Curasight og FluoGuide er to danske biotekselskaber med stort potentiale for at ændre moderne kræftbehandling. Men hvad er egentlig forskellen – også fra et investorperspektiv?

FluoGuide og Curasight er begge danske biotekselskaber, der arbejder med at gøre kræftbehandling mere præcis, effektiv og skånsom. De to virksomheder minder – af gode grunde – om hinanden ift. metoder, kræftindikationer og potentiale, men hvad er egentlig forskellen, og hvor lys ser fremtiden ud for selskaberne og investorerne?

Parløb i diagnosticering og behandling af kræft

Både FluoGuide og Curasight arbejder på både at forbedre diagnosticeringen af kræft og på behandlingen af kræft, samt ved at såvel diagnosticering og behandling i store træk sker med samme metode/proces. Begge selskaber er startet med fokus på diagnosticering, men da der er større interesse fra sektoren for kombinationen af diagnosticering og behandling, og da der er et væsentligt større økonomisk potentiale i kombinationen, er begge selskabers fokus rettet imod kombinationen af diagnosticering og behandling.

Selskabernes parløb skal i nogen grad også ses i lyset af, at de begge er stiftet af den danske professor Andreas Kjær i henholdsvis 2013 (Curasight) og 2018 (FluoGuide).

uPAR er nøglen

På de fleste kræftceller er der såkaldte uPAR receptorer, som dertil kun findes på kræftceller. Både Curasight og FluoGuide er baseret på stoffer, der indsprøjtes i patienternes årer, og som herefter alene binder sig til kræftcellernes uPAR receptorer.

Curasights stof (uTRACE) udsender en svag stråling. Når det binder sig til kræftcellerne, kan kræftcellerne ses i en almindelig PET (røntgen)/CT scanner, der bruges til diagnosticering. Ved at tilføje en mere radioaktiv substans, vil Curasights stof (uTREAT) i stedet bestråle cellerne i en radius på 1 mm. og derved slå kræftcellerne ihjel.

Sammenligning af klassisk CT-scan vs. ved brug af uTRACE

FluoGuides stof (FG001) udsender ikke nogen stråling, men er derimod fluorescerende. Når det belyses med lys af en specifik bølgelængde, vil det lyse op og dermed kræftcellerne, på en digital skærm, som anvendes i forbindelse med kirurgi. Ved i stedet at belyse med laserlys, vil FG001 ikke lyse op, men derimod afgive varme, der er tilstrækkelig til at ødelægge kræftcellerne, som FG001 er bundet til.

Visualisering af effekten af FG001

Forbedret lokalisering og diagnosticering

I forhold til diagnosticering/lokalisering af kræftcellerne, tilbyder både Curasight og FluoGuide væsentlige forbedringer i forhold til de eksisterende metoder. I forhold til den eksisterende PET/CT-diagnosticering giver uTRACE et mere præcist billede af kræften, herunder hvor aggressiv og invasiv kræften er, samt metastaser. Det medfører, at lægerne med uTRACE bedre kan identificere den bedste behandlingsform, herunder operation og/eller kemoterapi.

FluoGuides stof anvendes i forbindelse med kirurgisk fjernelse af kræftvæv og løser væsentlige problemer i den forbindelse: manglende fjernelse af alt kræftvæv, fjernelse af (for meget) raskt væv, samt lang operationstid. Når kirurgerne opererer, kan de p.t. typisk ikke klart se udbredelsen af kræftcellerne. De vil derfor fjerne raskt væv for at sikre, at alt kræftinficeret væv fjernes. Det medfører, at der fjernes raskt væv, som kan give store og meget væsentlige bivirkninger – så store, at operation kan være for risikabel. Trods ønsket om en sikkerhedsmargin, sker det, at alt kræftvæv alligevel ikke fjernes. Det medfører at patienterne fortsætter med at have kræft med deraf følgende sundhedsmæssige risici.

Det fjernede væv vil under operationen blive undersøgt af patologer for, om der i randen er kræftceller, hvilket indikerer, at alt kræftvæv ikke er fjernet. Det medfører dels at operationerne tager længere tid (1 time) end nødvendigt, samt at operationen skal genoptages, såfremt patologerne finder kræftceller.

