Sort guld på vækstbørserne med afkast på over 500% og sektoren fortsætter de gode takter i år

Det samlede afkast på de nordiske vækstbørser lød på -44% i 2022. Selvom ingen af sektorerne formåede at levere et positivt afkast, var energisektoren det rigtige sted at være – dels fordi den klarede sig bedst, dels fordi der var store afkast at hente. Det ser ud som om, at det også er i denne sektor man skal investere i i år.

Årets bedst performende sektor blev energisektoren med et fald på 8,2%. Det skal ses i lyset af krigen i Ukraine og de stigende energipriser, som har skabt øget indtjening for energiselskaberne. I den modsatte ende befinder healthcare-sektoren sig, som er blevet mere end halveret. Selskaberne inden for Healthcare-sektoren på vækstbørserne er hovedsageligt selskaber inden for biotek eller er selskaber, der ikke genererer et overskud. Ligesom andre selskaber med høj risiko og udsigt til indtjening langt ude i fremtiden har healthcare været ramt hårdt i 2022 som følge af investorernes manglende risikoappetit.

Afkastet for de forskellige sektorer på de nordiske vækstbørser i 2022

Energisektoren har været drevet af høje oliepriser

Energisektoren er ikke helt så grøn, som man skulle tro idet, at en række af selskaberne beskæftiger sig med olie. Derfor var den høje oliepris i starten af 2022 en medvirkende faktor til de store kursstigninger. Hen mod slutningen af året har prisen dog dalet. Således toppede spotprisen for WTI Crude Oil på omkring 124 USD, mens den i skrivende stund står til ca. 77 USD. Sammenlignet med de sidste 10 år er det dog stadig en høj pris, og det er afgørende for sektoren, at olieprisen forbliver høj.

Spotprisen på råolie (WTI) 1. januar 2022 – 12. januar 2023

5 selskaber gav medvind til energisektoren i 2022

Det er derfor ikke så underligt, at tre af de fem bedst performende energiaktier i 2022, det var oliebaserede, mens der var én inden for sol- og varmesystemer.

Oversigt over de 5 bedst performende aktier i energisektoren i 2022

De fem bedste energiaktier i 2022 var:

  1. Noram Drilling AS (541%) (Nordnet) ejer og driver en portefølje af elleve avancerede borerigge, der er opgraderet til at maksimere boreeffektiviteten i Permain Basin i Teexas, som er det største olieproducerende område i Nordamerika. Selskabet har dermed nydt godt af de høje oliepriser. Selskabet har en markedsværdi på NOK 2,4 mia.
  2. Teco 2030 ASA (129%) (Nordnet) opererer indenfor den maritime sektor, hvor selskabets produkter omfatter bl.a. systemer til rensning af udstødningsgas, vand og miljø. Selskabet har en markedsværdi på NOK 1,9 mia.
  3. Golden Energy Offshore Services (68%) (Nordnet) udfører offshore-aktiviteter inden for olie- og gasindustrien. Virksomhedens flåde består af en række forskellige fartøjer, der er tilpasset forskellige formål. De forskellige tjenester, der leveres, omfatter vedligeholdelse og undervandsarbejde, rørtransport, projektstyring og ROV-support. Desuden tilbydes rådgivning. Selskabet har en markedsværdi på 70 MNOK.
  4. Savosolar Oyj 59% (Nordnet) leverer solvarmesystemer til fjernvarme og industriel procesvarme. De varmesystemer, som virksomheden leverer, er f.eks. egenudviklede solfangere, som virksomheden bygger komplette delsystemer omkring, herunder styring, varmelagring, levering og integration med andre varmekilder. Savosolar er et finsk selskab, men er børsnoteret i Stockholm med en markedsværdi på 720 MSEK.
  5. Hunter Group (38%) (Nordnet)er også aktiv inden for olie- og gasindustrien. Virksomheden anvender The Badger Explorer-teknologien, som omfatter brugen af maskiner, der scanner havbunden med potentielle olieressourcer. Maskinerne sætter sig fast i jorden og analyserer indholdet af jorden og reducerer risikoen og den mulige kompleksitet end ved en konventionel boring. Selskabet har en markedsværdi på NOK 1,4 mia.

Energi fortsætter fremgangen i år – og særligt for ét selskab

Energisektoren har fået en god start på 2023 og er steget 5% år-til-dato, mens KPNGX-indekset (det nordiske vækstbørsindeks) er steget 2,4%. Forsyningsusikkerheden, som skabte store afkast i 2022, gælder stadig, med krigen i Ukraine uden snarlig afslutning. Den store usikkerhed betyder med andre ord, at der fortsat kan være gode muligheder at finde i sektoren.

Misen Energy AB er kommet bedst afsted er kommet bedst fra land i 2023 med en stigning på 50%. Misen Energy AB beskæftiger sig også med olie- og gassektoren, hvor selskabet forsøger at identificere og udvikle større olie- og gasfelter, der har behov for kapital til at drive og etablere produktion. Selskabet har en markedsværdi på 229 MSEK.

Læs mere: 4 interessante aktier indenfor den grønne omstilling

Kursudviklingen for Misen Energy AB i 2023

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email