10 udvalgte selskaber har taget kampen op imod cancer på en ny måde – se hvilke her

Cancer fylder desværre stadig meget i det generelle sygdomsbillede og rammer i gennemsnit hver tredje. Cancer er en gruppe af sygdomme, der involverer abnorm cellevækst, som potentielt kan gennemtrænge eller sprede sig til andre dele af kroppen.  I dag behandles sygdommen primært gennem kirurgi, strålebehandling og kemoterapi. Den valgte behandlingsform afhænger af, hvilken cancertype der skal behandles, og ofte kombineres behandlingsmetoderne. Omkring halvdelen af cancertilfældene kan behandles, hvis de findes tidligt nok i forløbet. Der er derfor stadig behov for nye behandlingsmetoder, ny medicin og bedre diagnostik.

Vi har identificeret 10 selskaber, som alle udmærker sig ved at kæmpe mod cancer via nye tilgange. Disse selskaber er:

Evaxion Biotech

Evaxion Biotech er et dansk biotherapeutisk selskab noteret i USA, som anvender AI-baserede platforme til at bl.a. at udvikle immunterapier til behandling af cancer (PIONEER platformen). Lovende data fra de to igangværende kliniske programmer EVX-01 til behandling af metastatisk melanom (metastatisk modermærke cancer) og EVX-02 til behandling af adjuverende melanom (patienter, som har fået fjernet tumor fuldstændigt kirurgisk, men hvor der er høj risiko for tilbagefald) vil efter vores vurdering bane vejen for yderligere katalysatorer på kort sigt.

Data fra fase I/IIa-studiet med EVX-01 viste en objektiv responsrate (ORR) på 67 % på tværs af alle ni patienter sammenlignet med historiske data på 40% med anti-PD1-behandling alene. ORR viser forholdet mellem antal patienter, som har opnået helt eller delvist respons på behandlingen, og det samlede antal patienter som evalueres for respons. Undersøgelsen viste også en fuldstændig responsrate på 22% sammenlignet med historisk 7% med anti-PD1-behandling alene og en delvis responsrate på 44% versus 33% sammenlignet med anti-PD1-behandling alene.

Vi ser flere fordele ved brugen af ​​de AI-baserede platforme, som vi vurderer kan udvide brugen af ​​immunterapierne til flere sygdomsområder og vil skabe yderligere værdi.

Active Biotech

Active Biotech udvikler farmaceutiske produkter inden for medicinske områder, hvor immunforsvaret er af væsentlig betydning, herunder cancer. Dets projektportefølje består af både små molekyler, der er oralt aktive og immunmodulerende midler, og antistofbaseret immunterapi. Det førende cancerprojekt hedder Naptumomab, som er en tumor rettet mod immunterapi, der øger immunsystemets evne til at genkende og dræbe tumoren.

Naptumomab er udviklet til behandling af solide tumorer. Naptumomab øger immunsystemets evne til at genkende og angribe tumoren, og prækliniske data fra forskellige eksperimentelle modeller viser synergistiske antitumoreffekter og forlænget overordnet overlevelse, når naptumomab kombineres med checkpoint-hæmmere. Checkpoint-hæmmere er en gruppe af cancerlægemidler, som fungerer ved at frigøre immunsystemet til at angribe tumoren. På trods af de seneste års succeser med disse immunterapier i behandlingen af ​​solide tumorer, er det fortsat en udfordring for immunsystemet at genkende tumorceller, og der er behov for at optimere den terapeutiske effekt af checkpoint-hæmmere.

Ascelia Pharma

Ascelia Pharma har en spændende pipeline med to nøgleprodukter mod cancer: Orviglance (også kendt som Mangoral), som er i fase III og Oncoral, som er på vej mod fase II. Orviglance er det første kontrastmiddel i udvikling til brug ved MR-scanning af leveren hos voksne med alvorligt nedsat nyrefunktion (~4% af markedet). Disse patienter er i risiko for at udvikle den alvorlige og potentielt dødelige tilstand nefrogen systemisk fibrose (NSF), hvis de bruger de gadoliniumbaserede kontrastmidler, der er tilgængelige i øjeblikket. Orviglance har til formål at forbedre påvisningen og visualiseringen af ​​fokale leverlæsioner (inklusive levermetastaser og primære tumorer). Fase III resultaterne ventes offentliggjort i H1’2022 med en potentiel lancering i H2’2023, Det globale marked for Orviglance, som er målrettet mod patienter med dårlig nyrefunktion, der gennemgår en MR-scanning af leveren, er på i alt omkring USD 500-600 mio. årligt.

