Curasight fortsætter udvikling af sin pipeline

Curasights Q3 ’22 viser fortsat vejen frem mod flere snarlige kurstriggers i et år, der har været svært for healthcare og biotek.

Curasight: Ticker: CURAS | Kurs: DKK 12,8 | Market Cap.: DKK 255 mio. | YTD kursudvikling: -54%

Curasight, et fase 2 biotekselskab, har udviklet to produkter, der dels kan identificere kræftceller (uTRACE), dels måltrette strålebehandling (uTREAT) mod kræftceller. Fordelen ved Curasights produkter er, at man undgår at bestråle sundt væv, hvilket er en væsentlig bivirkning ved traditionel strålebehandling. Det undgår Curasight ved, at uTREAT binder sig til receptorer, der kun findes i kræftceller og derved alene udsender stråling imod kræftceller, hvorved sundt væv ikke modtager stråling.

Læs mere om Curasights løsning her: Fremtidens unikke kræftbehandling – nutidens aktieinvestering

Solidt kapitalberedskab og muligt partnerskab forude

Curasight havde en burn-rate på ca. 8 MDKK i årets første 9 måneder, og havde ultimo september en kassebeholdning på ca. 56 MDKK og en gæld på 1,6 MDKK. Med forstående resultater af igangværende fase 2 studier, er kapitalberedskabet tilstrækkeligt til at selskabet når frem til kurstrigger-events, herunder muligheden for indgåelse af partnerskaber. Curasight har igangværende diskussioner med en række medicinalselskaber for at afdække muligheder angående uTRACE og uTREAT. Det kan potentielt lede til finansiering af de kliniske studier. I forhold til mange andre biotekselskaber, står Curasight i en stærk finansiel situation.

Kommende triggers

  • Resultater fra præklinisk studie med uTREAT i hjernekræft H2 2022
  • Første data af investigator-initieret fase II-studie (finansieret af Rigshospitalet) med uTRACE i hjernekræft H2 2022
  • Resultater fra præklinisk studie med uTREAT i hoved- og nakkekræft 1H 2023
  • Resultater fra præklinisk studie med uTREAT i neuroendokrine tumorer 1H 2023
  • Mulige partnerskaber med større medicinalfirmaer

Oversigt over Curasights pipeline

Relativt stort fald i aktiekursen i år – på trods

Curasights aktie er faldet mere end 53% i 2022 og således mere end healthcare sektoren på de nordiske vækstbørser, der er faldet 46% år-til-dato. Dette til trods for, at Curasight har leveret i forhold til det lovede. Dette større kursfald skyldes derfor formentlig, at kendskabsgraden til aktien og Curasights investeringscase fortsat er relativ lille. Positive kurstriggers vil kunne være væsentlige årsager til øget kendskab og interesse for aktien.

Læs mere: Investeringscasen for Curasight

Kursudviklingen for Curasight A/S år til dato vs. Kapital Partner Healthcare Index (KPHC)

Dansk biotek i årelang modvind – men er det ved at vende?

I lighed med de nordiske healthcare-aktier har de danske biotekselskaber, noteret på en af de nordiske vækstbørser, været i kursmæssig modvind hele året. Ingen af selskaberne har således haft en positiv kursudvikling i år.

Denne udvikling er meget karakteristisk i tider, hvor aktiemarkederne generelt oplever stigende risikoaversion hos investorerne. Biotek er dog også den sektor, der er den mest volatile med meget store kursudsving, der følger efter positive som negative resultater af kliniske studier.

Efter de kraftige kursfald hidtil er der noget, der kunne tyde på, at kursniveauerne er ved at stabilisere sig – særligt for de biotekselskaber, der som Curasight, ikke har behov for ny kapital til finansiering af driften.

Kursudviklingen for danske biotekselskaber år til dato

Flere dansk-ledet biotekselskaber i Sverige er også medtaget.

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email