Det globale fødevaremarked vokser – 4 selskaber er klar med løsninger, som også kan gavne investorerne

Af Anders Gustav Søndergaard

Den globale efterspørgsel på fødevare er voksende eftersom det globale befolkningstal stiger år for år kombineret med en øget konsumering. Det kræver øget produktion at imødekomme den stigende efterspørgsel, hvilket skaber muligheder for de selskaber, der kan levere moderne og effektive løsninger. Vi ser nærmere på 4 selskaber på de nordiske vækstbørser, der har mulighed for at tage del i den globale udvikling, og som derfor også kan være yderst interessante at investere i.

Landbruget er et marked i sekulær vækst i de kommende år. Det skyldes bl.a. befolkningstilvækst, hvor verdens befolkningstal estimeres til at overstige 10 mia. i 2050. Ligeledes rykkes store befolkningsgrupper fra lavindkomst til mellemindkomst, hvor forbruget stiger og dermed efterspørgslen på fødevare. Således forventes det globale landbrugsmarked at vokse fra USD 12.245 mia. i 2022 til USD 19.007 mia. i 2027 med en årlig tilvækst på ca. 9%. Her er det, at vækstbørsselskaber kommer ind i billedet, da de er med til at levere de løsninger, som markedet efterspørger, herunder efterspørgslen efter økologiske fødevarer eller bæredygtige fødevarer med en mindre belastning.

1. Landbrugsrobotter

Ekobot AB (Nordnet) har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark. Selskabet har fået en venturefond med som investor slut sidste år og er på trapperne med en fortegningsemission, som har sænket aktiekursen. Med en markedsværdi på nu kun 17 MSEK er selskabet dog blevet en oplagt opkøbskandidat.

Kommerciel opskalering i 2023

I 2023 træder Ekobot for alvor ind i den kommercielle fase med en målsætning om 25 solgte robotenheder i 2023 samt signering af en aftale med en distributør i Danmark. Herudover ønsker selskabet at underskrive en aftale for Ekobot PLUS, som er en software-baseret tjeneste (SaaS), der indsamler feltdata via robotsystemet i realtid og derefter analyseres ved hjælp af kunstig intelligens (AI). Analysen kan derefter rådgive landmanden med hensyn til input i landbruget, f.eks. gødning, vanding og høst. Det interessante for Ekobot i 2023 er derfor, om de formår at få eksekveret på deres kommercielle mål, og nye salgsaftaler er i den henseende kurstriggers for selskabet.

Fortegningsemission undervejs

Ekobot er undervejs med en fortegningsemission, hvor eksisterende aktionærer pr. 21. februar har mulighed for at tegne aktier i perioden 23. februar til 9. marts. Emissionen omfatter makimalt 8.564.728 nye aktier. Ved fuldtegning modtager Ekobot 21,4 MSEK før emissionsomkostninger. Hertil er der mulighed for overtildelingsoption af yderligere 5,4 MSEK, såfremt fortegningsemissionen fuldtegnes. 85% af emissionen er sikret gennem forhåndstegninger, herunder fra Navus, og garantier. Halvdelen af provenuet anvendes til betaling af lån, mens den anden halvdel vil blive anvendt til udvikling af robotten.

