3 Life Science Aktieraketter for 2022

Vores bud på 3 Life Science Aktieraketter for 2022 er:

  1. Bavarian Nordic – Står i en historisk position med et materielt nyhedsflow, som kan være transformativt for aktien i 2022 
  2. Evaxion Biotech – Vi venter et stærkt comeback til aktien i 2022
  3. Ascelia Pharma – Kommende fase 3 data på nøgleprodukt kan for alvor løfte værdien af selskabet

Bavarian Nordic står i en historisk position med et materielt nyhedsflow, som kan være transformativt for aktien i 2022

Bavarian Nordic aktien har været under pres i den seneste måned af 2021. Vi vurderer, at det skyldes en kombination af kapitaludvidelse, short-selling i aktien, generelt pres på vækstaktier og fornyede bekymringer om performance i Rabipur/ RabAvert til vaccinering mod rabies og Encepur til beskyttelse mod flåtbåren hjernebetændelse, som følge af opblusningen af COVID-19 pandemien. Vi venter, at omsætningen af disse produkter også i 2022 vil være negativt påvirket af pandemien, men ser dog en markant bedring i salget i takt med en potentiel forbedring af corona pandemien.

Vi vurderer, at Bavarian Nordic, står i en historisk position med to fuldt finansieret fase 3 projekter, som bliver rullet ud i terapiområder (corona og RSV) med multi blockbuster potentiale, hvilket er en kæmpe game-changer, som kan vise sig at blive transformativt for selskabet i 2022.

Efter vores vurdering vil det i høj grad være nyhedsflow fra coronavaccinen ABNCoV2 og RSV-vaccinen, som vil drive aktiekursen i 2022. Allerede i Q1’22 får vi de sidste fase 2 data fra coronavaccinen for de ikke- vaccinerede, som er på en lavere dosis (50 mcg) og som i fase 1 tidligere allerede viste positiv effekt. Det kan få betydning for udformning af fase 3 studiet.

For Bavarian Nordic vil det være positivt, hvis vaccinen også i det fulde fase 2 viser en plateaueffekt på 50mcg, da det dels vil kunne halvere produktionsomkostningerne og dels fordoble vaccine outputtet i forhold til den anvendte dosis på 100mcg i de foreløbige fase 2 data. Derudover vil ABNCoV2 i begyndelsen af 2022 blive testet mod Omikron-varianten med det formål, at vurdere, om vaccination med ABNCoV2 producerer antistoffer mod også den variant. Fase 3 data ventes offentliggjort i slutningen af 2022, og Bavarian vil lave en rolling submission, hvilket betyder, at sundhedsmyndighederne vil modtage vigtige dele af ansøgningen måneder i forvejen sammenlignet med, hvornår de ville få det på en typisk tidslinje. Dette kan bringe coronavaccinen på markedet allerede i begyndelsen af 2023.

I H1’2022 påbegyndes RSV fase 3 studiet med start i Australien for at få så mange RSV-events samlet i det første halvår, hvorefter studiet fortsætter i den nordlige del af verdenen. Fase 3 data for RSV-vaccinen ventes i 2023 og kan bane vejen for en lukrativ partnerskabsaftale.

Evaxion Biotech – Vi venter et stærkt comeback til aktien i 2022

Gennem det meste af 2021 har Evaxion aktien underpræsteret ligesom resten af bioteksektoren og er p.t. nede med ca. 58% for året. Vi vurderer, at nedgangen i høj grad kan tilskrives sektorrotationen pga. COVID-19 som har medført, at mange generalistinvestorer har flyttet fokus fra vækst og biotek til value og konsumentorienterede aktier.

Men i samme periode har vi bl.a. også set imponerende data i metastatisk modermærkecancer fra selskabets største aktiv EVX-01, hvor vi var vidne til en objektiv responsrate (ORR) på 67%, og gode data fra EVX-02, ligesom selskabets teknologi er blevet valideret gennem en partnerskabsaftale med Merck. Dette burde efter vores vurdering isoleret set have haft en positiv aktiekurseffekt. Et kig på de nærmeste peers viser, at de handler på væsentlige højere værdier, hvilket også indikerer, at selskabet, ud fra en relativ betragtning, burde have en højere værdiansættelse. Samtidig ser vi et signikant upside til den nuværende aktiekurs ved en ventet ekspansion af EVX-01 og EVX-02 ind i flere solide cancer tumorer som f.eks. NSCLC (ikke småcellet lungecancer) og i blærecancer. Vi venter derfor et stærkt comeback til aktien i 2022.

Næste trigger i H1’22 bliver igangsætningen af fase 2b studiet til behandling af metastatisk melanom (modermærke cancer med spredning af metastaser) med EVX-01 i kombination med Mercks Keytruda, som er en såkaldt checkpoint-hæmmer og allerede godkendt som monoterapi. Igangsætningen af studiet vil efter vores vurdering reducere risikoen på projektet og bane vejen for de afgørende foreløbige fase 2b data, som ventes i H2’23. Succesfulde data vil også kunne bringe en partner om bord forud for en ventet lancering i 2027 i både USA og EU.

Ascelia Pharma – Kommende fase 3 data på nøgleprodukt kan for alvor løfte værdien af selskabet

Aktiekursen har været i modvind i 2021 og er således nede med ca. 48% ÅTD. Vi vurderer, at dette kan tilskrives en kombination af dårligere markedsstemning omkring vækstaktier, kapitaludvidelse og forsinkelse af rekrutteringen til SPARKLE med op til 6 måneder som følge af COVID-19 pandemien.

Med gode udsigter for Orviglance vurderer vi, at de kommende fase 3 data, som ventes i H1’2022 vil have en markant positiv effekt på aktiekursen. Orviglance er det første kontrastmiddel i udvikling til brug ved MR-scanning af leveren hos voksne med alvorligt nedsat nyrefunktion (~4% af markedet) og er på omkring USD 500-600 mio. årligt. Disse patienter er i risiko for at udvikle den alvorlige og potentielt dødelige tilstand nefrogen systemisk fibrose (NSF), hvis de bruger de gadoliniumbaserede kontrastmidler, der er tilgængelige i øjeblikket. Orviglance har til formål at forbedre påvisningen og visualiseringen af ​​fokale leverlæsioner (inklusive levermetastaser og primære tumorer). Selskabet har en solid cash beholdning som rækker langt ind i 2023.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email