Distributionsaftaler er hovedfokus i Ekobots halvårsrapport med styrket strategisk retning

Ekobot har justeret vækststrategien og opdateret sine målsætninger. En ny ledelse skal udføre de strategiske planer, der kan løfte selskabets aktiekurs.

Ekobot: Ticker: EKOBOT | Kurs: 1,995 SEK | Market Cap.: 30,4 MSEK | YTD kursudvikling: -50%

EKOBOT har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark.

Læs mere: Investeringscasen for Ekobot

Ny strategi frem mod 2030

En af kvartalets store nyheder er, at Ekobot har justeret vækststrategien frem mod 2030. Ekobot har oplevet en stigende interesse fra distributører og forhandlere. For at imødekomme interessen har Ekobot senest besluttet sig for at have et øget fokus på distributører og forhandlere for at gøre salgsprocessen mere effektiv. På kort sigt vil det betyde en langsommere skalering af salget end tidligere ventet, da distributionsaftaler skal indgås, men over længere sigt forventes det er øge væksten, der skal gøre investeringscasen mere attraktiv. Selskabets langsigtede målsætning er at opnå 5% markedsandel i EU, 6% i Storbritannien og 1% i USA inden for markedet for landbrugsrobotter – et marked i kraftig vækst.

Ny ledelse og bestyrelse skal gennemføre strategien

Den 1. september får Ekobot ny CEO i form af Jonas Lind. Eklind har tidligere været CEO i det børsnoterede energy storage selskab Azelio AB fra 2015-2022, bestyrelsesformand i den internationale målevirksomhed Shapeline AB 2015-2020 og senest business consultant i Konkret VD Stöd. Ekobot får således en CEO, der har værdifuld erfaring fra både et børsnoteret selskab virksomheder bag industrielle løsninger. Hertil er CEO i Navus Ventures, som er Ekobots største aktionær, også trådt ind i bestyrelsen, hvor han er med til at sætte retningen for selskabet.

Kapital til vækst haves i minimum 12 måneder

Efter en omsætning på 185 KSEK (172 KSEK) og et resultat efter skat på -11 MSEK (- 2 MSEK) i første halvår 2023, sluttede Ekobot halvåret med en kassebeholdning på 12 MSEK. Det relativt store underskud i halvåret skyldes primært afskrivninger på udviklingsomkostninger, så pengestrømmen (cash flow) fra driften var med -3,9 MSEK helt på niveau med H1 2022. Med 12 MSEK i kassen, er det Ekobots antagelse, at der er tilstrækkelig likviditet til 12 måneders drift, og at der derfor i denne periode ikke er behov for yderligere kapital.

Comeback til aktien

Det seneste år er aktiekursen faldet 67%. Det skyldes primært kapitaludvidelse med en væsentlig rabat, og bl.a. svagere finansiel udvikling end ventet, CEO-ophør samt forsinkede salgsaftaler. De seneste måneder er handelsvolumen steget betydeligt, og det kan være forvarsel på, at en kursmæssig vending er på vej.

Afgørende for aktiekursens udvikling er, at Ekobot får eksekveret på distributionsaftaler – både indgåelse af nye og salg gennem aftalerne. På den lidt længere bane vil produktudvikling, der udvider salg af dels AI-services og salg til landbrug med andre afgrøder end løg, have en indflydelse på værdigenereringen i selskabet.  

Selskabet har allerede indgået et letter of intent med AllagBots Nordics Aps angående distribution af landbrugsrobotter i Danmark og Norge. En endelig aftale vil agerer mindre kurstrigger, men salg af robotter vil for alvor kunne flytte aktiekursen.

Aktiekursen for Ekobot vs. Kapital Partner Nordic Growth Exchanges Index de seneste 12 måneder

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email