Privatlivspolitik

Dataansvar

Kapital Partner er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Kapital Partner A/S

Jernbanegade 4

1608 København 

Cvr-nr. 37364843

Vi er dataansvarlig, når vi foretager behandling af personoplysninger, der indgår i vores daglige forretningsaktiviteter, rådgivning for vores klienter samt markedsføring af vores ydelser. 

Baggrund 

Vi behandler persondata med hjemmel i gældende lovgivning om personoplysninger, herunder reglerne i databeskyttelsesloven. De relevante persondataretlige regler, som er gældende på nuværende tidspunkt er fastsat i databeskyttelsesforordningen, (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018)

Subjektet

Kapital Partner behandler og beskytter oplysninger, der vedrører vores klienter, ansatte, leverandører, samarbejdspartner, brugere af vores hjemmesider mv. 

Behandling af personoplysninger 

I forbindelse med levering af vores ydelser kan vi behandle følgende oplysninger om dig. 

Er du klient eller potentielt klient hos Kapital Partner, vil vi som udgangspunkt behandle dine oplysninger mhp. at kunne yde finansiel rådgivning til dig og opfylde vores aftale. 

Det skal bemærkes, at selskabsoplysninger ikke er omfattet databeskyttelsesforordningen, men i tilknytning til vores kunderelation kan vi efter omstændighederne behandle nedenfor nævnte oplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1

 • Identitet-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder 
 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, din stilling, 
 • Din uddannelsesmæssige baggrund og oplysninger om vores forretningsmæssige relation. 
 • Skatte- og betalingsoplysninger,
 • IP-adresse

Efter konkrete omstændigheder i de sager, vi bistå med rådgivning, kan vi endvidere behandle følsomme personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 9, stk.2, litra f., eller oplysninger om strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk.3 og stk.4. 

Metode

Kapital Partner behandler personoplysninger alene i det omfang det er nødvendigt til de konkrete formål, med støtte i en lovlig hjemmel. 

I det omfang vi behandler personoplysninger om vores kunder, så forelægger der en hjemmel hertil i kraft af den aftale der er indgået, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra b. 

Det kan forekommer nødvendigt for os at behandle almindelige kontaktoplysninger som: navn, e-mail, telefonnummer, titel mv. Denne behandling sker i tilknytning til forretningsmæssige forhold, udstedelse af fakturaer og ikke mindst for at kvalitetssikre vores efterlevelse af hvidvaskloven.

Kapital Partner er underlagt pligter efter hvidvaskloven, derfor vil vi behandle dine personoplysninger, herunder identitetsoplysninger, eks.: Cpr-nr., pasnummer, etc. Disse oplysninger bliver alene behandlet mhp. opfyldelse af vores pligter efter hvidvaskloven. 

Det skal bemærkes, at identitetsoplysningerne ikke vil blive brugt til kommercielle øjemed. 

Videregivelse af personoplysninger 

Kapital Partner vil videregive dine personoplysninger til tredje parter, hvis det nødvendigt, og der forelægger lovligt grundlag herfor. Afhængig af sagens karakter kan der være tale om videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder eller private personer. 

Opbevaring af personoplysninger

Kapital Partner opbevarer oplysningerne, så længe der foreligger en kunderelation. Såfremt kunderelationen ophører, vil vi slette personoplysninger, når vores udstående er afsluttet. 

Det skal dog bemærkes, at Kapital Partner er underlagt dansk lovgivnings regler om dokumentationskrav, herunder hvidvaskloven, som forpligter os til at gemme legitimationsoplysninger og opbevare dem i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør. 

Sletning af personoplysninger 

De registrerede personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. Sletning kræver, at konkrete betingelser i databeskyttelsesforordning er opfyldt. 

Kapital Partner er dog forpligtet til at opbevare oplysningerne i henhold til gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav. 

Dine rettigheder som registreret person

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder som registreret person, du kan gøre brug af ved at henvende dig til: compliance@kaitalpartner.dk

Indsigtsret 

 • Du har indsigtsret. Det indebærer, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. 