Forbedret behandling

Som beskrevet ovenfor vil anvendelse af FluoGudides FG001 kunne forbedre kræftoperationer samt muliggøre operationer, der p.t. er for risikable. Ved at belyse FG001 med laser vil stoffet i stedet kunne slå de kræftceller, som stoffet er bundet til, ihjel gennem varmeudvikling. Herved vil FG001 kunne bruges til en skånsom behandling enten alene eller i kombination med f.eks. operation.

Strålebehandling har samme problem som operation – at raskt væv også slås ihjel med potentielt store bivirkninger. Dette skyldes, at strålekanonen ikke alene kan ramme kræftvævet. Curasights uTREAT, hvor det stof, der binder sig til kræftcellerne, er radioaktivt, bestråler derimod kun de nærmeste celler, hvorved bestråling af raskt væv undgås. Stråleskader, som kan have alvorlige bivirkninger kan dermed undgås.

Flere kræftformer (indikationer)

FluoGuide har særligt fokus på aggressiv hjernekræft samt hoved- og halskræft, men pipelinen omfatter også lungekræft. Curasight har også fokus på aggressiv hjernekræft og hoved- og halskræft, men deres pipeline omfatter dertil småcellet lungekræft, prostatakræft, bugspytkirtelkræft samt neuroendoktrine tumorer. Flere indikationer vil alt andet lige minimere udviklingsrisikoen og samtidig øge mulighederne for at indgå partnerskaber med flere forskellige medicinalselskaber.

FluoGuides lead-candidate, FG001 og Curasights lead-candiate, uTRACE, er begge i klinisk fase 2, og dermed omtrent lige langt i udviklingsprocessen. Men i modsætning til Curasights uTREAT, er FluoGuides FG001 til behandling endnu ikke i klinisk fase.

Forretningspotentialet

Begge selskabers lægemiddelkandidater har langsigtet blockbuster potentiale – årligt salg på over USD 1 mia., da lægemidlerne potentielt kan anvendes i forbindelse med diagnosticering og behandling af de millioner af kræfttilfælde årligt. Salget vil formentlig være først og størst i de tilfælde, hvor lægemidlerne enten giver mulighed for helt ny behandling eller en væsentlig forbedret behandling eller diagnosticering. For begge selskaber er det bl.a. tilfældet for hjernekræft, hvor den eksisterende diagnosticering og behandling ikke er tilstrækkelig, samt i tilfælde af hoved- og halskræft, hvor operation p.t. er for risikofyldt.

I modsætning til Curasight, vil FluoGuide ikke sælge direkte til hospitalerne, men via producenter af operationsudstyr. Dette skyldes, at FG001 alene fungere sammen med operationsudstyr, og at operationsudstyret skal kalibreres til at fungere med FluoGuides stof. FluoGuide er derfor afhængig af at indgå partnerskaber med producenterne af operationsudstyr, og indgåelse af disse er derfor væsentlige for blåstemplingen af og investeringscasen for FluoGuide.

FluoGuide har indgået det første partnerskab, som er med verdens næststørste producent af robot-operationsudstyr, det børsnoterede Intuitive Surgical. Curasight har indgået et klassisk biotek partnerskab med selskabet Curium Pharma, hvorfra Curasight har modtaget den første milestensbetaling.

Behov for kapital

Begge selskaber har behov for kapital for at kunne fortsætte de planlagte og projekterede fase 2 forsøg. FluoGuide har ikke nogen partnere til at finansiere de kliniske forsøg, mens Curasight har en partner i Curium til at deltage i finansieringen af fase 2 forsøget for uTRACE i prostatskræft. Curasight måtte i marts 2024 aflyse en fortegningsemission på DKK 54 mio. Selskabet har derfor annonceret snarlig alternativ finansiering, hvilket kunne være en privatplacering eller finansiering fra et partnerskab. Når Curasight starter fase 2 forsøget i prostatakræft vil Curasight få den anden milestensbetaling fra Curium. Størrelsen er ikke offentliggjort, men den første milestensbetaling var på USD 500.000 ud af et samlet beløb på op til MUSD 70. FluoGuide har et estimeret finansieringsbehov på op til DKK 100 mio., som vi forventer vil blive forsøgt løst ved en privatplacering senest i Q3 2024.

