Rådgivning

Forside» Corporate Finance» Rådgivning   

Vores rådgivning kan bestå i alene rådgivning og som rådgivning i forbindelse eller forud for en transaktion. I forhold til gængs “management consulting” arbejder vi målrettet mod at skabe værdi og dermed med konkrete og eksekverbare tiltag.

Vi rådgiver bl.a. om:

 • Målsætninger & Strategi
 • Gælds- og egenkapitalfinansiering
 • Kapital- og børsnoteringsparathed
 • Køberrådgivning
 • International børsnotering

Læs mere nedenunder.

Målsætninger & Strategi

Vi har rådgivet ledelser i såvel danske som udenlandske selskaber, private selskaber som børsnoterede selskaber, i en lang række sektorer, herunder bl.a. industri, healthcare, detailhandel, mineralefterforskning, transport, forbrugsgoder, vedvarende energi, teknologi, SaaS og finans.

Vi rådgiver bl.a. om målsætninger og strategier for at nå målsætningerne, herunder fastlæggelse og måling af KPI’er, forretningsmodel, ekspansion, markeder & konkurrenter samt kapitalstruktur.

Gælds- og egenkapitalfinansiering

Forberedelse er grundlaget for enhver succes. Det er derfor uhyre vigtigt at forberede salg af virksomheden, uanset om det gælder et helt eller delvist salg, om det er et salg til en kendt eller ukendt køber/investor. Forberedelse består bl.a. i: afklaring af sælgerens ønsker i forhold til ejerskabsandele på kort og langt sigt

 • typen af køber/investor
 • selskabets organisation og rapportering
 • strategiplan
 • budgetter og estimater
 • værdiansættelse
 • materiale til datarum
 • timing

Fusion kræver yderligere overvejelser og forberedelse, hvor faktorer som blandt andet fremtidig organisation, virksomhedskulturer og forhold til kunder og leverandører skal være på plads.

Kapital- og børsnoteringsparathed

Forberedelserne til at få ny investorer ind i virksomheden og i særlig grad hvis dette sker i forbindelse med optagelse af selskabets aktier til handel på en børs, kræver omhyggelig forberedelse. Vi har erfaring med såvel kapitaltilførsel som børsnotering på forskellige børser, herunder på vækstbørser (MTF) og main markets.

Forberedelserne er i stort omfang de samme som i forbindelse med salg af virksomheden, men at få investorer ind i selskabet og særlig børsnotering har egne udfordringer, som er væsentlige tidligt at få afklaret. Særligt ledelse og bestyrelse, rapportering, intern og stakeholder kommunikation samt arbejdsgange er betydelige områder.

Køberrådgivning

Opkøb kan være en væsentlig faktor for en virksomheds vækst. Vi rådgiver om strategi for opkøb samt assisterer i forbindelse med markedsundersøgelser, værdiansættelse – og parametrer.

International børsnotering

En børsnotering i USA på Nasdaq eller New York Stock Exchange eller i England på LSE kan være en fordel for det rette virksomheder, da man derved får direkte adgang til verdensmarkedet. En international notering er dog en væsentlig mere kompleks proces end en notering i Danmark/Skandinavien.

Markedsmekanismerne og rådgiveren er betydelige anderledes end de danske, og det er derfor en stor fordel for selskabet at have en rådgiver, der indgående kender til processerne, og som alene har fokus på selskabets og ejernes interesser.

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email