Er du interesseret i selskaber med nærtstående kurstriggers? Så skal du kigge her

Indenfor Life Science og biotek selskaber er kommende nyhedsflow i form af kurs triggers vigtige for aktiekursens udvikling. Det skyldes, at det ofte er her, at man som investor bliver bekræftet eller afkræftet i investeringscasen omkring fremtidigt potentiale, hvilket spiller en afgørende rolle for værdisætningen af disse selskaber.  Modsat er intet eller begrænset nyhedsflow fra et biotekselskab ofte ensbetydende med, at aktiekursen siver.

Vi har fundet 6 selskaber som udmærker sig ved enten at have flere mindre kurs triggers eller minimum en game-changing event, der for alvor kan transformere selskabet. De udvalgte selskaber er: Ascelia Pharma, Bavarian Nordic, Curasight, Evaxion Biotech, Fluoguide og Scandion Oncology.

Kommende kurs triggers i 2022

Ascelia Pharma

Selskabets mest værdifulde produkt hedder Orviglance, som er det første kontrastmiddel i udvikling til brug ved MR-scanning af leveren hos voksne med alvorligt nedsat nyrefunktion (~4% af markedet) og er på omkring USD 500-600 mio. årligt. Disse patienter er i risiko for at udvikle den alvorlige og potentielt dødelige tilstand nefrogen systemisk fibrose (NSF), hvis de bruger de gadoliniumbaserede kontrastmidler, der er tilgængelige i øjeblikket. Orviglance har til formål at forbedre påvisningen og visualiseringen af ​​fokale leverlæsioner (inklusive levermetastaser og primære tumorer). Vi vurderer således, at der et meget interessant marked for Orviglance, og ser med stigende optimisme frem mod offentliggørelsen af fase 3 resultaterne for Orviglance i H1’2022.

Aktiekursen har været i modvind i 2021 og det seneste år nede med ca. 46%. Vi vurderer, at dette kan tilskrives en kombination af dårligere markedsstemning omkring vækstaktier, kapitaludvidelse og forsinkelse af rekrutteringen til SPARKLE med op til 6 måneder som følge af Covid19 pandemien. Selskabet har dog en solid cash beholdning som rækker langt ind i 2023.

Ascelia Pharma aktiekursudvikling

Bavarian Nordic

Allerede primo februar får vi forventeligt de sidste fase II data fra coronavaccinen for de ikke- vaccinerede, som er på en lavere dosis (50 mcg) og som i fase I allerede har vist en positiv effekt. Det kan få betydning for udformning af fase III studiet.

For Bavarian Nordic vil det være positivt, hvis vaccinen også i det fulde fase II viser en plateaueffekt på 50mcg, da det dels vil kunne halvere produktionsomkostningerne og dels fordoble vaccine outputtet i forhold til den anvendte dosis på 100mcg i de foreløbige fase II data. Derudover vil ABNCoV2 i begyndelsen af 2022 blive testet mod omikron-varianten med det formål, at vurdere, om vaccination med ABNCoV2 producerer antistoffer mod også den variant.

Aktien fortsætter med at være i massiv modvind på trods af positive fase II resultater for corona vaccinen ABNCoV2, som baner vejen for den videre færd i fase III og sikret en succesfuld kapitaludvidelse til brug for igangsætningen af fase III studier med RSV-vaccinen. Disse events bringer efter vores vurering Bavarian Nordic i en historisk position med to fuldt finansieret fase 3 projekter, som bliver rullet ud i terapiområder (corona og RSV) med multi blockbuster potentiale (omsætning på minimum USD 1 mia.). Dette burde efter vores vurdering isoleret set have haft en positiv aktiekurseffekt. Når aktien så alligevel er faldet skyldes det efter vores vurdering en kombination af mere risikoaverse investorer som følge af stigende renter og frygt for at Bavarain Nordic er kommet for sent til markedet med sin Covid19 vaccine. Vi deler dog ikke denne bekymring, da ABNCoV2 kan omstilles til nye varianter ligeså hurtigt som de øvrige kommercielle vacciner. Bavarian Nordic også hele tiden ønsket at positionere ABNCoV2 som en vaccine til det vedvarende marked ligesom en influenza vaccine fremfor en pandemi vaccine. Vi ser således fortsat et behov for ABNCoV2 vaccinen og forventer en positiv kursreaktion ovenpå de kommende nyheder fra pipelinen under forstætning af solide data.

Bavarian Nordic aktiekursudvikling

Curasight

Curasight er et klinisk fase II selskab med en teknologi, der er bygget op omkring uPAR receptoren, som er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Curasight opererer inden for diagnostik og behandling af forskellige kræftsygdomme. Selskabet har udviklet en radiofarmaceutiske platform, der kan benyttes både til diagnostik og til behandling af cancer:  uTRACE – som anvendes til cancerdiagnostik har været anvendt i mere end 400 patienter i en række afsluttede og igangværende investigator-initierede   klinisk fase II studier; og uTREAT – som succesfuldt har været anvendt til behandlingen af cancer i translationelle studier.

