Tegningsperioden for Curasights igangværende MDKK 51,2 emission er sat i gang [OPDATERET MED RETTELSE]

Første tegningsdag for Curasights igangværende emission er i dag, og tegningsperioden løber til og med den 7. marts. Emissionen skal sætte yderligere fart på udviklingen af pipelinen efter et 2023 med positive studieresultater og ny partneraftale. Vi ser nærmere på emissionen og kommende kurstriggere i 2024.

Ticker: CURAS | Pris: DKK 16,10 | Market Cap.: 368 MDKK | YTD kursudvikling: -9%

Curasight, et fase 2 biotekselskab, har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller, der kombineret benævnes uPAR Theranostic. Fordelen ved uTREAT, der er en radioligandterapi, er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT, ligesom uTRACE, alene binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved alene udsender stråling imod kræftceller, hvorved sundt væv ikke modtager stråling

2023 bød på en række fremskridt

I 2023 udviklede Curasight sig til et mere modent udviklingsselskab med ny partneraftaler og fremgang i pipelinen. Årets største nyhed var, at selskabet indgik en partneraftale med Curium for uTRACE i prostatakræft med MUSD 70 i milepælsbetalinger samt tocifret royalties på salget. Den første milepælsbetaling på MUSD 0,5 er allerede annonceret. Herudover præsenterede selskabet positive prækliniske data for uTREAT mod aggressiv hjernekræft samt ikke småcellet lungekræft, og positive fase II-resultater for uTRACE mod hjernekræft. I december indsendte selskabet ligeledes ansøgning til EMA angående et fase II-studie med uTRACE i prostatakræft, hvor første patient forventes at doseres allerede i H1 2024. Med andre ord var der fart på i den rigtige retning uden fejlede studier.

Tegningsperioden for emission på MDKK 51,2 starter i dag

Curasight afsluttede 2023 med en kassebeholdning på MDKK 20, en gæld på MDKK 7,4, negativt cash flow på MDKK 29,9, og et samlet tab på MDKK 26,1. Curasight ønsker dog at sætte yderligere fart på udviklingen, hvorfor de ønsker at hente 51,2 MDKK til at styrke kassebeholdningen. Pengene skal primært gå til et nyt fase I/IIa-studie, der er rettet mod hele 5 kræftindikationer, hvor uTRACE (diagnostik) og uTREAT (behandling) anvendes i kombination.

Forhold for emissionen

Der skal bruges 7 tegningsretter til at tegne 1 ny aktie for DKK 18 pr. aktie. Prisen pr. aktie på DKK 18 svarer til lukkekursen før udmeldingen. Tegningsperioden løber fra den 23. februar 2024 til og med den 7. marts 2024. Medlemmer af ledelsesteamet i form af Ulrich Krasilnikoff (CEO/CFO), Andreas Kjær (CSO/CMO) og Hanne Damgaard Jensen (CDO/COO) har forpligtet sig til at tegne aktier for MDKK 1,3 svarende til 2,5% af udbuddet. Ved fuldtegning vil antallet af udestående aktier øges med 2.841.984 aktier til 22.735.875 i alt svarende til en udvanding på 12,5%. [Bemærk rettelse: Sletning af tidligere anført om yderligere, ikke-sikrede forhåndstegninger]

Curasight har en lang række kurstriggere på vej

Biotekselskaber har en tendens til at stige kraftigt efter positive nyheder grundet øget interesse for sidenhen at falde tilbage i en nyhedstørke. Det ser ikke ud til at være et problem Curasight vil løbe ind i, da de har en lang række kurstriggere på vej til at understøtte aktiekursen.

 • Første patient doseret i fase 2 forsøg med uTRACE i prostatakræft i samarbejde med Curium samt tilhørende milepælsbetaling heraf H1 2024
 • Foreløbige effektdata fra fase 2 forsøget med uTRACE i prostatakræft H2 2024
 • Feedback fra FDA angående fase I/IIa forsøget med uTREAT og uTRACE i H2 2024 + første doseret patient Q1 2025 samt foreløbige effektdata 2025
 • Prækliniske resultater i forskellige kræftindikationer med uTREAT 2024
 • Ansøgning til sundhedsmyndigheder i EU og USA for start af kliniske studier med uTREAT 2024
 • Yderligere milepælsbetalinger i aftalen med Curium 2024/2025
 • Nye partneraftaler for uTRACE og uTREAT 2024/2025

Kursudvikling

I 2023 leverede Curasight et afkast på 74%. En massiv outperformance sammenlignet Kapital Partner Nordic Healthcare Index, som tracker de nordiske healthcare-aktier, der faldt 20%. I 2024 er aktien kommet knap så godt afsted med -9% i afkast, hvilket formentlig skyldes emissionen, der ofte får aktierne til at falde, da det sender et signal om, at man er afhængig af ekstern kapital. I dette tilfælde er Curasight dog ikke tvunget til at hente ekstern kapital, men det er nærmere en vurdering af, at det vil være mere attraktivt for investorerne at blive udvandet med op til 12.5% mod at komme hurtigere på markedet med selskabets produkter gennem en hurtigere udvikling af pipelinen.

Oversigt over kursudviklingen for Curasight versus KPHC-indekset det seneste år

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

 • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
 • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
 • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
 • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email