Positiv og intakt investeringscase efter Ekobots Q1 rapport

Ekobots Q1 2023 rapport var som ventet og investeringscasen med fokus på yderligere salg og kommercialisering af landbrugsrobotterne er derfor intakt og styrker mulighederne for positiv kursudvikling.

Ekobot: Ticker: EKOBOT | Kurs: SEK 2,33 | Market Cap.: SEK 36 mio. | YTD kursudvikling: -54%

EKOBOT har udviklet en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. EKOBOT fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter.  Særligt økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider, men også konventionelle landbrug har økonomisk gavn af dem.

EKOBOT har påbegyndt kommercialiseringen, hvor Danmark, Sverige og Holland er hovedmarkederne.

Vigtige hændelser i kvartalet

I løbet af kvartalet gennemførte Ekobot en aktieemission, som tilførte selskabet 26,8 MSEK, hvoraf 2,6 MSEK blev sat til side til at betale et bridgelån. Ligeledes indgik Ekobot sin første aftale med en svensk grønsagsavler og fik påvist yderligere fordele ved robotsystemet. Ledelsen deltog også i diskussioner med Missouris guvernør, Michael Parson, der kan være med til at åbne døren for Ekobot til det amerikanske marked.

Strategiske mål for 2023

I kvartalet opsatte Ekobot også en række strategiske mål for 2023 med fokus på kommercialisering. De strategiske mål inkluderer:

  • Underskrive kontrakter for 25 robotenheder med leverance i 2024
  • Underskrive aftale med distributør i Danmark
  • Underskrive aftale med pilotkunder for Ekobot PLUS
  • Prototypefremstilling af næste robotgeneration

Fremtidens landbrug er på vej – Ekobot med en god markedsposition

Kunstig intelligens påvirker stadigt flere industrier og landbruget er også på vej, hvor bl.a. satellitbilleder anvendes til at optimere vækst for afgrøderne. Ekobot har udviklet Ekobot PLUS, som er en cloud-baseret softwaretjeneste (SaaS), der indsamler feltdata via robotsystemet i realtid, der efterfølgende analyseres via kunstig intelligens (AI). Analysen fungerer herefter som beslutningsstøtte for landmænd med hensyn til input vedrørende gødning, vanding, høst mv. I hele transitionen til øget brug af data og kunstig intelligens står Ekobot stærkt stillet, da de dels ejer og har know-how om robotsystemer på landjorden, der indsamler en masse data til fodring af kunstig intelligens.

Læs mere om fremtidens landbrug: Det globale fødevaremarked vokser – 4 selskaber er klar med løsninger, som også kan gavne investorerne

Ekobot afsluttede Q1 med en kassebeholdning på 23,5 MSEK, men bestyrelsen ser stadig på mulige finansieringsløsninger for at have tilstrækkeligt med likviditet for at drive forretningen de næste 12 måneder.

Læs mere: Investeringscasen for Ekobot

Kursudviklingen for Ekobot vs. KPNGX-indekset år-til-dato

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email