Bioporto: Rekrutteringen af patienter til NGAL nyretesten forsinkes

Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email
Del på print

Bioporto må forlænge rekrutteringen af patienter med akut nyreskade til selskabets forsøg med NGAL-testen som følge af påvirkninger af covid-19 på hospitalsdriften. Således venter selskabet nu at have afsluttet rekrutteringen i H1’2022 mod tidligere udgangen af 2021.

Bioporto har tidligere vurderet, at det umiddelbare markedsbehov er på 100 mio. NGAL-tests svarende til et markedspotentiale på godt DKK 12 mia. Såfremt NGAL-testen bliver accepteret som standardbehandling, ventes det, at Bioporto med sine partnere kan tage en stor del af markedet.

Ved akut nyreskade opstår der et hurtigt tab af nyrefunktion, som kan være dødeligt. Skaden på nyrerne opstår ofte i forbindelse med, at patienterne ikke tåler deres medicin. Derfor at det afgørende, at det hurtig kan testes, om patienter ved deres medicinindtag skader deres nyrer. Med de nuværende test, der er baseret på serum kreatinin, kan lægerne først se, om der er opstået en akut nyreskade efter 2-3 dage. Med selskabets NGAL-test kan man langt hurtigere opdage akutte nyreskader, fordi den måler på et bestemt stof, der udskilles så snart, at der er opstået en akut nyreskade.

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

Tilmeld Dig Kapital Partners Investeringscases

Investeringscases er udarbejdet af Kapital Partners analyseteam. Vi udarbejder investeringscases på selskabs-, markeds- og sektor-niveau.