Notering på nasdaq first north denmark af audientes

Audients-Investorpræsentation

Audientes går på børsen for at give alle adgang til en god hørelse

”Vores smarte høreapparat løser de eksisterende udfordringer ved at koste 1/6 – 1/14 i forhold til de klassiske høreapparater.” – Steen Thygesen, CEO

Klik her for mere information

Invaliderende høretab er et stort og voksende globalt problem

Antallet af personer med invaliderende høretab forventes at vokse fra 466 mio. i 2018 til over 900 mio. i 2050. En global stigning i den ældre del af befolkningen samt en kraftig vækst i livstilssygdomme som diabetes (sukkersyge), en voksende befolkning i lavindkomstlandene, samt utilstrækkelig behandling af hørelidelser er blandt de væsentligste årsager hertil.

Audientes fokuserer på et marked på en halv milliard mennesker

De klassiske producenter af høreapparater fokuserer alene på forbrugerne i højindkomstlande og derfor på topkvalitet og miniaturestørrele og dermed apparater til en pris på 10.00 – 60.000 kr. der skal tilpasses, justeres og finjusteres på en høreklinik. Audientes fokuserer på personer med invaliderende høretab, der ikke har mulighed for at erhverve et sådant høreapparat, men stadig har behov for et høreapparat af højkvalitet. Således vil Audientes’ selvjusterende høreapparat kun kost i niveauet 1.400 – 1.800 kr. og være billig i drift.

Stort salgspotentiale

Audientes har ingen direkte konkurrenter. Det indledende fokusmarked er Indien, men market er stort i resten af Asien, men også i USA, når salg via detailhanlen der åbnes i 2021.

Denne orientering er ikke en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Mdundo, og orienteringen er heller ikke et prospekt. Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer skal udelukkende træffes på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i den virksomhedsbeskrivelse, Audientes offentliggjorde den 31. august 2020, herunder eventuelle ændringer eller tillæg.

KAPITAL PARTNER er Certified Adviser for Audientes og finansiel rådgiver i forbindelse med udbuddet af aktier og noteringen på Nasdaq First North Denmark.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email