Corporate Finance

Inden for corporate finance hjælper vi virksomheder inden for en lang række af de områder, hvor særlig ekspertise er helt afgørende for at opnå et godt resultat. Således rådgiver og eksekverer vi for bl.a. ejerlederen, der skal generationsskifte, virksomheden, der har behov for at finansiere sin vækst eller f.eks. selskabet, der vil børsnoteres. Vi har særligt fokus på virksomheder inden for impact, herunder særligt grøn energi og biogas/biometan.

Rådgivning

Rådgivning kan bestå i alene rådgivning og som rådgivning i forbindelse eller forud for en transaktion.. 

Børsnotering

Vi hjælper selskaber med at blive børsnoteret i Danmark og Sverige. Vores primære fokus er børsnotering på de ikke-regulerede vækstbørser..

Kapitalfremskaffelse

Vi hjælper med tilførsel af kapital til selskaber, både  egenkapital-finansiering og lånekapital,  herunder hybridaktier..

Køb, salg, fusion og ejerskifte

Ejerskifte samt køb og salg af virksomhed er typisk meget væsentlige transaktioner for de involverede parter..

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email