1

Stort afkast på First North IPO´s

Der kan være ekstraordinært store afkast at hente på den helt, helt kort bane

Vi har undersøgt afkastene på investeringen i de danske First North IPO’er siden 2017 efter henholdsvis 1 dag, 1 uge og 1 måned. Undersøgelsen viser, at der har været en god til meget stor gevinst for de investorer, der have tegnet aktierne i udbuddene.

Over halvdelen af alle børsnoteringer på First North i Danmark har givet investorerne, der tegnede i udbuddet, et positivt afkast efter første handelsdag, mens det er lige under halvdelen, der har givet et positivt afkast efter en uge og en måned efter første handelsdag. Ser man bort fra Stenocare, der blev børsnoteret på Spotlight i Sverige, før de flyttede til First North Denmark, har man gennemsnitligt opnået et afkast på 22% på første handelsdag, 37% efter en uge og 31% efter en måned. 

Et positivt afkast på første handelsdag er ikke nødvendigvis ensbetydende med et større afkast efter henholdsvis en uge og en måned, men der kan være meget større afkast at hente ved at holde på aktierne efter første dag  – og selvfølgelig også længere end den første måned.