Tilbagetrække samtykke 

 • Hvis du har afgivet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Det skal dog bemærkes, at tilbagetrækning af samtykke, påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen, ligesom virkningen gælder først fra dette tidspunkt. 

Berigtigelse 

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Sletning

 • Under særlige omstændigheder kan du anmode om sletning af oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Indsigelse

 • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Dataportabilitet 

 • Efter særlige forhold kan du anmode om at få udlevere en kopi af dine personoplysninger eller få transmitteret personoplysninger fra Kapital Partner til en anden dataansvarlig.

For mere oplysninger og indsigt over dine rettigheder henvises der til Datatilsynets Vejledning om de registreredes rettigheder, som er tilgængeligt på www.datatilsynet.dk

Cookie-politik 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside: www.kapitalpartner.dk mhp., at levere den bedst mulige service til brugerne af vores hjemmeside. Nedenfor kan du læse mere om vores cookie-politik og, hvordan vi håndterer brugen af cookies. Af vores privatlivspolitik fremgår, hvordan vi bruger de personoplysninger, som vores cookies indsamler om dig, når du besøger vores hjemmeside.  

Hvad er en cookie

I dag bruger stort set alle hjemmesider cookies. I mange tilfælde er cookies nødvendige for at levere korrekt service på hjemmesiden.

En cookie er en datafil, som en hjemmeside gemmer på dit it-udstyr, fx computer, tablet og smartphone. Formålet er at genkende it-udstyret og dermed observere, hvordan du bruger hjemmesiden.

En cookie er en passiv fil, der ikke kan indsamle de oplysninger, der er på din computer, eller sprede computervirus og andre skadelige programmer.

Nogle cookies gemmes kun på dit it-udstyr, så længe du har din browser åben, såkaldte sessionscookies. Andre cookies gemmes på dit it-udstyr i et længere tidsrum, såkaldte persistente/vedvarende cookies. Når du vender tilbage til en hjemmeside, bliver cookien fornyet automatisk.

Ofte gemmes cookies fra andre parter end den, som ejer hjemmesiden (såkaldt tredjeparts cookies) Det kan være cookies med almindeligt indhold men også analyseværktøjer og indlejrede kommentarfelter.

Cookies på kapitalpartner.dk

På kapitalpartner.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter hjemmesiden, så vi kan forbedre siden. De oplysninger, vi indsamler, er anonyme og kan ikke spores til navngivne brugere.

Vi bruger følgende typer cookies på kapitalpartner.dk:

Førsteparts-cookies
Kapital Partner sætter som førstepart fire slags sessions-cookies, der udløber, når du lukker browseren. De har til formål at:

 • Genkende dit it-udstyr.
 • Huske dit sprogvalg.
 • Registrere det tidsrum, du er på hjemmesiden.
 • Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på kapitalpartner.dk

Vi sætter som førstepart også fire slags vedvarende cookies, der lagres mellem 30 dage og to år. De registrerer:

 • Hvor mange gange, du har besøgt hjemmesiden.
 • Hvor lang tid, du opholder dig på hjemmesiden.
 • Om du kommer til hjemmesiden via søgemaskine, søgeord eller link.  
 • Om du er en ny eller tilbagevendende bruger af hjemmesiden.

LinkedIn
Formål: Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere gennem partnere og andre platforme.  

Google Analytics
Vi anvender Google Analytics som statistikværktøj på sitet. Google Analytics giver os mulighed for at følge en session rundt på sitet og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?
Du kan til enhver tid ændre dine cookie-indstillinger på kapitalpartner.dk ved at klikke på det runde ikon nederst i venstre hjørne på siden.

Hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr, afhænger af din browser.

Hvis du bruger PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du følge disse link alt efter, hvilken browser du bruger:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Android
 • Apple
 • Windows 
 • Flash cookies

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Nyhedsbreve 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, giver du samtykke til, at Kapital Partner A/S, må sende dig informationer og nyheder til den e-mailadresse, som du har indtastet i forbindelse med din tilmelding. Ved tilmelding til et af vores nyhedsbreve registrerer vi din mailadresse. E-mail adressen videregives ikke til andre. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på linket i bunden af vores e-mails eller skrive til os på info@kapitalpartner.dk .   

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email