Biotek – Should I stay or should I go?

Biotekselskaberne har det kursmæssigt vanskeligt i første omgang drevet af stigende renter og energipriser, og siden usikkerheden på de finansielle markeder som stiger i takt med optrapningen af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Den stigende rente gør ondt på værdisætningen af selskaberne, hvilket skyldes, at selskabernes værdiskabelse ofte ligger et stykke ude i fremtiden, som så skal tilbagediskonteres med en højere rente, hvilket giver en lavere nutidsværdi.

Usikkerheden drevet af krigen gør, at investorerne flygter fra de mere risikofyldte aktier, som biotek, over i mere defensive placeringer. Det presser igen aktiekurserne. Endelig er mange biotekselskaber afhængige af at skulle hente ny kapital til f.eks. at finansiere den videre udvikling af pipelinen, hvilket er vanskeligt i de nuværende markeder, og som i igen bidrager til den negative stemning omkring selskaberne. Det betyder bl.a. at værdiskabende nyhedsflow for mange selskaber ikke retmæssigt reflekteres i aktiekursen.

Alligevel vurderer vi ikke, at man som investor i den nuværende situation skal afholde sig fra helt fra investeringer i biotek som led i en diversificeret portefølje. Vi vurderer, at mange biotekselskaber efter kursfaldene er attraktivt prissat i forhold til potentialet. Der ligger selvfølgelig et timingmæssigt spørgsmål i, hvornår man som investor skal samle op. Det kan entydigt være svært at besvare, da de jo afhænger af udfaldene på en række ubekendte, investeringshorisont og risikoaversion.

Et at de parametre, som investor kunne vælge at kigge efter i udvælgelsen af biotek aktier, er kommende nyhedsflow. Det er vigtigt, fordi nyhedsflowet oftest enten kan validerer et produkt eller en teknologi og dermed reducere den generelle selskabsspecifikke risiko, bringe et produkt tættere på markedet, udvide eksisterende potentiale eller bekræfte investeringscasen. Vi har for nyligt adresseret en række interessante selskaber i vores skriv – Er du interesseret i selskaber med nærtstående kurstriggers – så skal du kigge her. https://kapitalpartner.dk/er-du-interesseret-i-selskaber-med-naertstaaende-kurs-triggers-saa-skal-du-kigge-her/

Her fremhæver hæver vi følgende selskaber med et interessant nyhedsflow. Listen er dog ikke udtømmende.

  • Ascelia Phama
  • Bavarian Nordic
  • Curasight
  • Evaxiion Biotech
  • Fluoguide
  • Scandion Oncology

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email