God start på året for danske biotekselskaber – vi fokuserer her på 3 med mere potentiale

Danske biotekselskaber havde det hårdt i 2022. Således faldt Kapital Partners nordiske Healthcare indeks med 48% som følge af større risikoaversion hos investorerne, selvom mange af selskaberne udviklede sig helt planmæssigt. 2023 er startet relativt godt for dansk biotek og mulighederne for stock-picking er nu bedre end længe. Vi ser her på alle selskaberne og zoomer ind på tre interessante small cap cases.

Kursudviklingen for de danske biotekselskaber 2023

Listen inkluderer både danske og danskledet biotekselskaber. Større selskaber som Bavarian Nordic A/S og Genmab A/S er ikke medtaget.

3 stock-picking muligheder lige nu

Biotekselskaber er notorisk kendt for kursmæssige store op- og nedture. Foruden den generelle store kursudvikling for hele sektoren i forlængelse af større og mindre risikovillighed er der stor udsving kursudsving på aktieniveau. Opturene opstår typisk, når selskaberne har positive forskningsresultater og dermed rykker tættere på markedslancering, mens nedturene ofte skabes af enten mislykket forskning eller mangel på kapital. Særligt i det nuværende børsmiljø, hvor investorer har trukket følehornene tilbage ift. risikofyldte aktier, er mulighederne for at rejse kapital blevet endnu sværere, og risiciene i disse aktier dermed større. Vi ser nærmere på 3 investeringscases, som vi ser interessant kurspotentiale i på den korte bane og som samtidigt har en fornuftig kassebeholdning til at fortsætte udviklingen.

1 . Målrettet strålebehandling What you see is what you treat

Curasight A/S har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels på molekyleniveau målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftcellerne. Fordelen ved Curasights produkter er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT, binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og med sin “lille strålekanon” (radionuclide therapy) kun udsender stråling direkte mod kræftcellerne. Dette er særligt interessant ved behandling af hjernetumorer, hvor stråleskader på rask hjernevæv kan have store negative effekter. uTRACE har gennemført fase 2 studier, og planlægning af fase 3 studier i bl.a. hjerne- og prostatakræft er undervejs. uTREAT er derimod i præklinisk udvikling og . Det største potentiale findes ved uTREAT, hvor markedet mod glioblastom (hjernekræft) i USA og EU er på ca. EUR 5.100 MEUR, mens markedet for uTRACE mod selvsamme indikation er på ca. 200 MEUR. Ved udgangen af Q3 2022 lød kassebeholdning på 56 MDKK med en burn-rate på 7 MDKK fra Q1-Q3 2022, så der er ikke umiddelbart behov for yderligere kapital. Curasight har en børsværdi på 249 MDKK.

Kurstriggers: (1) H1 2023: Resultat af pre-kliniske studier for uTREAT; (2) Information om planlægning af fase 3 studier for uTRACE samt (3) Partnerskab ang. uTRACE and uTREAT.

Læs mere: Investerngscasen for Curasight: What you see – is what you treat cancerterapi

Ovenfor ses en illustration af uTRACE.

2. Smertebehandling til børn

Cessatech A/S udvikler lægemidler til børn med fokus på smertebehandling. Selskabet har udviklet en smertestillende næsespray (CT001), der i øjeblikket testes i et fase 3 studie. Modsat alternativer som injektioner, gør CT001 det lettere og hurtigere for børn at modtage smertebehandlingen. I et tidligere fase 2 studie med 50 patienter viste næsesprayen sig som værende sikker og effektiv, hvoraf 94% sagde, at de ønskede behandlingen igen fremfor alternativer. I november rejste selskabet ca. 15 MDKK i kapital, hvilket har givet selskabet kapital til at forberede ansøgning om godkendelse af CT001 i EU i 2024, såfremt fase 3 studiet opnår positive resultater. Cessatech A/S har en børsværdi på 22 MDKK.

Kurstriggers: H1 2023: (1) Resultater af de facto fase 3 studiet (0205); (2) igangsætning af ikke-klinsike simulationsstudier

3. Visualisering af leverlæsioner

Ascelia Pharma A/S udvikler (Orphan Drug) kræftbehandlinger. Selskabet har to lægemiddelskandidater, hvoraf Orviglance er i gang med et fase 3 studie med forventede toplineresultater i midten af 2023. Orviglance anvendes i MR-scanninger af leveren, hvor det er udviklet til at forbedre visualiseringen af ​​leverlæsioner (levermetastaser) hos patienter med nedsat nyrefunktion. Fordelen ved Orviglance er, at det er eneste produkt uden gadolinium, der kan give alvorlige bivirkninger til patienter med nedsat nyrefunktion. Markedet for Orviglance er estimeret til 5.200-6.200 MSEK årligt. Ascelia Pharma har en børsværdi på 486 MSEK. Ascelia Pharma har dertil ca. 180 MSEK i kontanter, som rækker til Q4 2023.

