Kursraket med 565% i afkast, 10 aktier med over 200% og 36 med afkast over 100% i 2023 – Vækstbørserne havde det svært i 2023, men der er tegn på, at det allerede har lysnet

Årets højdespringer i 2023 på de nordiske vækstbørser endte med et afkast på over 500%, mens 35 andre aktier, leverede et afkast på over 100%, og 10 over 200% – heraf én dansk aktie. Det relativt lave afkast på årets kursraket og det lave antal af aktier med over 100% i kursstigning i 2023 viser, at de nordiske vækstbørser havde det svært sidste år, et år hvor indekset (Kapital Partner Nordic Growth Exchanges) underperformede ift. de større aktieindeks. Men i slutningen af året er vækstbørsaktierne efter lang tid igen begyndt at røre på sig i positiv retning og giver basis for optimisme for 2024.

56% afkast for venture, men -16% for vækstbørserne

2023 var endnu et udfordrende år for de nordiske vækstbørsselskaber. Således leverede Kapital Partner Nordic Growth Exchange indeks, der tracker de nordiske vækstbørsselskaber, et negativt afkast på 16%, og således ringere end afkastet på de danske vækstbørsakter. Til sammenligning leverede C25-indekset i København 7% i afkast, S30-indekset i Stockholm 17% og Thomson Reuters Venture Capital Index 56%. Udviklingen i Venture Capital Indekset viser, at høje afkast i venturelignende selskaber langt fra er forbi. Med vendingen i KPNGX indekset er der tegn på, at de mindre vækstbørsselskaber i Norden er på vej mod et positivt 2024.

Oversigt over afkastet på indeksniveau i 2023

Kursraket med 565% afkast og 10 over 200%

De seneste år har de nordiske vækstbørser underperformet både reelt og relativt til de større indeks. 2023 var derfor endnu et år, hvor de rigtigt gode afkast var at finde gennem stock picking blandt de ca. 900 selskaber på de nordiske vækstbørser. De bedst performende aktier tilhører vidt forskellige sektorer og beskæftiger sig med alt fra biotek, over robotter til gaming m.v. Der er således ikke én sektor, som har outperformet positivt, da alle sektorerne gav negative afkast.

De hårdest ramte sektorer var sektorer negativ berørt af rentestigninger (fast ejendom), inflation (forbrugergoder) og risikoaversion (healthcare).

Sektorafkast 2023

De 10 bedst performende aktier i 2023 gav et afkast på mellem 214% og 565%. Et af selskaberne er dansk, to norske og syv er svenske. Interessant er kun tre af selskaberne inden for healthcare, mens de øvrige selskaber er inden for robotter, kryptovaluta, impact, herunder biogas og solcelleanlæg samt markedsføring.

De 10 bedst performende aktier i 2023

Vækstbørserne fik endnu engang vist sit værd i 2023. De seneste år har vækstbørserne underperformet relativt til de større indeks som f.eks. C25-indekset. De nordiske vækstbørser skal dog også ses som en jagtmark for potentielle højdespringere, hvor man som investor kan finde interessante muligheder med høj risiko/reward. I 2023 leverede hele 36 selskaber et afkast på over 100%. Nedenfor ses top-10.

Envirologic AB (565%) (Nordnet) udvikler automatiserede højtryksrensere. Salget foregår via egne distributører, og kunderne findes over hele verden, primært i Norden og Europa. Kunderne består primært af aktører inden for landbrugs- og bilindustrien.

Adverty Publ AB (555%) (Nordnet) forretningskoncept er at udvikle og drive reklameløsninger mod Virtual Reality og Augmented Reality. Gennem egenudviklet displayannonceringsteknologi er visionen at bringe brands og mennesker sammen inden for spilbranchen. Den digitale platform giver skabere og udviklere mulighed for at tjene penge på digital annoncering.

Swemet AB (435%) (Nordnet) tilbyder produkter og tjenester til operatører af elnet i Norden, Europa og Sverige. Hovedfokus er på intelligente elmålere. Målgruppen består hovedsageligt af små og mellemstore elnetselskaber i Europa. Egenudviklet hardware og software integreres med eksterne komponenter for at give omfattende løsninger, hvor Swemet tilbyder perifert udstyr, installation og idriftsættelse.

Cessatech A/S (350%) (Nordnet) har specialiseret sig i forskning og udvikling af smertestillende næsespray, der yderligere bruges til behandling af akutte smertetilstande hos børn. Udover hovedforretningen tilbydes også tilknyttede supplerende tjenester og relaterede produkter.

BPC Instruments AB (332%) (Nordnet) er en global svenskbaseret teknologivirksomhed, der leverer teknologier og tjenester til biogasanlæg. Virksomheden tilbyder analytiske instrumenter, der muliggør mere effektiv og pålidelig forskning og analyse af høj kvalitet til industrier inden for vedvarende bioenergi og miljøbioteknologi. BPC fokuserer på grønne teknologier, vedvarende ressourcer og bæredygtighed.

