Med indsendelse af uTRACE fase II ansøgning tager Curasight vigtigt skridt mod væsentlig kurstrigger

Curasight har indsendt ansøgning til EMA mhp. start af fase II forsøg med uTRACE i prostatakræft. Ansøgningen markerer udvikling i partneraftalen med Curium på 70+ MUSD, hvor et succesfuldt fase 2 forsøg agerer som et kurstriggerevent, der kan indbringe Curasight en mindre milepælsbetaling. Flere lign. partneraftaler kan dertil være på vej.

Ticker: CURAS | Pris: DKK 17 | Market Cap.: 336 MDKK | YTD kursudvikling: 37%

Curasight, et fase 2 biotekselskab, har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller, der kombineret benævnes uPAR Theranostic. Fordelen ved uTREAT, der er en radioligand terapi, er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT, ligesom uTRACE, alene binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved alene udsender stråling imod kræftceller, hvorved sundt væv ikke modtager stråling.

Ansøgning til fase II forsøg er indsendt – markerer fremgang i Curium-aftale

Curasight har indsendt en ansøgning til de Europæiske sundhedsmyndigheder (EMA) angående et fase II forsøg med uTRACE i patienter med prostatakræft. Curasight forventer at dosere første patient allerede i Q2 2024. Ansøgningen markerer fremgang i partneraftalen med Curium, hvor Curasight vil modtage op til 70 MUSD i milepælsbetalinger samt royalties på salget. Dermed kan et succesfuldt fase 2 forsøg formentlig udløse en milepælsbetaling og dermed være en kurstrigger for Curasight-aktien.

Flere partneraftaler på vej?

Partneraftalen med Curium omfatter udelukkende uTRACE mod prostatakræft. Curasight ejer således stadig rettighederne for uTRACE og uTREAT i andre indikationer som f.eks. hjernekæft.

I Curasights seneste Q3-rapport nævnte selskabet, at de er i løbende diskussioner med større pharmaselskaber angående muligheder og interesse i uTREAT og uTRACE. Partneraftaler er en klassisk forretningsmodel for mindre biotekselskaber som Curasight. Nye partneraftaler er særligt interessante og agerer ligeledes som kurstriggere, da evt. nye aftaler kan kaste store milepælsbetalinger af sig samt royalties på længere sigt. Det kan dels skabe finansiering af pipelinen på kort sigt, men også sætte tal på det langsigtede potentiale i aktien.

Læs mere: Curasight indgår USD 70 mio. partneraftale med global leder inden for radioaktiv medicin.

En velperformende aktie

Curasights aktie har år-til-dato leveret et afkast på 37%. Curasight har dermed markant outperformet Kapital Partners Nordic Healthcare Index, der tracker alle biotek og healthcare selskaber i Norden. Kursfremgangen skal ses i lyset af positive resultater samt partneraftale. Selvom Curasight er steget pænt i 2023, så toppede kursen tidligere på året i 28,6 DKK.

Kursudviklingen for Curasight vs. Kapital Partner Healthcare Index de sidste 12 måneder

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email