Innovativ strålebehandling vinder frem – dansk selskab er langt fremme

Det samlede marked for radioaktiv terapi forventes at vokse fra USD 7,3 mia. i 2022 til USD 13,2 mia. i 2030 med en årlig vækst på 7,65%. Vi ser nærmere på fire selskaber der udvikler den næste generation af stråleterapi – radionuklidbehandlinger – og et dansk selskab med en alternativ løsning.

Radionuklidbehandlinger er en revolutionerende indre strålebehandling med et radioaktivt lægemiddel – i modsætning til traditionel strålebehandling via en strålekanon. Det virker ved, at det injiceres i blodbanerne og herefter alene binder sig fast på specifikke receptorer på kræftcellerne, hvorefter der afgives stråling, som får kræftcellerne til at dø. Fordelen er, at man kan ramme kræftceller meget præcist uden at skade sundt væv i modsætning til traditionel strålebehandling, hvor raskt væv også rammes i forbindelse med strålebehandlingen.

Som for andre biotekselskaber er succesrig udvikling et væsentligt element i værdiansættelsen. Af de fire selskaber har POINT Bioparma Blobal den største markedsværdi på DKK 5,7 mia. og er det eneste selskab med en pipeline i fase 3. Det danske selskab Curasight har derimod kun en markedsværdi på DKK 338 mio. med en pipeline der er i fase 2b. Upside er derfor umiddelbart stort ved skridtet fra fase 2 til fase 3 for selskaberne.

Oversigt over udviklingsselskaber indenfor radionuklidbehandlinger

Partnerskaber er også væsnetligt – både for udvikling og værdiansættelse

En primær finansieringskilde for biotekvirksomheder er at indgå (udviklings)partnerskaber med typisk Big Pharma selskaber. Ved indgåelse af partnerskabet betales typisk et upfrontbeløb, milepælsbetalinger i takt med, at udviklingen skrider frem samt royalties på salget, når og hvis lægemindlet bliver lanceret. Det giver selskaberne kapital til særligt de omkostningstunge kliniske forsøg, men det sætter ligeledes tal på den kommercielle værdi af produkterne for potentielle investorer. Eksempelvis har POINT Biopharma Global Inc. indgået et strategisk partnerskab for to produkter i fase-III , der sikrer dem 280 MUSD upfront, milepælsbetalinger på 1.800 MUSD samt 15-20% royalties af salget. Herudover er partnerskaber afgørende ift. know-how til udvikling af lægemidlerne, og de større pharmaselskaber har ofte etablerede salgsteams, der baner vejen for en succesfuld kommercialisering.

Curasight og Spago Nanomedical AB søger aktuelt partnerskaber som potentielle kurstriggers

Både Curasight A/S og Spago Nanomedical AB søger aktuelt efter partnerskaber. Curasight har strategisk valgt at udvide antallet af kræftindikationer til p.t. fire, for derved at have en (theranostisk) platform, der er mere attraktiv for partnere. Et partnerskab kan dertil være med til at sætte tal på den kommercielle værdi i Curasight og Spago Nanomedical, som det har gjort med f.eks. POINT Biopharma Global, og det er således en potentiel kurstrigger for begge selskaber.

Oversigt over selskaberne

1. Curasight A/S (Nordnet) er et succesfuldt, dansk theranostic (både diagnosticering og behandling) fase II biotekselskab med fokus på diagnosticering og behandling af cancer gennem Targeted Radionuclide Therapy – p.t. inden for hjernekræft, prostatakræft, hoved og hals kræft (head and neck cancer) samt neuroendocrine tumorer. Med Curasights teknologi (uTRACE og uTREAT) vil man kunne diagnosticere og behandle kræft målrettet ned på celleniveau – både primær tumorer og metastaser, således at hvad man kan detektere af kræft er hvad man strålebehandler: What you see is what you treat

Curasight buger uPAR receptoren til at finde og ramme kræftcellerne, da denne receptor alene findes på kræftcellerne. uPAR receptoren anvender et andet dansk biotekselskab – Fluoguide – sig også af, men til et andet formål (se nedenfor).

Igennem sidste år har Curasight haft et positivt nyhedsflow, herunder med udvidelse af pieline og fremgang i både prækliniske og kliniske forsøg, alligevel har kursen sat sig lidt i forhold til det nordiske healthcare indeks (se nedenfor). Curasight har netop aflagt 2022 årsregnskab, der viste et kapitalberedskab på DKK 50 mio., hvorfor selskabet ikke har behov for yderligere kapital før end i 2024.