Investering i FluoGuide og Curasight

FluoGuide, der blev børsnoteret i 2019, har en markedsværdi på MDKK 376 mens Curasight, der blev børsnoteret i 2020, har en markedsværdi på MDKK 191. Selskabernes kursudvikling har generelt fulgtes ad, fulgt markedet, men (selvfølgelig) med en væsentlig større volatilitet end aktiemarkederne – både vækstbørserne og de nordiske healthcare aktier. De største kursudsving er sket på baggrund af positive kurstriggers, med undtagelse af det seneste fald i Curasights aktiekurs, der skyldes den aflyste fortegningsemission.

Indekseret kursudvikling siden oktober 2020: Curasight, FluoGuide og Kapital Partner Nordic Health Care-indeks

Se udviklingen på de nordiske vækstbørser, First North og de nordiske healthcare aktier her.

De nordiske healthcare aktier har vist positive tendenser på det sidste, men væsentlige kursgevinster fra Curasight og FluoGuide skal fortsat komme fra selskabernes kurstriggers. Begge selskaber har, selvom der mindst er fire år til at et lægemiddel er godkendt, en række kurstriggers i år og i 2025. De består både af succesfuld kapitaltilførsel og opstart af kliniske fase 2 forsøg. Dertil har Curasight i år kurstriggers bestående af resultater fra igangværende fase 2 forsøg samt milepælsbetaling fra Curium.

På kort sigt forventer vi, at aktiekurserne for begge selskaber vil være meget afhængige af succesen med kapitaltilførsel samt vilkårene for disse. Begge selskaber har hidtil kun haft positive resultater af deres studier, og har indgået væsentlige partnerskaber, hvilket bør have en positiv effekt på mulighederne for kapitaltilførsel. Dertil ligger der en potentiel væsentlig kurstrigger i Curasights topline resultater fra fase 2 studiet i prostatakræft.

Oversigt af kurstriggere for FluoGuide:

 • Start af fase II forsøg med FG001 i henholdsvis hoved- og halskræft og i aggressiv hjernekræft (2024/primo 2025)
 • Succesfuld kapitalrejsning (privatplacering) på op til DKK 100 mio. (2024)
 • Indgåelse nye partneraftaler med udstyrsproducenter (2024 – )
 • Udvidelse af pipeline i andre kræftindikationer (2025 – )
 • Positive resultater af fase II studierne (2025/2026)

Oversigt af kurstriggere for Curasight:

 • Kapitaltilførsel (Q2-Q3 2024)
 • Igangsætning af uTRACE i postatakræft fase 2 forsøg/første patient i samarbejde med Curium (H1 2024)
 • Milestensbetaling fra Curium for igangsætning af fase 2 forsøg (H1 2024)
 • Første kliniske data fra fase II-studie med uTRACE i prostatakræft i samarbejde med Curium (H2 2024)
 • Milepælsbetalinger i aftalen med Curium (2024 – )
 • Nye partneraftaler for uTRACE og uTREAT (2024 – )

FluoGuide eller Curasight?

Selskaberne har mange ligheder – fra stifter og risici, over anvendelse af kræftreceptor, kræftindikationer, til udviklingsstadie og behov for kapital. Det er derfor ikke overraskende, at selskabernes kursudvikling har været sammenfaldende, og formentlig også vil være det fremadrettet, med de udsving i aktiekurserne, som selskabernes individuelle kurstriggers aktiverer. Med en mere positiv tendens for nordiske healthcare aktier end set længe og flere væsentlige kurstriggers alene i år, har begge selskaber potentiale til at generere et positivt afkast til deres aktionærer – særligt fra de eksisterende og historisk lave kursniveauer.

Disclaimer 

Udvalgte investeringscases

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

 • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer..
 • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
 • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
 • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Udvalgte cases

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email