Kapital Partner lancerer unikke aktieindeks for de nordiske vækstbørser

Der er 900 selskaber på vækstbørserne i de nordiske lande, som repræsenterer nogle af de bedste aktieinvesteringer, herunder årets aktieraket på 7.865%. Men indtil nu har der ikke været nogen måde at følge med i udviklingen og dermed en indgang til investering i markederne. Med Kapital Partners Nordic Growth Exchanges Index (KPNGX) får investorerne nu et unikt – og tiltrængt – overblik over de nordiske trends, og med KPFNDK-indekset fås nu også et overblik over udviklingen på First North Danmark.

Baseret på det gennemsnitlige kursafkast giver KPNGX et billede af, hvordan en portefølje af de nordiske vækstbørsaktier udvikler sig. KPNGX har start den 1. januar 2020 med værdien 100 og indeholder alle aktierne på de Nordiske vækstbørser, der består af børserne: Nasdaq First North Growth Market i Sverige, Danmark, Finland og Island, Spotlight Stock Market i Sverige, Nordic Growth Market SME i Sverige samt Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market og Oslo Axess).

Indekset opdateres løbende og kan følges på www.kapitalpartner.dk/aktieindeks, således at alle kan følge trenden på det nordiske marked.

Jesper Ilsøe, CEO i Kapital Partner: “Med KPNGX indekset kan alle og således også de private investorer nu følge med i den så afgørende “stemning” på markedet, der styrer den overordnede kursudvikling for aktierne. Aktierne på vækstbørserne er primært de private investorers domæne, men da aktierne er mindre og likviditeten lavere end large caps, følger trenden på vækstbørserne ikke slavisk de store indeks, hvilket vi nu klart kan vise. Med KPNGX-indekset agerer investorerne derfor ikke længere i blinde i forhold til de trends, der netop gælder for aktierne på vækstbørserne.”

KPNGX slår C25 og S30
Siden starten 1. januar 2020 har KPNGX steget fra kurs 100 til 162, svarende til en vækst på 62%, efter at have toppet i august 2021 i kurs 186. I 2020 slog KPNGX såvel det svenske S30 og det danske C25 indeks, med en vækst på 49,9% mod 5,8% for S30 og 33,7% for C25. I 2021 har vækstbørsaktierne dog haft et negativ andet halvår og ender derfor året med en vækst på kun 8,1% i forhold til 29,1% for S30 og 17,2% for C25.

Udviklingen stemmer dermed overens med den typiske tendens; at investorerne styrer mod sikre havne (large cap og høj likviditet) i perioder med større usikkerhed.

Årets nordiske aktieraket med 7.865% er…
Med et afkast på 7.865% i 2021, er Vestum den suveræne vinder af titlen som årets nordiske aktieraket. Det er en aktie, der handles på Nasdaq First North Sverige, og er derfor en aktie, som de færreste investorer i Danmark og Norge har opdaget. Ligesom den næstbedst performende aktie, Doxa, skyldes den kraftige kursstigning, at der ændredes aktivitet fra at være et health care selskab til at være et investeringsselskab.

Nasdaq i Danmark tillader normalt ikke at selskaberne skifter aktivitet (“reverse mergers”) på First North. Disse potentielle kursraketter, skal man derfor primært se efter i Sverige i 2022.

Af de 10 bedste investeringer på de nordiske vækstbørser i 2021 var alle noteret i Sverige, som også repræsenterer den største andel af aktierne i KP NGX indekset. Det bedste danske selskab i 2021 var Freetrailer med et afkast på 371%. Freetrailer er noteret på den svenske børs Spotlight.

First North Danmark indekset fra toppen til bunden
Kapital Partner lancerer også First North Danmark indekset (KPFNDK), der følger selskaberne på den danske First North børs. Frem til sommeren 2021 outperformede de danske First North selskaber KPNGX-indekset og klart C25-selskaberne. Herefter ramte KPFNDK-indekset muren hårdt – først over sommeren, hvor indekset fladt fra 190 til niveauet 150 for derefter fra september til ultimo året at falde yderligere til 10X og dermed næste tilbage til startniveauet for 1. januar 2020.

En af årsagerne til KPFNDK-indeksets dårligere udvikling i forhold til KPNGX er at First North i Danmark er meget tech-tungt og har få/ingen aktier i de sektorer, der på nordisk plan har klarer sig bedst i 2021 som f.eks. fast ejendom og industri – sektorer, der typisk klarer sig bedst, når der er markedsuro.

Sektorafkastet viser flight to safety
Finanssektoren har i 2021 været den bedst performende sektor med et gennemsnitligt afkast på 197%. Generelt har de mere ”sikre” sektorer klart sig bedst igennem andet halvår, mens hypede aktier og sektorer har set investorerne falde fra. Med fortsat usikkerhed på aktiemarkederne, tyder det på at finans- og industriaktierne vil ligge bedst for land i 2022.

Jesper Ilsøe, CEO i Kapital Partner: “Der er og har været meget diskussion om selskaberne på First North Danmark. Nu kan vi vise, at selskabernes kursudvikling i høj grad kan forklares ud fra de nordiske markedstendenser, herunder sektorfordelingen af selskaberne på First North Danmark.”

Alle kan være med
Kapital Partner lancerer i løbet af 2022 en investeringsforening med fokus på netop universet af aktier på de nordiske vækstbørser. Hermed får alle investorer en nem adgang til at investere i et aktieunivers med stort potentiale. Interesserede kan allerede nu tilmelde sig Kapital Partners nyhedsbrev og dermed blive informeret, når tegningen starter. Dertil udgiver Kapital Partner løbende idéer til investeringer på de nordiske vækstbørser.

Kapital Partner A/S
Kapital Partner er en corporate finance virksomhed, stiftet og drevet af erfarne investment bankers, der som finansiel rådgiver, hjælper selskaber inden for bl.a. områderne: kapitaltilførsel, børsnotering, M&A, Market Relations og Investor Relations, samt assisterer som Nasdaq Certifed Adviser og NGM Mentor. Dertil udgiver Kapital Partner nordiske investeringscases samt informerer om børsnoteringer og emissioner i Skandinavien. Kapital Partner stod bag revitaliseringen af Nasdaq First North Denmark og udvikler løbende innovative, finansielle produkter og services.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email