6 life science selskaber med et kommende stærkt nyhedsflow – Bavarian på vej med femte opjustering

Indenfor life science og biotek selskaber er kommende nyhedsflow i form af kurstriggers vigtige for aktiekursens udvikling. Det skyldes, at det ofte er her, at man som investor bliver bekræftet eller afkræftet i investeringscasen omkring fremtidigt potentiale, hvilket spiller en afgørende rolle for værdisætningen af disse selskaber.  Modsat er intet eller begrænset nyhedsflow fra et biotekselskab ofte ensbetydende med, at aktiekursen siver. Udover selkabsspecifikke nyheder er disse typer af selskaber ofte karakteriseret som værende behæftet med en høj investeringsrisiko. Derfor har vi set, at mange biotek selskaber har været ekstra presset i det nuværende marked med stigende renter og risiko for recession.

Det på trods har vi alligevel fundet 6 selskaber, som alle udmærker sig ved enten at have flere mindre kurstriggers eller minimum en game-changing event, der for alvor kan transformere selskabet. De udvalgte selskaber er: Bavarian Nordic, Ascelia Pharma, Curasight, Evaxion Biotech, Fluoguide og Biosergen.

I tabellen har vi indrykket det tidspunkt, hvor selskabet har guided på, at eventen indtræffer. Der kan derfor forekomme forsinkelser eller afvigelser i forhold til det estimerede tidspunkt.

Kommende triggers i 2022

Se også: Hvad kan man få for 100 bitcoin

Flere opjusteringer fra Bavarian Nordic på vej – Vi venter den femte er på trapperne

Efter aktien har været i kraftig modvind det seneste års tid har fremkomsten af monkey pox, hvor Bavarian Nordic er eneste selskab med en vaccine, givet fornyet kursmæssig fremgang. Således har Bavarian Nordic fået en række nye ordrer og været i stand til foreløbig at opjustere selskabets forventninger til indeværende regnskabsår 4 gange. Vi venter yderligere nye ordrer på monkey pox vaccinen og ser derfor ekstrem gode muligheder for flere opjusteringer.

Dernæst afventer vi igangsætningen af fase III studier med ABNCoV2 (corona vaccine) i august måned 2022 med offentliggørelse af data sidst på året. Gode data vil kunne bane vejen for en godkendelse i begyndelsen af 2023. Corona er med den nye variant BA.5 igen blevet vækket til live i folks bevisthed og nye vaccineplanner er allerede iværksat i Danmark. Vi vurderer derfor fortsat, at det er for tidligt at dømme ABNCoV2 ude under henvisning til, at vi er over pandemien. Corona er stadig høj aktuel og Bavarian Nordic har allerede vist lovende data både med hensyn til immun respons og varíghed, hvilket vi vurderer tegner lovende for en kommende vaccine.

Vi vil også med interesse kigge mod offentliggørelsen af fase III data på Pfizers RSV projekt i Q4’22, hvor gode data også vil kunne bidrage til at reducere risikoen på Bavarian Nordics RSV projekt. Dette skyldes, at gode data på Pfizers vaccine igen vil indikere proof-of-concept, altså, at den virker efter hensigten, hvilket vi forventer vil have et positivt spillover på Bavarian Nordic. Vi venter, at den intense nyhedsstrøm i 2022 vil fortsætte med at favorisere aktiekursen.

Se også: Dansk aktie i comeback i svært børsklima

Ascelia Pharma først med scannings middel til patienter med dårlige nyrer

Ascelia Pharmas mest værdifulde produkt hedder Orviglance, som er det første kontrastmiddel i udvikling til brug ved MR-scanning af leveren hos voksne med alvorligt nedsat nyrefunktion (~4% af markedet) og er på omkring USD 500-600 mio. årligt. Disse patienter er i risiko for at udvikle den alvorlige og potentielt dødelige tilstand nefrogen systemisk fibrose (NSF), hvis de bruger de gadoliniumbaserede kontrastmidler, der er tilgængelige i øjeblikket. Orviglance har til formål at forbedre påvisningen og visualiseringen af ​​fokale leverlæsioner (inklusive levermetastaser og primære tumorer). Vi vurderer således, at der et meget interessant marked for Orviglance, og ser med stigende optimisme frem mod offentliggørelsen af fase III resultaterne for Orviglance i H1’2022. Aktien har været i modvind det seneste år, hvilket vi vurderer kan skyldes en kombination af vanskelige finansielle markeder og få selskabsspecifikke nyheder. Vi vurderer, at gode fase III på Orviglance vil være en game-changer for Ascelia Pharma, som vil kunne give et markant kursmæssigt comeback.

