Biosergen på vej med nyt produkt mod svampeinfektioner – et USD 16 mia. marked

Biosergen investering

Infektionen rammer hovedsageligt personer, der af forskellige årsager har et svækket immunforsvar, som f.eks. transplanterede personer, personer med HIV eller diabetes, eller patienter under behandling for cancer. Mortaliteten er på 20 – 80% alt efter hvilken svamp, der forårsager infektionen og under COVID-pandemien er der set en opblomstring af invasive svampeinfektioner. Biosergen udvikler BSG005, et banebrydende og innovativt svampedræbende lægemiddel til behandling af invasiv svampeinfektion, som er et område med et meget højt medicinsk behov. Invasiv svampeinfektion i lungerne, leveren, nyrerne eller hjernen er en alvorlig tilstand, som kan medføre døden. Infektionen rammer hovedsageligt personer, der af forskellige årsager har et svækket immunforsvar, som f.eks. transplanterede personer, personer med HIV eller diabetes, eller patienter under behandling for cancer. BSG005 har vist bedre effekt og færre bivirkninger i forhold til konkurrerende svampedræbende midler og samtidig er BSG005 virksomt i forhold til en bredere vifte af svampesporer. Se hele vores investeringscase her

Markedet er på USD 16 mia.

Markedet for svampemidler generelt er på USD 16 mia. og vokser med 6-7% per år. Biosergen er en mulighed for investorer, som ønsker at investere i et biotekselskab med blockbuster potentiale (salg på over USD 1 mia.) med en banebrydende og innovativ behandling rettet mod resistente eller svære at behandle invasive svampeinfektioner, der ofte medfører død.

BSG005 har potentiale til et paradigmeskifte i behandlingen af invasive svampeinfektioner

I modsætning til de fleste eksisterende produkter på markedet, der alene hæmmer svampeinfektionen (fungistatisk), dræber BSG005 (fungicid) de svampe, der forårsager infektionen. En fungistatisk behandling giver mulighed for udvikling af resistens og øger dermed risiko for mangel på effekt, ikke alene hos den enkelte patient, men også generelt for patientpopulationen. Derimod medfører en fungicid behandling ikke resistensudvikling og er derfor en mere effektiv langsigtet behandlingsmulighed for alle disse patienter.

I modsætning til BSG005 har andre lægemidler i samme klasse (polyener) alvorlige bivirkninger som ofte begrænser varigheden af behandlingen eller udbredelsen af behandlingen. Eksisterende behandlinger med nuværende polyener fører til nyretoksicitet (forgiftning af nyrerne), hvilket potentielt kan medføre, at patienten må stoppe behandlingen af sin invasive svampeinfektion. BSG005 forårsager ikke nyretoksicitet, hvilket er vist i de toksikologiske studier.


At BSG005 dræber svampene, ikke er nyretoksisk og har effekt på en bred vifte af svampe kan betyde, at patienter med invasiv svampeinfektion tidligere i behandlingsforløbet vil blive behandlet med BSG005. Ikke kun som alternativ til andre svampedræbende midler, men også som erstatning for svampehæmmende midler for at undgå spredning af resistente svampespore som igen kan medføre et øget pres på sundhedsvæsener verden over. Vi vurderer derfor, at BSG005 har potentiale til et paradigmeskifte i behandlingen af invasive svampeinfektioner.

Fase 1 top-linje data ventes i Q4’2022 – gode data vil være en kurstrigger

Fase 1 data fra det igangværende studie ventes i Q4 2022. Formålet med studiet er at evaluere sikkerheden og tolerabiliteten af BSG005 i raske personer. Gode data vil, efter vores vurdering, dels reducere usikkerheden i Biosergen fordi polyene svampemidler dræber svampene og derfor er det forventeligt, at hvis sikkerheden er god er der meget lille tvivl om effekten af BSG005, dels vil det sikre sikre progression af pipelinen frem mod en potentiel godkendelse i 2026/27.

Biosergen aktien er nede med ca. 32% over de sidste 6 måneder og ca. 9% ÅTD. Vi forventer, at de kommende positive nyheds flow fra selskabet vil kunne have en positiv kurseffekt.

Disclaimer

Biosergen Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Biosergen Investeringscase

Biosergen Interview

Seneste om Biosergen

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email