Læs hele investeringscasen for Curasight: What you see is what you treat

2. POINT Biopharma Global Inc. (Nordnet) har opbygget en platform til at fremskynde den næste generation af radiofarmaceutiske produkter med en førende pipeline og interne produktionsmuligheder. Virksomheden har et 100 % selvejet produktionsanlæg på 80.000 kvadratmeter med kapacitet til at levere kommercielt til både Nordamerika og Europa til indikationer med store mængder. Selskabets pipeline består af 4 produkter, hvor 2 af dem befinder sig i fase 3, mens de resterende er i fase 1 og den prækliniske fase. PNT2002 (fase 3) udgør hjørnestenen i virksomhedens radiofarmaceutiske platform, som retter sig mod en specifik type af prostata kræft (metastatisk kastrationsresistent prostatakræft) med en markedsstørrelse på USD 9,3 mia. i 2020. Virksomheden har som nævnt indgået et partnerskab angående produkter i fase 3, der har sikret dem 280 MUSD upfront, 1.800 MUSD i milepælsbetalinger samt 15-20% royalties på salget. Til sammenligning er markedsværdien 803 MUSD.

3. Fusion Pharmaceuticals Inc. (Nordnet) fokuserer på at udvikle næste generation af radiofarmaceutiske lægemidler som præcisionsmedicin. Selskabet forbinder isotoper, som udstråler alfapartikler, med forskellige target-molekyler for selektivt at levere stråling til tumorer. Selskabets pipeline består af 4 kliniske produkter samt en række prækliniske udviklingsprogrammer. Længst fremme er FP1-2265 i fase 2, der er rettet mod samme type af prostatakræft som POINT Biopharma også forsøger ramme. Ud over selskabets egen pipeline har Fusion Pharmaceuticals partnerskaber med bl.a. AstraZeneca og Merck angående fælles udviklings- og kombinationsprogrammer med f.eks. Keytruda, som er et af verdens mest solgte lægemidler. Selskabet har en markedsværdi på 198 MUSD.

4. Spago Nanomedical AB (Nordnet) er en svensk virksomhed, der gennemfører forskellige udviklingsprojekter baseret på virksomhedens egenudviklede nanomaterialer, hvis potentiale findes i at gøre tumorer synlige og muliggøre intern strålebehandling af kræft. Selskabet har et produkt i fase 2 samt et i præklinisk fase. Spago Pix (fase 2), et nanomateriale, der er udviklet til brug som et kontrastmiddel til magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), hvor kræften visualiseres på billeder, så en evt. behandling kan målrettes bedre. Tumorad er selskabets radiofarmaceutiske produkt, som befinder sig i den prækliniske fase. Tumorad anvender nanopartikler fyldt med radionuklider til selektiv behandling af kræftformer, som er uegnede til kirurgi eller ekstern stråling. I første omgang er Tumorad rettet mod solide tumorer. Selskabet har en markedsværdi på 73 MSEK.

Kursudviklingen for Curasight, POINT Biopharma Global Inc, Fusion Pharmaceuticals Inc og Spago Nanomedical AB det seneste år

Point Biopharma er det eneste selskab, som har leveret et positivt afkast det seneste år. Det skete bl.a. efter positive forskningsresultater fra deres lead-candidiate PNT2002. Derimod fik Spago Nanomedical AB kursklø sidste år. I maj måned hentede selskab ekstern kapital til væsentlig kursrabat, hvilket mere end halverede aktiekursen. I den henseende står både Curasight A/S, POINT Biopharma Global Inc. samt Fusion Pharmaceuticals Inc. godt stillet, da de har solide kassebeholdninger til at fortsætte udviklingen på den korte bane. Et potentielt partnerskab for Curasight kan bane vejen for, at de også på længere sigt har finansielle muskler til at udvikle deres produktplatform – og derved også mindske risikoen for, at de skal hente ny kapital.

Dansk selskab med alternativ løsning på problemet

Danske FluoGuide AB (børsnoteret i Sverige) beskæftiger sig ikke med radionuklidbehandlinger, men de har en alternativ løsning. Fremfor radionuklidbehandlinger som kun binder sig til kræftceller, så sundt væv ikke bestråles, så har Fluoguide A/S i stedet udviklet et stof (FG001), der gør kræftceller selvlysende under operationer. Det hjælper kirurger med at udføre operationer med større præcision idet, at de bedre kan se kræftceller, og derved også mindsker risikoen for at skade raskt væv. Ligeledes anvendes det også til, at kirurger kan sikre sig, at de får alt kræftvæv fjernet under operationen. Fluoguide bruger samme receptor som Curasight (uPAR) til at finde frem til kræftcellerne, hvilket styrker tesen om at uPAR-receptorerne er det rette mål.

FluoGuides ledende produktkandidat (FG001) afsluttede i H1-2022 et klinisk fase I/IIa studie i hjernekræft med positive resultater. 40 patienter modtog FG001, hvor kun 3 patienter rapporterede milde bivirkninger. Herudover blev der foretaget vævsprøver i 8 patienter, som fik optimal dosis, hvor kræften var blevet oplyst i 100% prøverne. FG001 ventes at komme på markedet i 2025 mod glioblastom (hjernekræft) med en markedsstørrelse på 300 MUSD.

FluoGuide A/S har en børsværdi på 1.302 MSEK, og aktien er steget hele 211% år til dato.

Særligt i oktober sidste år steg Fluoguides aktiekurs til vejrs efter positive resultater af ovennævnte studie.

Kursudviklingen for Fluoguide A/S det seneste år

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email