Se også: Skuffende markedsudvikling med alamerende inflationstal og dansk opjustering

Curasight: Strategi update og fase II resultaterne på trapperne

Vi forventer, at Curasight i løbet af de kommende uger vil offentliggøre en opdateret strategiplan og fase IIb data på glioblastom (aggressiv hjernecancer) i uTRACE. Begge events er afgørende kurstriggere i forhold til vores investeringscase, som kan ses her

Curasight er et klinisk fase II selskab (som er den midterste fase i udviklingen af et nyt produkt frem mod markedet) med en teknologi, der er bygget op omkring uPAR-receptoren, som er en biomarkør, der udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Curasight opererer inden for diagnostik og behandling af forskellige kræftsygdomme. Selskabet har udviklet en radiofarmaceutisk platform, uTRACE, der kan benyttes både til diagnostik og til behandling af cancer. uTRACE som anvendes til cancerdiagnostik har været anvendt i mere end 400 patienter i en række afsluttede og igangværende investigator-initierede klinisk fase II studier, og uTREAT har succesfuldt været anvendt til behandlingen af cancer i translationelle studier.

Vi ser med stor interesse frem mod offentliggørelsen af den opdaterede strategiplan, som ventes i løbet af de kommende uger. Vi forventer her at få mere indsigt i forretningen gående fremad og vil have særligt fokus på, hvordan selskabet vil accelerere strategien for uTRACE and uTREAT, hvilket vi forventer vil kunne have en positiv kursreaktion. Prissætningen og markedet for terapeutiske produkter ligger generelt meget højere end tilsvarende diagnostiske produkter. Den største værdi for Curasight ligger derfor på længere sigt efter vores vurdering i uTREAT platformen, eksempelvis vurderes markedet for diagnostik af glioblastom i USA og Europa til at være på EUR 195 mio. per år, mens markedet for behandlinger vurderes at ligge på EUR 5,1 mia. uTREAT platformen er pt. i præklinisk udvikling og bærer derfor stadig en højere risiko end uTRACE platformen, som er i klinisk fase II, hvoraf 3 afsluttede studier allerede har vist lovende resultater.

Dernæst er vi også frem mod offentliggørelsen af fase IIb data på glioblastom (aggressiv hjernecancer) i uTRACE, som kan bane vejen for en amerikansk FDA godkendelse i 2025, hvilket vi venter vil favorisere aktiekursen. I det første trin i afprøvningen af nye målrettede radionuklider er studiet af biodistribution, hvor både bindingen til de implanterede humane glioblastomtumorer såvel som distribution til organer testes. Bindingen til tumoren skal være tilstrækkelig høj til at muliggøre et terapeutisk respons, og biodistributionen til organer skal være sådan, at alvorlige bivirkninger er usandsynlige. Gode fase IIb data vil, efter vores vurdering, også sænke den generelle selskabs risiko, da vi ser et stærkt read-across til de øvrige indikationer.

Aktiekursen i Curasight har været presset det senste år på trods af have leveret på udviklingen af pipelinen som bl.a. tæller en udvidelse med to nye indikationer. Curasight er aktuel med to potentielle kurstrigger i de kommende uger, som vi venter vil kunne favorisere aktiekursen.

Evaxion Biotech – fokus på nøgleprodukter

Evaxion Biotech er et dansk biotekselskab noteret i USA, som anvender AI-baserede platforme til at bl.a. at udvikle immunterapier til behandling af cancer (PIONEER platformen). Lovende data fra de to igangværende kliniske programmer EVX-01 til behandling af metastatisk melanom (metastatisk modermærke cancer) og EVX-02 til behandling af adjuverende melanom (patienter, som har fået fjernet tumor fuldstændigt kirurgisk, men hvor der er høj risiko for tilbagefald) vil efter vores vurdering bane vejen for yderligere katalysatorer på kort sigt.

Data fra fase I/IIa-studiet med EVX-01 viste en objektiv responsrate (ORR) på 67 % på tværs af alle ni patienter sammenlignet med historiske data på 40% med anti-PD1-behandling alene. ORR viser forholdet mellem antal patienter, som har opnået helt eller delvist respons på behandlingen, og det samlede antal patienter som evalueres for respons. Undersøgelsen viste også en fuldstændig responsrate på 22% sammenlignet med historisk 7% med anti-PD1-behandling alene og en delvis responsrate på 44% versus 33% sammenlignet med anti-PD1-behandling alene.

Vi ser flere fordele ved brugen af ​​de AI-baserede platforme, som vi vurderer kan udvide brugen af ​​immunterapierne til flere sygdomsområder og vil skabe yderligere værdi. Se hele vores investeringcase her

På trods af en flot udvikling af pipelinen og et stærkt kapitalberedskab, som pt. sikrer finansiering af driften indtil Q4’2023 med mulighed for tilførsel af yderligere USD 140 mio. lider aktiekursen, som er nede med som er nede med over 50% ÅTD. Vi ser frem mod et løbende nyheds flow med nyheder fra selskabets to nøgle produkter, som vi venter vil kunne favorisere aktiekursen.