Til venstre ses en MR-scanning uden Orviglance, mens der til højre ses en MR-scanning med Orviglance, der fremhæver levermetastaser.

Oversigt over danske biotekselskaber

Der er også interessante stock-picking muligheder blandt de andre danske biotekselskaber. Nedenfor ses en oversigt over de danske og danskledede biotekselskaber – grupperet efter udiklingsstadiet for deres pipeline. Listen inkluderer både danske og danskledet biotekselskaber. Større selskaber som Bavarian Nordic A/S og Genmab A/S er ikke medtaget.

Selskaber med produkter på markedet

Y-mAbs Therapeutics (Nordnet) befinder sig i den kommercielle fase. Virksomheden beskæftiger sig primært med udvikling og markedsføring af nye, antistofbaserede terapeutiske produkter til behandling af kræft. Virksomhedens pipeline omfatter Naxitamab, Omburtamab, GD2-GD3-vaccine og andre. Selskabet har hovedsæde i New York, men er ledet af danskere. Selskabet har en markedsværdi på USD 210M.

CS Medica A/S (Nordnet) har specialiseret sig i udvikling af produkter, der indeholder ikke-euforiserende medicinsk cannabis (CBD) med fokus på behandling af bl.a. autoimmune sygdomme som psoriasis og slidgigt samt hårtab og stressrelaterede problemer. Selskabet er forskningsbaseret og er det eneste på markedet med produkter under den europæiske MDD certificering. Salget er globalt, og produkterne sælges primært under det eget varemærke CANNASEN. Selskabet havde i 202 en omsætning på DKK11M iog har en markedsværdi på DKK 40M.


Fase 3 (sidste studie inden evt. markedslancering)

Ascelia Pharma AB (Nordnet) fokuserer på udvikling af nye onkologiske (kræft) behandlinger. Selskabet identificerer, erhverver og udvikler differentierede, undervurderede og risikofyldte kandidater til medicinske forsøgslægemidler med henblik på at gøre dem tilgængelige for kræftpatienter. Virksomhedens pipeline omfatter Orviglance og Oncoral. Orviglance er en lægemiddelkandidat til medicinsk billeddannelse til brug i magnetisk resonansbilleddannelse (MRI) i leveren til påvisning og lokalisering af levermetastaser hos patienter med nedsat nyrefunktion, som har afsluttet fase 2 af kliniske undersøgelser. Selskabet har en markedsværdi på 486 MDKK.

Cessatech A/S (Nordnet) har specialiseret sig i forskning og udvikling af smertestillende næsespray, der yderligere bruges til behandling af akutte smertetilstande hos børn. Udover hovedforretningen tilbydes også tilknyttede supplerende tjenester og relaterede produkter. Forretningen drives globalt med den største tilstedeværelse på det nordiske marked. Selskabet har en markedsværdi på 23 MDKK.

IO Biotech Inc. (Nordnet) udvikler immunmodulerende kræftbehandlinger baseret på T-win-teknologiplatformen. IO Biotechs førende produktkandidat, IO102-IO103, er designet til at angribe de immunosuppressive mekanismer, der formidles af vigtige immunosuppressive proteiner såsom IDO og PD-L1. Selskabet er et spin-off af National Cancer for Center Immune Therapy på Herlev Universitetshospital i Danmark, og har bl.a. Novo Seeds med som en founding investor. Selskabet har en markedsværdi på 78 MUSD.


Fase 2 (effektivitetsstudier)

Curasight A/S (Nordnet) har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller. Fordelen ved Curasights produkter er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved kun udsender stråling imod kræftceller. uTRACE har gennemført fase 2 studier, og planlægning af fase 3 studier i bl.a. hjerne- og prostatakræft er undervejs. uTREAT er derimod i præklinisk udvikling. Det største potentiale findes ved uTREAT, hvor markedet mod glioblastom (hjernekræft) i USA og EU er på ca. EUR 5100 MEUR, mens markedet for uTRACE mod selvsamme indikation er på ca. 200 MEUR. Ved udgangen af Q3 2022 lød kassebeholdning på 56 MDKK med en burn-rate på 7 MDKK fra Q1-Q3 2022. Selskabet har en markedsværdi på 249 MDKK.

ExpreS2ion Biotech Holding AB (Nordnet) er en forsknings- og udviklings-baseret virksomhed, der har en patenteret platform indenfor bioteknologisk protein-produktion. Virksomheden har sin egen udviklingspipeline af vaccine kandidater indenfor COVID-19, brystkræft, influenza, og malaria. Derudover har virksomheden indtægter fra salg af fremstillings-service og platforms-licenser. Selskabet har en markedsværdi på 466 MSEK.