Inden for de kommende 3 måneder ser vi frem mod 3 kurstriggere:

  • Fase II data for uTRACE i hjernecancer
  • Ny uTRACE indikation i hoved- og halscancer
  • Ny uTRACE indikation i euroendokrine tumorer

Aktien har i 2021 være i modvind ligesom de fleste vækstaktier drevet af sektorrotation som følge af forventninger om stigende renter. Vi forventer disse events vil have en positiv kurseffekt, da de dels bør løfte værdien af Curasight og dels reducere risikoen i selskabet. Se vores fulde investeringscase her: https://kapitalpartner.dk/curasight/

Curasight aktiekursudvikling

Evaxion Biotech

Evaxion Biotech er et dansk biotherapeutisk selskab noteret i USA, som anvender AI-baserede platforme til at udvikle immunterapier til behandling af cancer (PIONEER platformen) og infektionssygdomme, herunder bakterielle (EDEN platformen) og virale (RAVEN platformen). Lovende data fra de to igangværende kliniske programmer EVX-01 (behandling af metastatisk melanom) og EVX-02 (behandling af adjuverende melanom) vil efter vores vurdering bane vejen for yderligere katalysatorer på kort sigt. 

Gennem det meste af 2021 har Evaxion aktien underpræsteret ligesom resten af bioteksektoren og er p.t. nede med ca. 58% for året. Vi vurderer, at nedgangen i høj grad kan tilskrives sektorrotationen pga. COVID-19 som har medført, at mange generalistinvestorer har flyttet fokus fra vækst og biotek til value og konsumentorienterede aktier.

Men i samme periode har vi bl.a. også set imponerende data i metastatisk modermærkecancer fra selskabets største aktiv EVX-01, hvor vi var vidne til en objektiv responsrate (ORR) på 67%, og gode data fra EVX-02, ligesom selskabets teknologi er blevet valideret gennem en partnerskabsaftale med Merck. Dette burde efter vores vurdering isoleret set have haft en positiv aktiekurseffekt. Et kig på de nærmeste peers viser, at de handler på væsentlige højere værdier, hvilket også indikerer, at selskabet, ud fra en relativ betragtning, burde have en højere værdiansættelse. Samtidig ser vi et signikant upside til den nuværende aktiekurs ved en ventet ekspansion af EVX-01 og EVX-02 ind i flere solide cancer tumorer som f.eks. NSCLC (ikke småcellet lungecancer) og i blærecancer. Vi venter derfor et stærkt comeback til aktien i 2022

Se vores fulde investeringscase her: https://kapitalpartner.dk/evaxion-biotech/

Evaxion Biotech aktiekursudvikling

Fluoguide

Fluoguide har udviklet et stof, der gør cancerceller selvlysende under operationer. Det skal hjælpe kirurger med at udføre mere præcise operationer, så de ikke bortopererer raske celler eller overser tumorvæv, der burde have været fjernet under operationen. Selskabets største aktiv hedder FG001, som ventes at kunne komme på markedet i 2025, bliver undersøgt i fase 1/2 mod glioblastom, som er en aggressiv form for hjernecancer med dårlige prognostika, med en markedstørrelse på USD 300 mio.

Fluoguide har netop meddelt, at selskabet i begyndelsen af 2022 påbegynder fase 2 studier med FG001 mod NSCLC (Ikke småcellet lungecancer) med en markedstørrelse på ca. USD 700 mio. Fluoguide planlægger også at starte kliniske fase 2 studier med FG001 i brystcancer med en markedstørrelse på ca. USD 3 mia. i H1’2022.  Disse indikationer vil således øge patientpopulationen markant. Vi vurderer, at FG001 har blockbuster potentiale (et salg på mere end USD 1 mia.) såfremt det lykkes at få etableret FG001 i flere cancer typer. 

Ligesom det fleste andre vækstaktier har Fluouide aktien været i kursmæssig modvind formentlig drevet af en lidt dårligere markedsstemning omkring vækstaktier pga. stigende renter og kapitaludvidelsen i maj 2021. Vi venter et stærkt nyheds flow i 2022, hvor fremdrift i pipelinen efter vores vurdering vil kunne give et fornyet upside til den nuværende aktiekurs. Næste større kurstrigger bliver efetr vores vurdering midt 2022, hvor der ventes fase II data på hjernecancer.

Fluoguide aktiekursudvikling

Scandion Oncology

Scandion Oncology er et klinisk fase II selskab, som adresserer resistens i cancerbehandlingen, der er årsag til 90% af alle cancerdødsfald. Markedet for kemoterapi ventes at nå en markedsværdi på USD 74 mia. i 2027. De fleste cancerpatienter responderer på behandlingen med kemoterapi, men mange patienter udvikler resistens og vil derefter ikke længere have gavn af behandlingen. Selskabets nøgleprodukt SCO-01 er en tabletbehandling, der skal indtages sammen med kemoterapi for at modvirke resistens i behandlingen af metastatisk tyktarmscancer i CORIST-programmet (fase II) og behandlingen af ikke operativ eller metastatisk cancer i bugspytkirtlen i PANTAX-programmet (fase I). Vi vurderer, at SCO-101 har blockbuster potentiale (omsætning for minimum USD 1 mia.).

Aktien er handlet ned efter de umiddelbare kurstoppe i 2020, som var trukket af positive nyheder fra selskabets pipeline. Aktien falder i begyndelsen af 2021 som følge af sektorrotationen pga. covid19, som har medført at mange generalistinvestorer har flyttet fokus fra vækst og biotek til value og konsumentorienterede aktier. Aktien har siden handlet i et fast niveau omkring DKK 20. Vi forventer, at de kommende kurstriggere i form af data readouts fra de to programmer i løbet af 2022 igen vil løfte aktiekursen.

Scandion Oncology aktiekursudvikling

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email