Læs hele investeringscasen for Ekobot AB: Robotteknologi til landbruget

2. Landbaseret opdræt af fisk

The Kingfish Company (Nordnet) driver landbaseret fiskeopdræt. Fordelen ved landbaseret fiskeopdræt sammenlignet med konventionel fiskeopdræt/dambrug er, at man kan skabe optimale forhold for vækst og sundhed for fiskene, hvor man bl.a. kan undgå uønskede lus, der kan ødelægge en hel produktion, uden brug af kemikalier o.l. Ligeledes er der et begrænset antal lokationer til havs, hvor det er muligt at få licens til at drive fiskeopdræt. Kingfishs system efterligner sæsonbestemte lys- og temperaturforhold, som fisk oplever i naturen. De tænder bl.a. lyset i længere tid, hæver vandtemperaturen mv. så fiskene tror, at det er forår og dermed gyder æg. Hermed er Kingfish ikke afhængige af de naturlige sæsoner. Med andre ord er hele essensen med Kingfishs landbaseret fiskeopdræt, at produktionen kan optimeres markant. Selskabet er et hollandsk firma, men de er børsnoteret i Norge. I 2022 opnåede selskabet en omsætning på ca. 207 MNOK, og selskabet har til sammenligning en markedsværdi på 1.264 MNOK.

Opgradering af produktionsfaciliteter

Kingfish producerede ca, 1,4 tons fisk i 2022. Selskabet er i gang med at udvide produktionskapaciteten, så den i Q1 2023 øges til 3,5 tons fisk. Hertil investeres der i yderligere udvidelser af produktionskapaciteten svarende til ekstra 2,5 tons. Selskabet afventer godkendelse heraf. Der er med andre ord muligheder for store udvidelser af produktionskapaciteten undervejs, der skaber grundlaget for yderligere vækst og indtjening til Kingsfish i de kommende år.

3. Monitorering af landbrugsjorder via satellitbilleder

Vultus AB (Nordnet) er en svensk virksomhed, som har udviklet en analyseplatform, der via satellitbilleder kontinuerligt monitorerer forholdene på landbrugsjorder og dermed hjælper landmænd med at estimere den rette mængde gødning, afgrødernes vandingsbehov, tilstand mv. Hermed kan produktionen optimeres, så der produceres mere for færre ressourcer. Vultus har gennemført et studie i sukkerrør, der påviste et øget produktionsafkast på 9% samt en mindsket tilførsel af kvælstof på 42%. Vultus’ analyseplatform er under konstant udvikling, og senest har de lanceret en løsning tilsammen med TKS Agri, der muliggøre at forudsige protein- og tørstofindhold i græs, der er nyttigt for mælke- og kødproducenter. Selskabet har en markedsværdi på 11 MSEK.

Fra produktudvikling til kommerciel fase

Vultus AB er indtrådt i den kommercielle fase, hvor de bl.a. ønsker at øge salgsteamet med 3 personer. Selskabet har allerede har fået en aftale på plads i Brasilien, som indbringer Vultus 1-3 MSEK årligt. I 2023 er det afgørende for investeringscasen, at de formår at skalere forretningen med flere kunder, og nye salgsaftaler fungerer derfor som positive kurstriggers.

Læs mere om Vutlus AB: To (alt for) billige aktier til under 10 MDKK

4. UV lys til vertical farming

LED iBond International A/S (Nordnet) har udviklet LED-belysning baseret på internet of things (IoT). Løsningerne anvendes primært til større belysningsløsninger, som f.eks. indendørs belysning af planter i både større drivhuse samt såkaldt vertical farming. Vertical farming er et område indenfor landbruget, som er i kraftig vækst, hvor man ved at dyrke planter i vertikalt i flere etager så at sige kan øge produktionen pr. kvadratmeter. Det er her, at LED iBond Internationals løsninger kommer ind i billedet. Selskabets belysningsløsninger kan via digital styring og sensorer udsende optimal mængde af UV-stråling samt varme, der giver planterne optimale vækstbetingelser for at vokse.

Selskabet har en række pilotprojekter i gang og modtager mindre ordre, men grundet forhøjede energipriser forventer selskabet ikke indtægter i stor skala i 2023 med henblik på indendørs landbrug. Selskabet forventer 6-12 MDKK i omsætning i 2023 samt et positivt cash flow i 2024. Til sammenligning har selskabet en markedsværdi på 22 MDKK.

Kursudviklingen for Ekobot AB, The Kingfish Company NV, Vultus AB og LED iBOND International A/S siden årets start

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email