Curasight: Udvidelse af pipeline med ny cancer indikation vil løfte værdien med DKK 14 per aktie

Curasight aktien

Med gode udsigter for anvendelse af uTRACE i hoved og halskræft estimerer vi, at denne indikation vil kunne øge værdien af Curasight aktien med DKK 14 baseret på en 25% sandsynlighed for lancering. Det globale markedet for hoved- og halskræft ventes i 2027 at have en værdi på USD 4,5 mia. Et potentiale vi vurderer på nuværende tidspunkt ikke er indregnet i Curasights aktiekurs.

Der er nyligt offentliggjort positive fase II data fra et investigator-initierede studie med Curasights uTRACE teknologi, som viste et betydeligt potentiale til at blive et værdifuldt fremtidigt værktøj i terapi, planlægning og opfølgning hos patienter med hoved- og halskræft. Resultaterne viste, at patienter med et højt optag af uTRACE har en signifikant dårligere prognose vedrørende tilbagefaldsfri overlevelse, hvilket styrkede virksomhedens tese om uTRACE’s potentiale som et værktøj til at måle canceraggressivitet.

Forskerne på Rigshospitalet udførte også en multivariat analyse med en række almindeligt anvendte prognostiske markører og konkluderede, at kun uTRACE forblev signifikant med hensyn til tilbagefaldsfri overlevelse. Det betyder, at uTRACE ikke kun var meget prognostisk, men også den stærkeste prognostiske markør blandt dem, der var inkluderet i analysen.

Værdiansættelses antagelser

Vi estimerer, at en succesfuld lancering af uTRACE vil have en sandsynlighedsjusteret værdi på DKK 14,5 per aktie baseret på 25% sandsynlighed for lancering, hvilket udgør et upside på mere end 50% i forhold til den nuværende aktiekurs på DKK 24,50. Derudover vil værdien af hoved- og halskræft indikationen kunne øges væsentligt, såfremt den også kan anvendes som behandling via uTREAT. Vi vurderer dog, at det er for tidligt at indregne værdi for uTREAT i denne indikation. Det er ligeledes vores vurdering, at hverken uTRACE indikationerne i prostata cancer og Gliobastom eller uTREAT indikationen i Gliobastom er fuldt reflekteret i den nuværende aktiekurs.

I vores værdiansættelse af uTRACE i hoved- og halskræft indikationen har vi antaget, at produktet vil kunne blive lanceret i både EU og USA i 2027 og har pt. allokeret en 25% sandsynlighed for lancering med diskontering faktor på 10%.  Vi har antaget en markedscyklus på 20 år med en max markedsandel på 25% i år 2037.  Vi har taget udgangspunkt i antal årlige nye tilfælde af hoved og halskræft i 2022 på 66.000 og 49.000 i hhv. USA og EU og at 50% af disse patienter vil blive diagnosticeret. Vi har endvidere antaget en procedure per patient på gennemsnitlige 5 scanninger i forbindelse med et behandlingsforløb.

Vi har taget udgangspunkt i en pris per behandlingsbeløb på USD 3.600 i USA og USD 1.700 i EU. Vores prisantagelser er baseret på priser på lignende PET tracere, hvor den seneste godkendte Detectnet har en pris i USA på USD 3.664 per dosis. Vi venter, at uTRACE vil blive lanceret med en partner, som vil forstå både produktion og salg.

Den nuværende aftalestrukturer på farmaceutiske produkter viser, at aftaler ofte består af en mindre forudbetaling, milepæle og salgsroyalties. I mange tilfælde er royaltysatser relateret til bestemte salgs mål, således at satsen vil stige, når salgs målet er nået. Curasight har ikke oplyst noget om præference med hensyn til aftalestrukturen for en partnerskabsaftale. For nemheds skyld har vi derfor antaget, at Curasight vil modtage salgsroyalties på 17%. Vi vurderer, at 17 % er en solid royaltysats i den høje ende, når man sammenligner med andre partnerskabsaftaler i medicinalindustrien. Vi har antaget, at Curasight vil være berettiget til at modtage 17% på alle fremtidige salg af uTRACE i hoved- og halskræft. Set i det lys har vi derfor valgt ikke at tildele nogen forudbetaling eller milepæle.

Salgsmodel for uTRACE i hoved og halskræft

Læs også: Curasight fokus på pipeline data og strategi update

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email