Combineering solgt i millardhandel – flere selskaber kan være på vej

I forrige uge blev det danske genanvendelsesfirma Combineering A/S solgt til engelske Reconomy Group for ca. DKK 1,5 mia. Combineering er en del af den cirkulære økonomi, hvor restaffald fra én industri genanvendes i anden som f.eks. at omdanne restaffald fra medicinalindustrien til brændstof i biogasindustrien. Det skaber win-win-situationer for selskaber, der skal af med affald, og dem som aftager de nye produkter. Affald er på mange måder det nye guld, og vi ser derfor nærmere på sektoren og interessante investeringscases med salgspotentiale i milliardklassen.

En megatrend med høje multipler

Markedet for genanvendelse af affald samt hele ESG-trenden om bedre udnyttelse af resurser er i rivende udvikling. Det globale marked for genanvendelsesservices var således på USD 60 mia. i 2022, og det er estimeret til at stige til USD 88 mia. i 2030 med en årlig tilvækst på 4,8%. Sektoren har offentlig og politisk medvind, samtidigt med at der skabes reel økonomisk værdi for virksomhederne. Salgsprisen på Combineering var ca. DKK 1,5 mia. og selskabet havde en omsætning i 2022 på 310 MDKK med 19 MDKK på bundlinjen. Det svarer til en P/S værdi på 4,8 og en P/E værdi på 78,9.

3 selskaber med interessante løsninger til markedet for genanvendelse og den cirkulære økonomi

Genanvendelse af plastik

Waste Plastic Upcycling (WPU) er et dansk selskab noteret i Norge. Selskabet har udviklet en teknologi til at genanvende plastik. Det fungerer ved, at plastikaffald hældes i en reaktor, der via pyrolyse opvarmer plastikken i meget høje temperaturer, hvorved plastikken smelter. Når det smeltede plastik kommer ud af reaktoren, består det af 65-85% plastikolie. Størstedelen bliver brugt til at lave nyt plastik, mens den resterende del kan bruges i transportsektoren.

Selskabet er i gang med konstruktion af tre fabrikker i hhv. Fårevejle, Naksov og Esbjerg. Produktionen i Fårevejle er planlagt til at begynde i Q1 2023, mens fabrikkerne i Naksov og Esbjerg er under konstruktion, og skal stå klar i 2024/2025. Selskabet har ingen omsætningen på nuværende tidspunkt, og det er derfor en væsentlig kurstrigger, om/når selskabet succesfuldt får igangsat produktion og omsætning.

Selskabet har indgået en aftale med Vitol, hvor yderligere to anlæg skal konstrueres i udlandet inden udgangen af 2026. Waste Plastic Upcycling har en målsætning om 88 MEUR i omsætning og EBITDA på 79 MEUR for de danske anlæg, ved fuld kapacitetsudnyttelse. De to udenlandske anlæg forventes at øge omsætningen med 55-70 MEUR og EBITDA med 45-60 MEUR. Selskabet har en markedsværdi på 1.462 MNOK (135 MEUR).

En væsentlig hindring på vejen er dog finansiering. De danske anlæg koster 339 MDKK at konstruere, mens de udenlandske koster 372 MDKK. Det kræver massive investeringer og finansiering. Selskabet havde ved udgangen af H1 2022 43 MNOK i kapital, og de rejste yderligere 10,5 MNOK i august. Der er derfor behov for at rejse kapital på den korte bane.

Kursudviklingen for Waste Plastic Upcycling siden selskabets børsnotering den 22. april 2022

Genanvendelse af udtjente bildæk

Årligt udtjenes over 1 mia. bildæk globalt, hvorefter de ikke kan anvendes til køretøjer. Efterfølgende bliver de udtjente bildæk ikke genanvendt i tilstrækkelig grad. Scandinavian Enviro Systems AB har udviklet og patenteret en pyrolyseteknologi, hvor de omdanner udtjente bildæk til bl.a. olie, stål og carbon black til industrier verden over. En interessant detalje er, at selskabet har indgået partnerskab med Michelin, der har købt 20% af aktierne.

Selskabet befinder sig i ca. samme fase som Waste Plastic Upcycling. De har en begrænset omsætning, og er i gang med at bygge deres første produktionsanlæg i fuld skala, der skal stå klar i 2023/2024. Første fase af anlægget kan håndtere 30.000 ton bildæk årligt, mens anden fase øger kapaciteten med 30.000 ton. I første omgang investerer selskabet 398 MSEK i fase 1, og de estimerer en årlig omsætning på 243 MSEK samt EBITDA på 149 MSEK, når anlægget står færdigt med en tilbagebetalingstid på kun 2,7 år.

Selskabets løsning kan skaleres og de forventer at have mere end 30 anlæg i 2030 med en omsætning på 7 mia. SEK og EBITDA på 4,5 mia. SEK. Scandinavian Enviro Systems har en markedsværdi på 998 MSEK. Det interessante er, om selskabet kan skalere forretningen. Løbende produktionstal, potentielle aftageraftaler samt salgstal fungerer derfor som væsentlige kurstriggere. På risikosiden er manglende finansiering. Selskabet havde en kassebeholdning på 30 MSEK ved udgangen af 2022 med et underskud på 83,6 MSEK i 2022. Finansiering til fortsat drift og konstruktion af nye anlæg anses derfor som værende nødvendigt på den korte bane.

Kursudvikling for Scandinavian Enviro Systems AB det seneste år (LTM)

Salg af systemer til genanvendelse

Cambi ASA har udviklet teknologiske systemer til at nedbryde forskellige former for affald og slam. Teknologien anvendes primært til spildevandsbehandling og håndtering af madaffald, som senere nedbrydes til biogas. Cambi sælger primært deres anlæg som en systemleverandør, hvor de som regel ikke har ejerskab. Til dato har Cambi solgt 83 anlæg, der er placeret i 25 lande.

Cambis forretningsmodel minder om selskaber i elevatorbranchen, hvor virksomheder som Otis og Kone først installerer elevatorsystemer og efterfølgende servicerer dem. Som regel giver servicedelen højere marginer end selve salget af systemerne, men for at få servicedelen til at være en bærende del af forretningen kræver det samtidigt, at man har et stødt stigende salg af systemer til at understøtte serviceforretningen.

Selskabets omsætning var i 2022 på 341 MNOK, hvoraf servicedelen stod for 73 MNOK svarende til 21% af omsætningen. Til sammenligning er selskabets markedsværdi på 1.159 MNOK. Resultatet efter skat lød på -14 MNOK, mens ordrebeholdningen var på 974 MNOK ved udgangen af 2022. Selve ordrebeholdningen og nye salgsaftaler er en væsentlig faktor for den fremtidige vækst og indtjening – også til at understøtte af servicedelen. Nye salgsaftaler fungerer derfor som kurstriggere.

Kursudvikling for Cambi ASA det seneste år (LTM)

Peer group for Combineering

Vi har samlet en liste af selskaber på de nordiske vækstbørser inden for genanvendelse af affald samt den cirkulære økonomi. Bemærk at selskaberne ikke kan sammenlignes en til en, da selskabernes teknologier, markeder, udviklingsstadie, potentiale mv. er forskelligt fra hinanden.

Oversigt cirkulære selskaber på de nordiske vækstbørser

Omsætningen for tre af selskaberne står som N/A. Det skyldes, at de endnu ikke har aflagt regnskab for 2022

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email