Bavarian Nordic – Opbygning af et vaccine Power house

Aktiekurs Bavaria Nordic

Bavarian Nordic er et vaccine selskab under hastig udvikling med en spændende kommerciel portefølje af produkter som JYNNEOS til beskyttelse mod kopper og monkeypox, Rabipur/ RabAvert til vaccinering mod rabies, Encepur til beskyttelse af tick borne encephalitis-virus og MVABEA til vaccinering mod Ebola. Dertil kommer en interessant pipeline som tæller vacciner bl.a. mod RSV og Covid19, hvorfra nyheds flowet sammen med M&A vil være i fokus i 2022.

Aktiekursen har haft medvind i år med en stigning på ca. 64% primært drevet af forventninger til den nye og formentlige mere potente corona vaccine.

Markederne for Rabipur/Rabavert og Encepur er fortsat negativt påvirket af de forholdsregler, der er iværksat for at forhindre smittespredning, herunder det afledte fald i rejseaktiviteten, hvilket også påvirkede Q3’21 regnskabet. Vi forventer dog, at se et bedre salg af de to vacciner i 2022 i takt med Covid19 pandemien forhåbentligt bedres.

Bavarian Nordic fastholdte dog sin 2021 guidance, lydende på en omsætning på DKK 1,9 mia., EBITDA på DKK 100 mio. og likvider ved årets udgang på DKK 1,4 mia.

Covid19 vaccine kan måske blive blandt de bedste

I foråret 2020 indgik Bavarian Nordic en licensaftale med Adaptvac og overtog rettighederne til vaccinen abncov2 mod covid-19 for ca. DKK 30 mio. i forudbetaling.

Allerede i december i år, ventes fase 2 data på corona vaccinen abncov2 offentliggjort. Gode data vil være, at vi ser, at vaccinen kan booste immunforsvarets respons hos mennesker, der før har været vaccineret, uanset hvilken vaccine de har fået, og at den respons forbliver stærk mod alle de større varianter af coronavirussen. Det vil være enestående data som kan gøre abncov2 til en såkaldt best-in-class og bane vejen for en markedslancering i begyndelsen af 2023.

Bavarian Nordic har allerede vist gode data med abncov2 som indikerer god effekt, høj sikkerhed samt højere antistofniveau end for de allerede godkendte vacciner. Således så vi antistofniveauer, der var op til 12 gange højere end de niveauer, man typisk måler i patienter, der har overstået et sygdomsforløb med covid-19, og 3 gange højere end hvad der er set med vaccinen fra Pfizer.

MVA-BN RSV har blockbuster-potentiale 

Respiratorisk syncytail virus (RSV) er er en udbredt årsag til luftvejs-sygdomme og infektionsrelateret død. Sygdommen, som har samme udbredelse som influenza, resulterer i et stort antal hospitalsindlæggelser, og kan være alvorlig for immunsvækkede samt blandt ældre.  Hver år smittes flere end 64 mio. mennesker med RSV og der findes i dag kun begrænsede behandlingsmuligheder og ingen godkendt vaccine.

Bavarian Nordic har allerede leveret både positive resultater fra human challenge-studiet og det tidligere fase 2 studie. Resultaterne fra studiet er meget lovende og ser bedre ud end de konkurrerende vacciner. MVA-BN RSV er udformet til at fremkalde et bredt immunrespons ved at omfatte fem forskellige antigener fra RSV-virusset, som muliggør en bred beskyttelse, hvilket sandsynligvis er nødvendigt for at kunne forebygge hospitalsindlæggelser grundet alvorlig sygdom efter smitte med RSV.

I human challenge-studiet indgik raske, voksne frivillige i alderen 18-50 år, der blev randomiseret til at modtaget enten en enkelt vaccination med MVA-BN RSV eller placebo. De frivillige blev udsat for RSV-virus (type A) intranasalt 28 dage efter vaccinationen. Der var i alt 61 evaluerbare forsøgspersoner. Resultaterne viste en markant reduktion af virusmængden hos de vaccinerede personer sammenlignet med placebogruppen, hvorved det primære endemål (det som søges påvist) blev nået. Derudover viste data en markant reduktion af de kliniske symptomer, der typisk er relateret til RSV-infektioner. MVA-BN RSV viste en effektivitet på op til 79% i forebyggelsen af symptomatiske RSV-infektioner. Der blev ikke observeret nogen alvorlige vaccine-relaterede bivirkninger og vaccinen var veltolereret.

Vi forventer, at data vil bane vejen for igangsætning af et fase 3 studie og indgåelse af en partnerskabsaftale. Vi vurderer, at RSV vaccinen har Blockbuster potentiale (omsætning på mindst USD 1 mia.).

Succesfuld eksekvering på opkøb med flere i vente

I 2019 købte Bavarian Nordic rabies-vaccinen Rabipur/Rabavert og Receptur en vaccine mod vesteuropæisk flåtbåren hjernebetændelse fra GSK. På trods af vanskelige markedsforhold som følge af Covid19 pandemien har Bavarian Nordic været i stand til at løfte markedsandele på begge produkter bl.a. ved at etablere egen salgsstyrke bag begge produkter. Således er Rabipur/Rabavert dominerede i Rabis markedet, mens Receptur er mindre i markedet, men med en stigende markedsandel som pt. ligger på 30%. Bavarian Nordic ønsker at konsolidere vaccine portefølje ved yderligere opkøb i de kommende år. Det kunne være flere tail-end produkter, som tilfældet er med GSK vaccinerne, late-stage produkter og distributions rettigheder.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email