1

Notering På Nasdaq First North Denmark Af Konsolidator

Konsolidator går på børsen for at udrulle sit succesfulde konsolideringssoftware

”Konsolidator udspringer af et globalt, udækket behov hos koncerner for software til konsolidering af deres regnskaber. Det behov har vi bevist med vores børsnoterede og internationale kunder. ” – Claus Finderup Grove, CEO Konsolidato

I august 2014 stiftedes Konsolidator med en ambition om at skabe et cloudbaseret software til regnskabskonsolidering, der ville revolutionere økonomifunktionerne verden over. Fire år efter har Konsolidator ikke blot udviklet et unikt regnskabskonsolideringssystem, men har også bevist at der er international efterspørgsel for det med kunder i ind- og udland, herunder børsnoterede selskaber.

Unikt værktøj til koncerner og revisorer

Konceptet omkring konsolidering er det samme i alle lande. Næste skridt er derfor at etablere Konsolidator som det foretrukne konsolideringsværktøj i Europa, hvor det estimeres, at der er over 200.000 selskaber med et udækket behov for Konsolidator, herunder over 6.000 koncerner alene i Danmark. Alle disse koncerner antages at have samme behov; at kunne effektivisere deres ressourcer til konsolidering af både interne finansielle rapporter og eksterne regnskaber, at kunne udnytte deres finansielle koncerndata oftere og bedre, samt at kunne øge sikkerheden i deres finansielle rapportering og regnskabsaflæggelse. Konsolidator er udviklet for at løse udfordringerne for netop de koncerner og revisorer, der p.t. forsøger at dække deres behov med en Excel-løsning.

Succesfuld salgsstrategi skal nu udrulles

Konsolidators salgsstrategi har resulteret i en konvertering af kunder på 8% samt i kunder i ind- og udland, herunder børsnoterede selskaber som f.eks. Boozt, Aasleff og Zürich Airport. Med børsnoteringen skal salgsstrategien udrulles nationalt og internationalt således, at Konsolidator etableres som det foretrukne konsolideringsværktøj i Skandinavien og Storbritannien samt i Tyskland/Schweiz/Østrig. Herefter er det planen at indtage det øvrige europæiske nærmarked.

Fra DKK 20 mio. til DKK 400 mio

Den estimerede livstidsværdi (customer life time value) for den eksisterende kundeportefølje er DKK 20 mio. baseret på, at kunderne i gennemsnit fastholdes i syv et halvt år. Med den forventede kundetilvækst i Danmark og særligt i udlandet forventes livstidsværdien af kundeporteføljen at stige til knapt DKK 50 mio. i år og til over DKK 400 mio. i 2021.


Denne orientering er ikke en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Konsolidator, og orienteringen er heller ikke et prospekt. Enhver beslutning om at købe eller tegne værdipapirer skal udelukkende træffes på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i den virksomhedsbeskrivelse, Konsolidator offentliggjorde den 23. april 2019, herunder eventuelle ændringer eller tillæg


KAPITAL PARTNER er Certified Adviser for Konsolidator og finansiel rådgiver og Bookrunner for Konsolidator i forbindelse med udbuddet af aktier og noteringen på Nasdaq First North Denmark.