Mdundo justerer forventningerne efter kraftige valutaudsving i Nigeria

Mdundo, Afrikas svar på Spotify, justerer forventningerne i kølvandet på store valutaudsving i Nigeria. Selskabet har stadig stor tiltro til det nigerianske marked, og store valutaudsving er business as usual i emerging markets. Uroen kan skabe en kortsigtet købsmulighed, da forventningerne til EBITDA endda forbedres.

Mdundo: Ticker MDUNDO | Kurs: 6,90 DKK | Market Cap.: 70,30 MDKK | YTD kursudvikling: 8%

Mdundo er en musiktjeneste i lighed med f.eks. Spotify, men alene med fokus på det afrikanske marked syd for Sahara. Mdundo er danskledet med operativt hovedkontor i Kenya, men udviklet 100% efter de afrikanske forbrugerønsker og behov. Mdundos streamingprodukt består af en musiktjeneste, optimeret til ustabile internetforbindelser og low-end smartphones, som kan tilgås online via hjemmesiden www.mdundo.com og via en Android app til mobiltelefoner. Mdundo har over 30 mio. aktive brugere på både internettet og via appen.

Mindre justering af forventningerne

Nigeria er et af de markeder, som Mudndo opererer på. Siden den 31. januar er den nigerianske valuta faldet 38% mod den danske krone og 53% siden regnskabsåret begyndte pr. 1. juli 2023. Derfor justerer Mdundo nu deres finansielle guidance, der er angivet i danske kroner. Selskabet forventer nu en omsætning i intervallet MDKK 12-14, der tidligere lød på MDKK 14-17 samt EBITDA på MDKK -6 til -7 mod tidligere MDKK -6,5 til 7,5. Ved første øjekast kan det se besynderligt ud, at forventningerne til EBITDA forbedres, mens omsætningen forventes at falde. Det skyldes, at Mdundo ikke har formået at øge priserne i lokal valuta hurtigt nok til at modvirke faldet i den nigerianske valuta, mens det omvendt har en positiv indvirkning på EBITDA idet, at omkostningerne til at drive selskabet falder i DKK.

Business as usual

Mdundo fastholder tiltro til det nigerianske marked, og det bliver fremadrettet en øvelse at blive endnu dygtigere til at tilpasse forretningen til ændringer i lokal valuta. En devaluering af valutaer i emerging markets med stor markedsuro er snarere reglen end undtagelsen, og noget man som investor skal indregne. Mdundo er vant til at navigere i markeder med store valutaudsving, og det forventes ikke at slå dem ud af kurs. I graferne nedenfor ses det, at den nigerianske valuta mod den danske kroner er blevet kraftigt devalueret på både 1, 3, 5 og 10 års sigt.

Oversigt over den nigerianske naira mod den danske krone seneste 10 år.

Oversigt over udviklingen i den nigerianske naira mod den danske krone år-til-dato

Stabil aktiekurs i ustabile tider

Mdundo’s aktiekurs har været bemærkelsesværdig stabil de seneste år taget de øvrige nordiske vækstbørsaktiers udvikling i betragtning. Siden lukkekursen første handelsdag den 4. september 2020, så er aktien faldet 27,7%, mens den år-til-dato er steget 7,8%. Selvom aktiekursen har stået meget stille de seneste 2 år især, så har selskabet gjort pæne fremskridt og har nu over 30 mio. brugere. Målet om 50 mio. brugere og positiv EBITDA i 2025 er stadig intakt.
Læs mere: Afrikas svar på Spotify når milepæl med over 30 mio. brugere i H1 2023/24

Oversigt over Mdundos aktiekurs siden børsnoteringen i 2020

Disclaimer

Mdundo Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Mdundo Investeringscase

Quick Take: Webinar med CEO Nielsen Nielsen - MDUNDO 08.02.23

Afspil video

Sensete om Mdundo

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email