5x salgsvækst i år samt 85%-sikret fortegningsemission på SEK 21 mio. trækker i hver sin retning for aktiekursen

Ekobot forventer at sælge 25 af sine unikke landbrugsrobotter i år, indgå distributionsaftale på det danske marked samt at få én pilot-kunde til SaaS-produktet Ekobot PLUS, der giver AI-baseret information om afgrøderne. For at finansiere driften og væksten gennemføres en fortegningsemission, som er sikret 85%, på SEK 21 mio. til SEK 2,5 pr. aktie.

Ekobot: Ticker EKOBOT | Kurs: 3,66 SEK | Market Cap.: 17 MSEK | YTD kursudvikling: -28%


EKOBOT
 har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark.

Nye kurstriggers

Et salg på 25 robotter til levering i 2024 indikerer en årlig omsætning i niveauet SEK 22 mio. hvilket er en styrkelse af investeringscasen. Indgåelse af distributionsaftale for det danske marked med den distributør, som der allerede er indgået LOI med, vil styrke sandsynligheden for, at salgsmålet nås. Vi forventer derfor, at der særligt her vil være gode kurstriggers i år.

Forsøg med Ekobots landbrugsrobot har vist, at den giver en forbedring af afkastet på 5-20%, hvilket i henhold til Ekobot er unikt for markedet. Disse resultater vil også kunne danne basis for et salg på 25 robotter i forhold til de 5 solgt p.t., med de første leverancer til sæsonstarten i år. Det må forventes at nogen potentielle kunder vil afvente erfaringerne fra disse første fuldt kommercielle anvendelser.

Teoretisk kurs på SEK 3,44

Ekobots positive forventninger i deres målsætninger for 2023 er positive for aktiekursen, mens emissionen med en rabat på 52% trækker aktiekursen ned. Den teoretiske aktiekurs er SEK 3,422, men de positive forventninger til 2023 trække formentlig kursen højere op – særligt hvis emissionen bliver fuldtegnet.

Ekobot har udover de SEK 21 mio. ret til en overallokering (yderligere salg af aktier) på op til SEK 5,4 mio., såfremt emissionen bliver fuldtegnet. Denne mulighed har vi ikke medtaget i beregningen af den teoretiske kurs.

Læs mere: Investeringscasen for Ekobot

Kursudvikling Ekobot 1 år vs. KPNGX

Navus støtter op om emissionen

Udbudsperioden for fortegningsemissionen foregår 23. februar til 9. marts 2023, og aktionærer pr. den 21. februar modtager tegningsretter. Venturefonden, Navus, der investerede i Ekobot sidste år deltager pro rata i emissionen og stiller dertil en gratis emissionsgaranti til samlet SEK 5,4 mio.

Af nettoprovenuet ved fuldtegning anvendes SEK halvdelen til betaling af lån, mens den anden halvdel vil blive anvendt til udvikling af f.eks. anvendelse af robotten til andre afgrøder end løg samt udviklingen robottens performance, så den er bedre til store bedrifter.

Resultatet af emissionen forventes offentliggjort den 13. marts 2023.

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email