Positive studiedata mod lungekræft styrker Curasights stærke kursudvikling

Curasight opnår igen positive studiedata for uTREAT i et marked med blockbuster-potentiale, hvor Curasights uPAR-løsning kan blive en potentiel kræftdræber.

Curasight: Ticker: CURAS | Kurs: DKK 19,85 | Market Cap.: DKK 380 mio. | YTD kursudvikling: 95%

Curasight, et fase 2 biotekselskab, har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels målrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller, der kombineret benævnes uPAR Theranostic. Fordelen ved uTREAT, der er en radioligand terapi, er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT, ligesom uTRACE, alene binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved alene udsender stråling imod kræftceller, hvorved sundt væv ikke modtager stråling.

Positive prækliniske data for uTREAT – igen!

uTREAT har i prækliniske forsøg tidligere vist sig at være effektiv mod aggressiv hjernekræft. Nu har Curasight også positive data for uTREAT mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). I museforsøg viste uTREAT at kunne forhindre tumorvækst, hvilket kan være med til at øge den 5-årige overlevelsesrate. Curasight har også positive fase II data fra uTRACE mod ikke-småcellet lungekræft. Det samme gælder for aggressiv hjernekræft, hvor Curasight også har positive fase II data fra uTRACE og positive prækliniske data fra uTREAT. Curasight er hermed godt på vej mod at gøre deres uPAR-løsning, der kombinerer diagnose (uTRACE) med målrettet strålebehandling (uTREAT), til en potentiel kræftdræber.

Potentielt blockbuster-middel i sigte

NSCLC er den hyppigste type lungekræft, med 700.000 diagnosticerede årligt i USA og EU. Den 5-årige overlevelsesrate er kun 28%, hvorfor der er et stort medicinsk behov for mere effektive terapier. Det globale marked for lægemidler mod NSCLC er estimeret til USD 15,1 mia. i 2023 med en årlig vækst på 9,4% til USD 28,3 mia. i 2030. Potentialet for et mere effektivt lægemiddel mod NSCLC er dermed stort, hvlket kan gøre uTREAT til et blockbustermiddel med et årligt salg på over USD 1 mia.

Stærk kursudvikling de seneste 12 måneder

De seneste 12 måneder er aktiekursen steget 83% – og 95% alene i år. Selskabet har suværent outperformet Kapital Partner Nordic Healthcare Index, der tracker de nordiske healthcareaktier. Årsagen bag Curasights gode performance er bl.a. selskabets partneraftale med Curium, hvor Curasight modtager 70 MUSD samt royalties på salget for uTRACE mod prostatakræft, positive studiedata for både uTRACE og uTREAT i bl.a. aggressiv hjernekræft og ikke-småcellet lungekræft. Dertil har selskabet en sund finansiel position, hvor selskabet ved udgangen af H1 2023 havde en kassebeholdning på 32 MDKK. Med et underskud/cash burn på 16,8 MDKK i H1 2023, har selskabet ikke et akut behov for ekstern kapital, hvlket er særdeles vigtigt i øjeblikket, hvor kapitaltilførsel ofte medfører at de eksisterende aktionærer udvandes.

Aktiekursen for Curasight vs. Kapital Partner Nordic Healthcare Index de seneste 12 måneder

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email