Hilbert Group AB (288%) (Nordnet) er et investeringsselskab med fuld fokus på digitale aktiver, primært kryptovalutaer og blockchain-teknologier. Forretningsmodellen er opdelt i fire vertikaler: kapitalforvaltning, egenhandel, virksomhedsinvesteringer samt data og analyse. Kunderne består af velhavende enkeltpersoner og institutionelle investorer.

Cambi ASA (265%) (Nordnet) er en udvikler af teknologiske systemer og processer, der nedbryder affald og slam. Teknologien bruges hovedsageligt til spildevandsrensning og til håndtering af madaffald, som senere nedbrydes til biogas. Virksomheden drives hovedsageligt via produktionsanlæg rundt om på det nordiske hjemmemarked.

EAM Solar ASA (217%) (Nordnet) er et investeringsselskab, der opkøber, ejer og driver en række solcelleanlæg. Virksomheden opkøber solcelleanlæg, der hovedsageligt allerede er i drift på det europæiske marked. Forretningen drives ud fra datterselskaberne, for eksempel EAM Solar Park Management, som tager sig af den daglige drift af virksomheden.

Sprint Biosceinces AB (214%) (Nordnet) udvikler lægemiddelkandidater, der alene eller i kombination med andre lægemidler kan bekæmpe kræft. Virksomheden har en projektportefølje, der fokuserer på at angribe dele af kræftcellers processer. Virksomhedens forretningsmodel er baseret på at udvikle projekter parallelt i den prækliniske fase for efterfølgende at indgå licensaftaler med den globale medicinalindustri.

Phase Holographic Imaging AB (214%) (Nordnet) udvikler instrumenter og software til time-lapse cytometri. Produkterne bruges til kvantitativ langtidsanalyse af dynamikken i levende celler, hvilket er særligt vigtigt inden for kræftforskning samt behandling af inflammatoriske og autoimmune sygdomme. Produkterne sælges globalt gennem virksomhedens distributører.

Oversigt over de 10 aktier med højest afkast i 2023

Renterne har stor indflydelse på vækstbørsaktierne

I 2023 steg renten hos den europæiske centralbank op til 4,5% efter at have været tæt på 0% indtil sommeren 2022. Grundlæggende skaber de stigende renter øgede omkostninger for selskaber med gæld. Udfordringen for vækstbørsselskaberne er dog, at de sjældent har en stabil indtjening til at betale renter på gælden, da de som oftest befinder sig i vækstfasen. Derfor har renterne ramt vækstselskaberne særligt hårdt, hvor en lang række af selskaber har måtte hente penge til store kursrabatter.

I slutningen af efteråret kom der dog meldinger om, at renteniveauet ser ud til at stabilisere sig eller måske endda falde, der fik aktierne i både de større indeks samt vækstbørserne til at stige. Ser vi frem mod 2024 og 2025 kan faldende renter skabe betydelig opdrift i aktiekurserne. Samtidigt er det også værd at holde øje med de selskaber, der er profitable, og som derfor ikke er afhængige af ekstern finansiering i form af nye lån eller udstedelse af aktier.

Impact-aktierne – både small og large cap – havde et svært 2023, men også her har der været positive takter på det seneste, og ved faldende renter, vil der formentlig være gode afkast at hente her i år.

Læs også: Nytårsspecial for de nordiske impact impactaktier

Oversigt over lånerenten fra den Europæiske Centralbank (ECB)

Dansk Spotlight-aktie tog førstepladsen

I 2023 leverede de danske vækstbørsselskaber et samlet afkast på -9,6%. Størstedelen af selskaberne faldt, mens 19 præsterede positivt. Året var også kendetegnet ved flere annoncerede og gennemførte, frivillige afnoteringer. De afnoterede selskaber var: Happy Helper, Enalyzer, Valuer Holding,  Re-Match og Copyright Agent, mens Nord.investments og SameSystem A/S vil blive afnoteret i år. Shape Robotics rykkede til hovedbørsen.

Særligt Cessatech klarede det forrygende med et afkast på 350%. Cessatech annoncerede bl.a. et partnerskab med Ventis Pharma, der skal bringe indtægter CT001 langt tidligere end ventet. Kort før jul præsenterede selskabet også postive studiedata med CT001, der fik aktien til at indtage slutspurten. OrderYoYo leverede også et flot afkast på 100% efter hele 5 opjusteringer i 2023 for både omsætningen og EBITDA. Samesystem fulgte efter med 91%, der har kurs på positiv EBITDA på helårsbasis. Afslutningsvis havde Curasigh også et pænt afkast på 74% efter både positive studieresultater med uTREAT og uTRACE samt en stor partneraftale med Curium.

Se også: Curasight indgår USD 70 mio. partneraftale med global leder inden for radioaktiv medicin

Af de aktier, der ved årets afslutning stadig var børsnoteret, gav cannabisselskabet DanCann Pharma og høreapparatvirksomheden Audientes, der i året løb skiftede børs fra First North Danmark til Spotlight, investorerne de dårligste afkast med henholdsvis -95% og -83%.

Oversigt over udviklingen for de danske vækstbørsselskaber i 2023

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email