Fluoguide – stærkt nyhedsflow i vente fra nøgleprodukter

Fluoguide har udviklet et stof, der gør cancerceller selvlysende under operationer. Dette skal hjælpe kirurger med at udføre mere præcise operationer, så de ikke bortopererer raske celler eller overser tumorvæv, der burde have været fjernet under operationen. Selskabets største aktiv hedder FG001, som ventes at kunne komme på markedet i 2025, bliver undersøgt i fase I/II mod glioblastom, som er en aggressiv form for hjernecancer med dårlige prognostika med en markedstørrelse på USD 300 mio.

Fluoguide har også rettet FG001 mod NSCLC (ikke småcellet lungecancer) med en markedstørrelse på ca. USD 700 mio. og brystcancer med en markedstørrelse på ca. USD 3 mia. Disse indikationer vil således øge patientpopulationen markant. Vi vurderer, at FG001 har blockbuster potentiale (et salg på mere end USD 1 mia.) såfremt det lykkes at få etableret FG001 i flere cancertyper. Selskabets næste produkt FG002 er stadig i præklinisk udvikling mod tyktarmscancer som har en markedsstørrelse på ca. USD 1 mia.

Vi venter et stærkt nyhedsflow i 2022, hvor fremdrift i pipelinen efter vores vurdering vil kunne give en fornyet upside til den nuværende aktiekurs.

Biosergen vil behandle svampeinfektioner i milliard marked

Infektionen rammer hovedsageligt personer, der af forskellige årsager har et svækket immunforsvar, som f.eks. transplanterede personer, personer med HIV eller diabetes, eller patienter under behandling for cancer. Mortaliteten er på 20 – 80% alt efter hvilken svamp, der forårsager infektionen og under COVID-pandemien er der set en opblomstring af invasive svampeinfektioner. Biosergen udvikler BSG005, et banebrydende og innovativt svampedræbende lægemiddel til behandling af invasiv svampeinfektion, som er et område med et meget højt medicinsk behov. Invasiv svampeinfektion i lungerne, leveren, nyrerne eller hjernen er en alvorlig tilstand, som kan medføre døden. Infektionen rammer hovedsageligt personer, der af forskellige årsager har et svækket immunforsvar, som f.eks. transplanterede personer, personer med HIV eller diabetes, eller patienter under behandling for cancer. BSG005 har vist bedre effekt og færre bivirkninger i forhold til konkurrerende svampedræbende midler og samtidig er BSG005 virksomt i forhold til en bredere vifte af svampesporer. Se hele vores investeringscase her

Markedet for svampemidler generelt er på USD 16 mia. og vokser med 6-7% per år. Biosergen er en mulighed for investorer, som ønsker at investere i et biotekselskab med blockbuster potentiale (salg på over USD 1 mia.) med en banebrydende og innovativ behandling rettet mod resistente eller svære at behandle invasive svampeinfektioner, der ofte medfører død.

I modsætning til de fleste eksisterende produkter på markedet, der alene hæmmer svampeinfektionen (fungistatisk), dræber BSG005 (fungicid) de svampe, der forårsager infektionen. En fungistatisk behandling giver mulighed for udvikling af resistens og øger dermed risiko for mangel på effekt, ikke alene hos den enkelte patient, men også generelt for patientpopulationen. Derimod medfører en fungicid behandling ikke resistensudvikling og er derfor en mere effektiv langsigtet behandlingsmulighed for alle disse patienter.

I modsætning til BSG005 har andre lægemidler i samme klasse (polyener) alvorlige bivirkninger som ofte begrænser varigheden af behandlingen eller udbredelsen af behandlingen. Eksisterende behandlinger med nuværende polyener fører til nyretoksicitet (forgiftning af nyrerne), hvilket potentielt kan medføre, at patienten må stoppe behandlingen af sin invasive svampeinfektion. BSG005 forårsager ikke nyretoksicitet, hvilket er vist i de toksikologiske studier.

At BSG005 dræber svampene, ikke er nyretoksisk og har effekt på en bred vifte af svampe kan betyde, at patienter med invasiv svampeinfektion tidligere i behandlingsforløbet vil blive behandlet med BSG005. Ikke kun som alternativ til andre svampedræbende midler, men også som erstatning for svampehæmmende midler for at undgå spredning af resistente svampespore som igen kan medføre et øget pres på sundhedsvæsener verden over. Vi vurderer derfor, at BSG005 har potentiale til et paradigmeskifte i behandlingen af invasive svampeinfektioner.

Aktiekursen har været nogenlunde flad i indeværende år men vi forventer t de kommende positive nyheds flow fra selskabet vil kunne have en positiv kurseffekt. ase 1 data fra det igangværende studie ventes i Q4 2022. Formålet med studiet er at evaluere sikkerheden og tolerabiliteten af BSG005 i raske personer. Gode data vil, efter vores vurdering, dels reducere usikkerheden i Biosergen fordi polyene svampemidler dræber svampene og derfor er det forventeligt, at hvis sikkerheden er god er der meget lille tvivl om effekten af BSG005, dels vil det sikre sikre progression af pipelinen frem mod en potentiel godkendelse i 2026/27.

Disclaimer

Biosergen Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Biosergen Investeringscase

Biosergen Interview

Seneste om Biosergen

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email