Scandion Oncology: Nøgleprodukt SCO-101 har blockbuster potentiale

Scandion Oncology er et klinisk fase II selskab, som adresserer resistens i cancerbehandlingen, der er årsag til 90% af alle cancerdødsfald. Markedet for kemoterapi ventes at nå en markedsværdi på USD 74 mia. i 2027. De fleste cancerpatienter responderer på behandlingen med kemoterapi, men mange patienter udvikler resistens og vil derefter ikke længere have gavn af behandlingen. Selskabets nøgleprodukt SCO-01 er en tabletbehandling, der skal indtages sammen med kemoterapi for at modvirke resistens i behandlingen af metastatisk tyktarmscancer i CORIST-programmet (fase II) og behandlingen af ikke operativ eller metastatisk cancer i bugspytkirtlen i PANTAX-programmet (fase I). Vi vurderer, at SCO-101 har blockbuster potentiale (omsætning for minimum USD 1 mia.).

Scandion Oncology har allerede vist lovende foreløbige data i CORIST-programmet, der indikerer, at SCO-101 har effekt til at modvirke cancerpatienters resistens over for den anvendte kemoterapi. Selskabet står i år over for to afgørende værditriggers med offentliggørelse af fase II data på CORIST-programmet og fase Ib data på PANTAX-programmet, som begge ventes i Q2-Q3 2022. Gode data vil efter vores vurdering både løfte sandsynligheden for markedslancering og udvidelse af behandlingerne til at omfatte flere cancerformer samt sænke den generelle selskabsrisiko. Scandion Oncology har finansielt beredskab til efter 2022.

Medicinsk resistens forårsager 90% af alle cancerdødsfald

Tæt på 10 mio. mennesker dør årligt af cancer, 90% af dødsfaldene kan relateres til resistens i den medicinske behandling. Cancerpatienter modtager ofte kemoterapi for at forhindre tilbagefald af tumor efter operation eller til behandling af ikke operative cancertumorer. Kemoterapi involverer traditionelt behandling af patienter med et eller flere kemostoffer for at fremkalde cancercelle død. Ved nogle cancerformer er cancercellerne allerede resistente overfor kemoterapi før behandling, som følge af forskellige mekanismer, der forårsager tumorvækst. Onkologerne (cancerlægerne) adresserer i dag behandlingsresistens ved at skifte behandling med forskellige typer af midler. Desværre bliver de fleste cancerformer på et eller andet tidspunkt resistent overfor alle de gænge behandlinger.

Lovende fase II data fra CORIST-programmet

SCO-101 er længst fremskreden i CORIST-programmet, som udvikles til at modvirke resistens i behandlingen af metastatisk tyktarmscancer (hvis en cancersygdom spreder sig, kaldes det metastaser). I studiet indgår patienter med metastatisk tyktarmscancer med resistens mod FOLFIRI (kemoterapi), som er den sidste behandling (en såkaldt 3. linie behandling).

Scandion Oncology offentliggjorde i juni 2021 positive foreløbige fase II data som indikerede, at SCO-101 har effekt til at modvirke cancerpatienters resistens over for kemoterapien. CORIST-programmet er et kombinationsstudie mellem SCO-101 og FOLFIRI (kemoterapi), som er en kombination af tre forskellige stoffer. Et af dem hedder Irinotecan, som i kroppen bliver omdannet til en slags missil, kaldet SN-38, som slår cancerceller ihjel. For at behandlingen skal være effektiv, skal der derfor gives flere behandlinger med FOLFIRI.

Når den halve dosis af Irinotecan gives sammen med SCO-101, opnås et højere niveau af SN-38, som slår cancercellerne ihjel, ligesom kombinationen giver en længere halveringstid, hvilket vil sige, at effekten af behandlingen er længere tid i kroppen. Effekten skyldes, at SCO-101 har en dobbelt virkning, der hæmmer dels det enzym, som omsætter SN-38, og dels stopper for den pumpe, som cancercellerne har udviklet til at skille SN-38 ud, så det ikke kan slå cancercellen ihjel. Kombinationen betyder, at cancercellen bliver udsat for mere SN-38, som kan slå dem ihjel. Selskabet afventer proof-of concept, hvor data ventes i Q2-Q3 2022.

PANTAX-programmet rettes mod cancer i bugspytkirtlen

Scandion Oncology undersøger i fase Ib også SCO-101 mod ikke operativ eller metastatisk cancer i bugspytkirtlen, der er en af de mest dødelige cancersygdomme. Sygdommen diagnosticeres ofte sent i forløbet med ringe behandlingsmuligheder. Cancer i bugspytkirtlen har cancerceller, som ofte allerede er resistente overfor kemoterapi før behandling, hvilket gør kombinationsbehandlingen mellem kemoterapi og SCO-101 oplagt. Fase Ib studiet skal evaluere safety og patient overlevelse hos en lille gruppe patienter, som lider af metastatisk cancer i bugspytkirtlen. Fase Ib data fra PANTAX-programmet ventes i Q2-Q3 2022.

Kursgraf Scandion Oncology

Aktien er handlet ned efter de umiddelbare kurstoppe i 2020, som var trukket af positive nyheder fra selskabets pipeline. Aktien falder i begyndelsen af 2021 som følge af sektorrotationen pga. covid19, som har medført at mange generalistinvestorer har flyttet fokus fra vækst og biotek til value og konsumentorienterede aktier. Aktien har siden handlet i et fast niveau omkring DKK 20. Vi forventer, at de kommende kurstriggere i form af data readouts fra de to programmer i løbet af 2022 igen vil løfte aktiekursen.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email