Evaxion Biotech A/S (Nordnet) specialiserer sig i udvikling af AI-drevne immunterapier til at forbedre livet for patienter med kræft og infektionssygdomme. Virksomheden afkoder det menneskelige immunsystem for at opdage og udvikle immunterapier til behandling af kræft og infektionssygdomme. Baseret på AI-immunologisk kerneteknologi udvikler Evaxion en række produktkandidater. Desuden udvikler Evaxion en portefølje af vacciner til forebyggelse af bakterielle og virale infektioner. Selskabet har en markedsværdi på 41 MUSD.

Fluoguide A/S (Nordnet) fokus er udvikling af produkter, der forbedrer kirurgiske præcision. Produkterne binder sig til kræftcellerne, som så lyser op og er beregnet til at blive brugt til præcist at fjerne skadelige svulster i patientens væv. FluoGuides produkt som er længst fremme retter sig mod tre alvorlige kræftindikationer; hjerne-, lunge- samt hoved- og halskræft. Selskabet har en markedsværdi på 705 MSEK.

Initiator Pharma A/S (Nordnet) udvikler lægemiddelkandidater, der bruges i behandlingen af erektil dysfunktion hos mænd. Virksomheden har i øjeblikket lægemidler på markedet til patienter, der ikke reagerer på PDE5i-lægemidler. Initiativtager Pharma er skabt via et spin-off fra Saniona. Selskabet har en markedsværdi på 323 MSEK.

Pila Pharma (Nordnet) gennemfører kliniske forsøg mod type 2-diabetes. Målproduktet er en tablet, der indtages oralt i et tidligt stadium af diabetes for at genoprette kroppens insulinproduktion og dermed reducere patientens blodsukkerniveau. Pila Pharmas produktkandidat hedder XEN-D0501, og er en ny type oralt antidiabetisk middel til behandling af type 2-diabetes. Pila Pharma AB har gennemført to kliniske fase 2a forsøg (PP-CT01 og PP-CT02), som begge viste, at XEN-D0501 tolereres godt af personer med type 2-diabetes. Desuden forventes produktet at have færre uønskede bivirkninger end alternative behandlingsformer. Selskabet har en markedsværdi på 48 MSEK.

Saniona AB (Nordnet) udvikler og forsker i farmaceutiske produkter imod nervesygdomme og autoimmune sygdomme. Virksomheden har en omfattende portefølje af lægemidler under udvikling i klinisk og pre-kliniske stadier. Derudover samarbejder de også med andre forskningsbaserede virksomheder om udvikling af nye produkter så som Pfizer Inc, Atlas Venture og Janssen Pharmaceuticals Inc. Det er værd at nævne, at Sanionas lead-candidate (Tesomet) befinder sig fase 2, men er sat på midlertidig pause grundet manglende finansiering. Derfor er fokus på SAN711 mod neuropatiske smerter, som er på vej mod fase 2 forsøg. Selskabet har en markedsværdi på 193 MSEK.

Scandion Oncology A/S (Nordnet) er aktiv inden for bioteknologi. Virksomheden udvikler lægemidler til behandling af kræft, der indeholder lægemiddelresistente cellekloner. Virksomhedens lægemiddelkandidat, SCO-101, er blevet brugt i prækliniske undersøgelser i forskellige standard kræftbehandlinger. Selskabet har en markedsværdi på 120 MSEK.

Vicore Pharma Holding AB (Nordnet) er en lægemiddelvirksomhed. Virksomheden forsker i og udvikler molekyler med agnostisk virkning, i industrien kaldet Renin-Angiotensin System (RAS), som påvirker væske- og saltbalancen i kroppen. Vicore Pharma indgår normalt licensaftaler med andre farmaceutiske partnere i branchen og har forretningsaktiviteter på globalt plan. Selskabet har en markedsværdi på 1375 MSEK.


Fase 1 (sikkerhedsstudier)

Biosergen AB (Nordnet) er et biotekselskab, der blev børsnoteret Nasdaq First North Sverige i juni 2021. Selskabet udvikler innovative svampedræbende lægemidler baseret på nyeste biofarmaceutiske forskning og udvikling fra laboratoriefaciliteter i Norge og flere andre steder i verden. Selskabet er ved at udvikle BSG005, et potentielt svampedræbende lægemiddel, som har vist betydelige sikkerhedsdata og styrkefordele i forhold til konkurrerende svampedræbende midler. BSG005, som er i klinisk fase I (den første fase af tre udviklingsfaser frem mod markedet), kan potentielt komme på markedet allerede i 2026/27. Selskabet har en markedsværdi på 51 MSEK.

Læs mere: Investeringscasen for Biosergen

Kursudviklingen for de danske biotekselskaber det seneste år

Listen inkluderer både danske og danskledet biotekselskaber. Større selskaber som Bavarian Nordic A/S og Genmab A/S er ikke medtaget.

Udviklingen i Kapital Partners Nordic Healthcare indeks siden starten af 2020

Kapital Partner Healthcare Index (KPHC) inkluderer alle healthcareaktier i Norden. Det vil sige både små biotekselskaber samt Novo Nordisk A/S.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email