Det er begivenhederne efter regnskabsperioden, der er de interessante

Ekobot’s Q3 2022 regnskab viser vejen fremad for landbrugsrobotselskabet, og Holland er en væsentlig, positiv del heraf – også for aktiekursen fremadrettet.

Om Ekobot
Selskabet har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark.

Læs hele investeringscasen for Ekobot her.

2022 i de hollandske farver
I august i år solgte Ekobot sin første landsbrugsrobot på fuldt kommercielle vilkår til en svensk kunde og i oktober solgtes endnu en landbrugsrobot til en hollandsk kunde – begge til levering til 2023-sæsonen. Omsætningen i Ekobot er derfor stadig lav og på SEK 214.000 i de første 9 måneder og resultat før skat negativt med SEK 7,6 mio.

Ultimo september havde Ekobot likvider for SEK 2,4 mio. Siden har den hollandske venturefond Navus Ventures investeret SEK 2,4 mio. til kurs SEK 5,0. og dertil fik Ekobot SEK 0,7 mio. fra provenuet fra udnyttelse af TO2-warrants. Det er derfor forventningen, at Ekobot har behov for yderligere kapital senest i Q1 2023. Det er ligeledes forventningen, at Navus Ventures, der har 11% af aktierne i Ekobot, vil være en aktiv del af den kommende finansieringsrunde. Navus Ventures er drevet af en prominent og erfaren hollandsk virksomhed inden for jordbrugssektoren, der er langsigtet investor i Ekobot, og som dertil må forventes at gøre det væsentligt nemmere for Ekobot at hente kapital.

Læs også: Ekobot blåstemples med investering fra venturefond – aktiefortsætter yderligere op

Ekobot’s finansielle situation

(000’ SEK)9M 20229M 2021
Omsætning2140
Resultat før skat-7.604-5.559
Aktiver, total30.83624.536
Likvider2.37012.747
Rentebærende gæld12.1155.312

Kursudvikling er koblet til salget
En af de væsentligste faktorer for kursudviklingen i Ekobot bliver formentlig udviklingen salget. Udviklingen for aktiekursen har i år været på niveau med markedet, og dermed negativ. Aktiekursen har dog reageret (kraftigt) på de positive nyheder, hvorfor yderligere nyheder om salgsfremgang formentlig vil afspejle sig i aktiekursen.

Kursudvikling for Ekobot mod Kapital Partners Nordic Growth Exchanges Index (YTD)

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email