Oncoral er en tabletudgave af infusionsmidlet irinotecan, der markedsføres af Pfizer mod tyktarmscancer under navet Camptosar. Ascelia Pharma har indgået en samarbejdsaftale med japanske Taiho Oncology om at udvikle en ny kombinationsbehandling af mavecancer bestående af Oncoral og Lonsurf. Fase II studiet, som vil indrullere ca. 100 patienter med metastatisk mavekræft, ventes påbegyndt i løbet af Q4’21 og endelige resultater ventes i 2024. Markedet for behandling af mavecancer har en værdi på USD 3-4 mia. 

2curex

Op til 50 % af førstelinjebehandlinger af metastatisk tyktarmscancer er ineffektive, hovedsageligt på grund af tumorresistens. Det betyder, at en del patienter oplever et svært behandlingsforløb med mange bivirkninger af den eksisterende behandling uden at få en tilstrækkelig behandlingseffekt. 2curex har udviklet testværktøjet Inditreat, der er et beslutningsstøtteredskab til cancerlæger, som vha. Inditreat kan få en anbefaling til, hvilke lægemidler der sandsynligvis vil have størst effekt for den konkrete patient. Ved Inditreat kan cancerceller udtages fra patienten, hvorefter en given behandling kan afprøves for kortlægge effekten, uden bivirkninger for patienten.

Fluoguide

Fluoguide har udviklet et stof, der gør cancerceller selvlysende under operationer. Det skal hjælpe kirurger med at udføre mere præcise operationer, så de ikke bortopererer raske celler eller overser tumorvæv, der burde have været fjernet under operationen. Selskabets største aktiv hedder FG001, som ventes at kunne komme på markedet i 2025, bliver undersøgt i fase I/II mod glioblastom, som er en aggressiv form for hjernecancer med dårlige prognostika og en markedstørrelse på USD 300 mio.

Fluoguide ventes i 2022  at påbegynde fase II studier med FG001 mod NSCLC (ikke småcellet lungecancer) med en markedstørrelse på ca. USD 700 mio. Fluoguide planlægger også at starte kliniske fase II studier med FG001 i brystcancer med en markedstørrelse på ca. USD 3 mia. i H1’2022.  Disse indikationer vil således øge patientpopulationen markant. Vi vurderer, at FG001 har blockbuster potentiale (et salg på mere end USD 1 mia.) såfremt det lykkes at få etableret FG001 i flere cancertyper. Selskabets næste produkt FG002 er stadig i prækliniks udvikling mod tyktarmscancer som har en markedsstørrelse på ca. USD 1 mia.

Scandion Oncology

Scandion Oncology er et klinisk fase II selskab, som adresserer resistens i cancerbehandlingen, der er årsag til 90% af alle cancerdødsfald. Markedet for kemoterapi ventes at nå en markedsværdi på USD 74 mia. i 2027. De fleste cancerpatienter responderer på behandlingen med kemoterapi, men mange patienter udvikler resistens og vil derefter ikke længere have gavn af behandlingen. Selskabets nøgleprodukt SCO-01 er en tabletbehandling, der skal indtages sammen med kemoterapi for at modvirke resistens i behandlingen af metastatisk tyktarmscancer i CORIST-programmet (fase II) og behandlingen af ikke operativ eller metastatisk cancer i bugspytkirtlen i PANTAX-programmet (fase I). Vi vurderer, at SCO-101 har blockbuster potentiale (omsætning for minimum USD 1 mia.).

Curasight

Curasight er et klinisk fase II selskab med en teknologi, der er bygget op omkring uPAR-receptoren, som er en biomarkør, som udtrykkes i de fleste solide cancerformer. Curasight opererer inden for diagnostik og behandling af forskellige kræftsygdomme. Selskabet har udviklet en radiofarmaceutiske platform, der kan benyttes både til diagnostik og til behandling af cancer:  uTRACE – som anvendes til cancerdiagnostik har været anvendt i mere end 400 patienter i en række afsluttede og igangværende investigator-initierede klinisk fase II studier; og uTREAT – som succesfuldt har været anvendt til behandlingen af cancer i translationelle studier.

