Året frem mod vækstkapital

Efter årsrapport for 2022 og ekstraordinær generalforsamling er Ekobot klar til den delvist garanterede fortegningsemission, der giver kapital til levering af modtagne ordrer, salg af 25 landbrugsrobotter i år samt yderligere vækst.

Ekobot: Ticker EKOBOT | Kurs: 3,97 SEK | Market Cap.: 17 MSEK | YTD kursudvikling: -22%


EKOBOT
 har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark.

Se investeringscasen på Ekobot her.

Et år med kommerciel fremgang
Årsrapporten for 2022 var helt uden overraskelser med en omsætning for året på SEK 234.000 og et cash burn fra drift og investeringer på SEK 23 mio. Netto cash flowet var SEK -6 mio., og kassebeholdningen SEK 3 mio. ved årets udgang. I året beviste Ekobot, at der er et market-fit gennem kommercielt salg til både konventionelt og økologiske landbrug, hvilket også fik den hollandske landbrusorienterede venturefond Navus Ventures til at investere i Ekobot.

SEK 21 mio. vækstkapital
Med den ekstraordinære generalforsamlings godkendelse er Ekobot klar til den annoncerede fortegningsemission på op til SEK 21 mio. og med mulighed for yderligere SEK 5 mio. i over-allotment. 85% af emissionen er sikret gennem forhåndstegninger, herunder fra Navus, og garantier. Ekobot er således sikret kapital til at kunne levere de robotter, der allerede er opnået ordre på, samt til at kunne sælge de 25 robotter, som er forventningen i år.

Potentiel overtagelse af Ekobot
Med en markedsværdi på SEK 17 mio. og således en værdi under den kapital, der er indskudt i selskabet, er Ekobot, i lighed med mange andre udviklingsselskaber, en potentiel opkøbskandidat. Vi ser såvel europæiske venturefonde som selskaber inden for landbrugssektoren som mulige købere.

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email