Potentielt opkøb får norsk SaaS-selskab til at stige

Ugens udvikling på de nordiske vækstbørser

Aktierne på de nordiske vækstbørser (Kapital Partner Nordic Growth Exchanges Index/ KPNGX)  faldt 1,2% i sidste uge. Til sammenligning steg det svenske S30-indeks med 0,6% mens det danske C25-indeks faldt 1,3%. Ugens nordiske vinderaktie blev som så ofte før en biotekaktie med et afkast på 207%.

Siden 1. januar 2020 er både KPNGX-indekset og Thomson Reuters Venture Capital Index faldet ca. 10%. Udviklingen i de nordiske vækstbørsaktier svarer således til udviklingen inden for venturesektoren. År til dato er KPNGX-indekset faldet 44%, mens Thomson Reuters Venture Capital Index er faldet 57%.

Udviklingen i KPNGX-indekset siden 01.01.2020

KPNGX-indekset består af alle noterede selskaber på de nordiske vækstbørser heriblandt Nasdaq First North Growth Market, Spotlight Stock Market og EuroNext Growth.

Stemningen ved Kapital Partners indeks i sidste uge

Flertallet af de nordiske vækstbørsakter faldt i sidste uge, således var det kun 337 ud af 908 selskaber i KPNGX-indekset der leverede et positivt afkast. Der var dog igen store afkast blandt enkeltaktier, og de tre bedst performende gav investorerne et afkast på 53-57%.

Positivprocenten viser andelen af selskaber indenfor indeksene, som leverede et positivt afkast i løbet af ugen.

Sektorer med positivt afkast trods den generelle negative trend

Trods den overvejnde negative udvikling på de nordiske vækstbøser i ugens løb, var der positive afkast at hente blandt tre sektorer: Academic & educational services (2,2%) Utilities (1,8%) & Energy (0,4%). År-til-dato har den bedste sektor for investorerne været Energy, selvom sektoren har leveret et negativt afkast på 21,2%.

De 3 bedst performende aktier på de nordiske vækstbørser i sidste uge

MoveByBike Europe AB (+57%) (Nordnet) er en last mile transport- og logistikvirksomhed der leverer via elektriske transportcykler i Malmø, Gøteborg og Stockholm. Selskabet blev børsnoteret i juli sidste år, og aktiekursen er siden faldet med 62% til en markedsværdi på 12 MSEK. Kursen steg efter meddelelse om, at selskabet nu vil sælge reklameplads på sine cykler og på basis af en handelsvolumen på ca. SEK 1 mio.

Kursudviklingen for MoveByBike Europe AB år til dato (-62%)

House of Control Group AS (+54%) (Nordnet) har specialiseret sig i udvikling af SaaS-løsninger primært til kontraktstyring, regnskab og budgettering. Aktien steg i sidste uge efter at Visma Norge Holding AS havde lagt et kontanttilbud på NOK 11,2 per aktie for alle udestående aktier (60% over kursen før tilbuddet), hvilket bestyrelsen har anbefalet aktionærerne at acceptere. Kursen er p.t. 10,75 NOK, og således 4% under tilbuddet. House of Control Group AS har en børsværdi på 614MNOK, og aktien er faldet 17% i år.

Kursudviklingen for House of Control Group AS år til dato (-17%)

Learning 2 Sleep L2S AB (+53%) (Nordnet) er en digital søvnklinik. Forretningsidéen er at tilbyde en evidensbaseret CBT-behandling til behandling af søvnproblemer uanset geografisk placering. Dette gøres muligt gennem virksomhedens mobilapplikation, hvor privatpersoner kobles sammen med autoriserede psykologer i den mobile brugerflade.

Selskabet har en børsværdi på 8MSEK, og aktien er faldet 91% siden selskabets børsnotering i februar.

Kursudviklingen for Learning 2 Sleep L2S AB siden børsnotering (-91%)

Udviklingen på First North Danmark

Kapital Partner First North Danmark (KPFNDK) indekset faldt 3,2% i sidste uge. Alligevel er KPFNDK-indekset er et af de bedst performende aktieindeks i Norden år til dato med -21% i forhold til KPNGX (-45%) og C25 (-27%). Som det ses af grafen er udviklingen for First North Danmark, de nordiske vækstbørser og venture indekset stort set ens siden 1. januar 2020 – om end negativt i niveauet 11-15%.

Læs også: “Strategisk review” efter at aktien er steget 13%

Udviklingen i KPFNDK-indekset siden 01.01.2020

KPNFNDK-indekset består af samtlige aktier på Nasdaq First North Danmark

Udviklingen på First North Danmark på selskabsniveau

Kun 13 ud af 51 selskaber på First North Danmark leverede et positivt afkast i sidste uge og således i lighed med udviklingen i på de nordiske vækstbørser. Q-Interline A/S blev ugens vinder med en stigning på 4,7%. Re-Match Holding A/S og Impero A/S fulgte efter med stigninger på hhv. 3,2% og 2,6%. Af de tre selskaber er det alene Q-Interline der også år-til-dato har haft et positivt afkast.

LED iBond International, Decideact A/S, Conferize A/S og Dataproces Group A/S var ugens tabere og faldt alle ca.18%. I år har de fire aktier mistet 28-74% af deres kursværdi, og LED iBond er den aktie, der i år har leveret det dårligst afkast blandt aktierne på First North Danmark.

Udviklingen på First North Danmark den seneste uge samt år til dato

X-aksen viser udviklingen i procent den seneste uge, mens y-aksen viser udviklingen i procent år til dato.

Ugens bedst performende aktie på First North Danmark: Q-Interline A/S

Q-Interline A/S (4,7%) (Nordnet) udvikler tekniske, analytiske løsninger, samt måleudstyr, som anvendes indenfor proces- og produktanalyser. Deres kunder findes indenfor fødevare-, lægemidler- og landbrugsindustrien. Selskabet har en børsværdi på 112MDKK og aktien er steget 119% år til dato.

Kursudviklingen for Q-Interline A/S år til dato

Ugens udvikling for de nordiske healthcare-aktier

De nordiske healthcare-aktier (Kapital Partner Healthcare Index/KPHC) steg 0,7% i løbet af ugen, selvom kun 130 ud af de 293 selskaber havde stigende aktiekurser. BioArctic AB (+207%) blev ugens vinder. Alzinova AB steg også til tops blandt de nordiske healthcare aktier efter en stigning på 40%. Scandion Oncology A/S klarede sig dårligst med et fald på 52%

Læs også: Proof of concept peger mod fortsat kursfest

Udviklingen i KPHC-indekset siden 01.01.2020

KPHC-indekset indeholder alle børsnoterede healtcare-aktier i Norden.

Ugens bedst performende heathcare-aktie i Norden: BioArctic AB

BioArctic AB (+207%) (Nordnet)  udvikler lægemiddelkandidater med formål at styrke immunsystemet og primært til behandling af infektionssygdomme samt kronisk inflammation. BioArctic AB steg på baggrund af postive forskningsresultater fra et fase 3 studie med lægemiddelskandidaten Lecanemab. Selskabet har en børsværdi på SEK 24 mia., og aktien er steget 128% år til dato.

Kursudviklingen for BioArctic AB år til dato relativt til KPHC-indekset

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email