Udgangspunktet er derfor, at hvis man kan visualisere kræften på et scanningsbillede – så kan man med stor sandsynlighed også behandle kræften med målrettet radionuklid stråleterapi, da man anvender samme biomarkør, uPAR, og samme stof til at binde til receptoren ved uTRACE og uTREAT – med andre ord ”What you see – is what you treat”Studierne med uTRACE, der har vist optag i tumorer viser således, at også uTREAT vil binde sig i tumor og der udøve sin anti-cancer effekt gennem lokal stråleterapi.

Lovende data fra de igangværende og afsluttede prækliniske og kliniske fase II studier vil efter vores vurdering kunne bane vejen for yderligere katalysatorer på kort sigt. Vi forventer ligeledes en generel lavere risiko på Curasight i forbindelse med især fremdrift i den terapeutiske pipeline med uTREAT, som efter vores vurdering bærer den højeste værdi og risiko.

Alligator Bioscience

Alligator Bioscience er et biotekselskab på et tidligt stadie af lægemiddeludvikling, som er fokuseret på at udvikle antistofbaserede lægemidler mod cancer med fokus på immunterapi. Selskabets pipeline består af flere prækliniske projekter (dyreforsøg) og to kliniske projekter (menneskeforsøg). Projektet mitazalimab, som er længst fremme i udviklingen, er et antistofbaserede lægemiddel rettet mode CD40 proteinet. Ved stimulering af CD40 igangsættes en proces, der fører til en kraftig stigning i tumorspecifikke T-celler, der instrueres i at angribe tumoren, hvorved immunsystemet kan angribe canceren. Mitazalimab ventes derfor at kunne anvendes i behandlingen ad flere cancertyper. 

Cantargia

Cantargia har bl.a. specialiseret sig i udvikling af lægemidler til forskellige typer cancersygdomme som omfatter projektet nadunolimab (CAN04) som i øjeblikket undersøges i fase IIa kliniske studier. Forskningen er baseret på, at leukæmi-stamceller udtrykker et protein på deres overflade (IL1RAP) som ikke udtrykkes i så høj grad på normale stamceller.  Gennem yderligere forskning har det vist, at dette protein også udtrykkes i solide tumorer, der er til stede i mange andre typer af cancer. Cantargia har allerede vist gode resultater med nadunolimab i både lungecancer og cancer i bugspytkirtlen målt på både overlevelse og responsrate. Selskabet tester også nadunolimab i flere cancer indikationer. Fortsatte gode resultater vil efter vores vurding banen vejen for en partnerskabsaftale.

Medivir

Medivir er et biotekselskab, som hovedsagelig udvikler innovative produkter til behandling af cancer. Selskabets ledende fase I projekt MIV-818 bliver udviklet til behandling af Hepatocellular Carcinoma (HCC), som er den hyppigste type af levercancer.  Selvom mange af de eksisterende behandlinger mod levercancer er livsforlængende for patienterne, er fordele ved disse behandlinger ofte begrænsende og dødeligheden høj. MIV-818, som er en pillebehandling, maksimerer levering af anti-cancer-stoffet troxacitabin til tumoren. Herved opnås en maksimal koncentration af det aktive stof i leveren samtidig med, at niveauerne af det aktive stof i resten af ​​kroppen minimeres for at mindske risikoen for bivirkninger. MIV-818 har potentialet til at være det første levercancer-målrettede og oralt administrerede lægemiddel, der kan hjælpe patienter med HCC og andre former for levercancer.

Afkast for de 10 selskaber det seneste år

Som det fremgår af nedenstående graf har alle selskaberne det seneste år haft et negativt afkast målt på aktiekurs. Bioteksektoren har det seneste år været i modvind, hvilket dels kan tilskrives sektorrotationen pga. Corona, som har medført, at mange generalistinvestorer har flyttet fokus fra vækst og biotek til value og konsumentorienterede aktier. Dernæst har den stigende rente og inflation samt usikkerheden til verdensøkonomien som følge af krigen mellem Rusland og Ukraine yderligere bidraget til den negative stemning om især biotekaktierne. Betinget af den enkelte investors risikoaversion ser vi dog de ovennævnte selskabscases som handlende på attraktive kursniveauer niveauer i forhold til det fremtidige potentiale.

Disclaimer

Curasight Investeringscase

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

Curasight Investeringscase

Seneste om Curasight

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email