Nordiske healthcare-aktier strøg til tops på de nordiske vækstbørser – igen

Ugens udvikling på de nordiske vækstbørser

Aktierne på de nordiske vækstbørser (Kapital Partner Nordic Growth Exchanges Index/ KPNGX) steg 1,2% i sidste uge. Til sammenligning steg det svenske S30-indeks med 0,7% mens det danske C25-indeks steg 1,1%. Ugens nordiske vinderaktie blev endnu engang en biotekaktie med et afkast på 85%.

Siden 1. januar 2020 er både KPNGX-indekset og Thomson Reuters Venture Capital Index faldet ca. 10%. Udviklingen i de nordiske vækstbørsaktier svarer således til udviklingen inden for venturesektoren. År til dato er KPNGX-indekset faldet 45%, mens Thomson Reuters Venture Capital Index er faldet 56%.

Udviklingen i KPNGX-indekset siden 01.01.2020

KPNGX-indekset består af alle noterede selskaber på de nordiske vækstbørser heriblandt Nasdaq First North Growth Market, Spotlight Stock Market og EuroNext Growth.

Stemningen ved Kapital Partners indeks i sidste uge

Udviklingen for de nordiske vækstaktier var balanceret i sidste uge. På de samlede nordiske vækstbørser steg 454 ud af 908 aktier (50%), mens tallet var 21 ud af 51 aktier på First North Danmark (41%) og 156 ud af 293 (53%) for de nordiske healthcare-aktier. Således var der en balanceret udvikling.

Positivprocenten ved Kapital Partners aktieindeks

Positivprocenten viser andelen af selskaber indenfor indeksene, som leverede et positivt afkast i løbet af ugen.

Blandede sektorafkast i ugens løb

Basic Materials klarede sig bedst i ugens løb med en stigning på 2,2%, mens Technology, Healthcare og Energy fulgte efter med fine stigninger. Real estate klarede sig værst med et fald på 3,4%. År til dato har Energy-sektoren klarede sig bedst i kølvandet af energikrisen med et fald på 8,4%, mens Healthcare er faldet mest med -46,5%.

De 3 bedst performende aktier på de nordiske vækstbørser i sidste uge

Ectin Research AB (+85%) (Nordnet) har specialiseret sig i forskning og udvikling af lægemiddelkandidater, der har til formål at fjerne kræftsvulster hos patienter, med størst fokus på behandling af blærekræft. Derudover har selskabet til hensigt at udvikle lægemidler til behandling af bryst-, kolorektal- og prostatakræftceller.

Kursen steg efter selskabet valgte at afbryde sin planlagte emission og i stedet søge alternative finansieringsløsninger i lyset af, at selskabets aktiekurs er faldet over 80% år til dato. Det skete på basis af en handelsvolumen på 0,7MSEK, og Ectin Research AB har en børsværdi på ca. 11MSEK.

Kursudviklingen for Ectin Research AB år til dato

FluoGuide A/S (+74%) (Nordnet) fokuserer på behandlingen af kræft, hvor selskabets produkter kan belyse kræftceller med henblik på at kunne fjerne skadelige tumorer med større præcision i patientens væv.

Selskabet offentliggjorde den 3. oktober, at man havde præsenteret resultater fra fase 1/2a studierne med patienter med hjernekræft på World Molecular Imaging Congress, der blev afholdt 28. september – 1. oktober 2022. FluoGuide A/S er et dansk selskab, men er børsnoteret i Sverige. Selskabet har en børsværdi på 792MSEK.

Kursudviklingen for FluoGuide A/S år til dato

ChargePanel AB (+58%) (Nordnet) ejer og driver en SaaS-platform for B2B-kunder inden for opladning af elbiler. Ligeledes har ChargePanel en mobilapp, hvor elbilsejere kan finde ladestandere samt ordne betalinger. ChargePanel AB indgik i løbet af ugen en samarbejdsaftale med Bumblebee angående ca. 200 ladestandere, som skal kobles på ChargePanels løsninger. Selskabet har en børsværdi på 104MSEK, og aktien er faldet 35% siden årets start.

Kursudviklingen for ChargePanel AB år til dato

Udviklingen på First North Danmark

Kapital Partner First North Danmark (KPFNDK) indekset steg 0,4% i sidste uge. KPFNDK-indekset er et af de bedst performende aktieindeks i Norden år til dato med -21% i forhold til KPNGX (-45%) og C25 (-26%). Som det ses af grafen er udviklingen for First North Danmark, de nordiske vækstbørser og venture indekset stort set ens siden 1. januar 2020 – om end negativt i niveauet 11-15%.

Læs også: Kommercielt salg af landbrugsrobotter er i fuld gang og aktien er billig

Udviklingen i KPFNDK-indekset siden 01.01.2020

KPNFNDK-indekset består af samtlige aktier på Nasdaq First North Danmark

Udviklingen på First North Danmark på selskabsniveau

Konsolidator A/S blev ugens vinder med en stigning på 17%. Monsenso A/S og Bactiquant A/S fulgte efter med stigninger på ca. 12%. Af de tre selskaber er Konsolidator A/S kommet ganske pænt gennem året med -10% i afkast sammenlignet med den generelle udvikling på First North Danmark. Brain+ A/S blev derimod ugens værst performende aktie med -20%.

Udviklingen på First North Danmark den seneste uge samt år til dato

X-aksen viser udviklingen i procent den seneste uge, mens y-aksen viser udviklingen i procent år til dato.

Ugens bedst performende aktie på First North Danmark: Konsolidator A/S

Konsolidator A/S (17%) (Nordnet) udvikler IT-løsninger til rapportering af konsolideringsprogrammer. Produkterne er for eksempel fokuseret på budget- og prognosearbejde, pengestrømsanalyser, valutaomregninger og andre regnskabsprogrammer. Programmerne bruges blandt små og mellemstore virksomhedskunder, hovedsageligt blandt CFO’er og regnskabsafdelinger.

Selskabet har en børsværdi på 150MDKK og aktien er faldet 10% år til dato.

Kursudviklingen for Konsolidator A/S år til dato

Ugens udvikling for de nordiske healthcare-aktier

De nordiske healthcare-aktier (Kapital Partner Healthcare Index/KPHC) har virkelig været hårdt ramt i 2022, hvor de er faldet ca. 49%. I sidste uge steg KPHC-indekset dog 2,1%, hvor førnævnte Ectin Research AB (85%) og Fluoguide A/S (74%) udgjorde top 3 tilsammen med Egetis Therapeutics AB (42%). Learning 2 Sleep L2S AB, som i forrige uge udgjorde top 3, klarede sig værst med et fald på 33%.

Læs også: Proof of concept peger mod fortsat kursfest

Udviklingen i KPHC-indekset siden 01.01.2020

KPHC-indekset indeholder alle børsnoterede healtcare-aktier i Norden.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email