Biotekselskabet Curasight har fortsat flere positive nyheder i vente i år efter et på alle områder positivt 2023 – også for aktionærerne! Q3-rapporten viser kapital til fortsat fremgang i 2024

Positive studieresultater, partneraftale og fornuftigt kapitalberedskab lagde grundlaget for en positiv kursudvikling i de første 3 kvartaler af 2023. Flere nyheder på vej i år, lægger an til et 2024 med potentielt flere højdepunkter.

Ticker: CURAS | Pris: DKK 17,7 | Market Cap.: 366 MDKK | YTD kursudvikling: 63%

Curasight, et fase 2 biotekselskab, har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller, der kombineret benævnes uPAR Theranostic. Fordelen ved uTREAT, der er en radioligand terapi, er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT, ligesom uTRACE, alene binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved alene udsender stråling imod kræftceller, hvorved sundt væv ikke modtager stråling.

Positive resultater i Q3 skaber grundlaget for fremtiden

I løbet af Q3 fik Curasight positive prækliniske resultater for uTREAT mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). I et museforsøg forhindrede uTREAT tumorvækst, der kan være med til at øge den 5-årige overlevelsesrate. Curasight har i forvejen positive fase II data fra uTRACE mod ikke-småcellet lungekræft. De positive resultater danner grundlaget for, at Curasight kan anvende uTRACE til at diagnosere patienter og uTREAT til herefter effektivt af målrette strålebehandling. Kombinationen kan blive en potentiel kræftdræber.

NSCLC er den hyppigste type lungekræft med 700.000 diagnosticerede årligt i USA og EU. Markedet er estimeret til USD 15 mia. årligt i 2023. Kombinationen af uTREAT og uTRACE mod NSCLC har dermed potentiale som en blockbuster med et årligt salg over USD 1 mia. Det kan åbne døren for en licensaftale angående NSCLC med Big Pharma.

I slutningen af 2023 samt ind i 2024 forventer Curasight også yderligere fremgang i pipelinen med præklinsike resultater fra uTREAT samt ansøgninger til sundhedsmyndighederne i EU og USA til start af kliniske studier med uTRACE og uTREAT.

Endnu en partneraftale på vej?

Curasight nævner i Q3-rapporten, at de er i løbende diskussioner med større pharmaselskaber angående muligheder og interesse i uTREAT og uTRACE. Det er særligt interessant og agerer som kurstriggere, da potentielle aftaler kan kaste store milepælsbetalinger af sig samt royalties på længere sigt. Det kan skabe finansiering af pipelinen på kort sigt, men også sætte tal på det langsigtede potentiale i aktien. Tidligere på året indgik Curasight en aftale med Curium angående uTRACE i prostatakræft med op til 70 MUSD i milepælsbetalinger samt royalties på salget.

Læs mere: Curasight indgår USD 70 mio. partneraftale med global leder inden for radioaktiv medicin.

En stærkt performende aktie med god kassebeholdning

Curasights aktie har år-til-dato leveret et afkast på 63% og 38% over de seneste 12 måneder. Curasight har dermed markant outperformet Kapital Partners Nordic Healthcare Index, der tracker alle biotek og healthcare selskaber i Norden. Kursfremgangen skal ses i lyset af positive resultater samt partneraftale.

Curasight har en fornuftig kassebeholdning i en tid, hvilket er væsentligt i disse tider, hvor det er sværere at opnå finansiering. Curasight havde et underskud i 9M 2023 på 12,6 MDKK og endte Q3 med 27,7 MDKK i kassebeholdningen. Med den nuværende run rate bør Curasight derfor have finansiering indtil medio/ultimo 2024 før de evt. skal have ekstern finansiering – enten fra aktiemarkedet eller partner.

Kursudviklingen for Curasight vs. Kapital Partner Healthcare Index de sidste 12 måneder

Oversigt over Curasights pipeline

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email