Årsregnskab uden kurstriggers, men de kan komme meget snart for AgTech robotselskabet EKOBOT

Ekobot: Ticker EKOBOT | Kurs: 3,47 SEK | Market Cap.: 37 MSEK | YTD kursudvikling: -38%

2022 årsrapporten fra EKOBOT er uden information der kan have en væsentlig kurspårvirkende effekt og efter den netop succesfulde fortegningsemission ville det også have været overraskende. De kommende kurstriggers er derfor fortsat nyheder omkring levering af de solgte robotter og yderligere salg. Et opkøb af selskabet lurer stadig.


EKOBOT har udviklet og sælger en landbrugsrobot, der både fjerner ukrudt og indsamler data om afgrøderne, hvorved landmændene kan reducere deres omkostningerne med op til 20%. Ekobot fokuserer på afgrøder, der er vanskelige/omkostningstunge at dyrke i forhold til ukrudtsbekæmpelse, og dermed også det segment af landbruget, der har den største økonomiske fordel af at anvende robotter. Særligt, men ikke kun, økologiske landbrug har gavn af robotterne til ukrudtsfjernelse, da de ikke anvender pesticider. Fokusmarkederne er Sverige, Holland og Danmark.

Se investeringscasen på Ekobot her

Omsætning i år
Omsætningen i 2022 lød på SEK 214.000 og resultat efter skat var SEK -10,4 mio. Resultatet skyldes, at 2022 var det første år med salg af robotter. Omsætning falder sammen med levering af robotterne, hvilket planmæssigt skal ske i forbindelse med kundernes sæsonstart. EKOBOT har ikke angivet nogen forventning til omsætningen i år, men har ikke ændret på forventningen om et salg på 25 robotter i år. Omsætningen i 2023 vil dertil afhænge af, om robotterne købes eller lejes af kunderne. EKOBOTs primære forretnignsmodel er at leje robotterne på 36-måneders kontrakter, hvorfor selskabet formentlig fortsat vil have et negativt cash flow fra driften.

Kapital
Ved den netop overståede og overtegnede fortegningsemission fik EKOBOT tilført brutto SEK 27 mio. En væsetntlig del af provenuet er dog gået til tilbagebetaling af lån, og med en lejebaseret forretningsmodel, har EKOBOT derfor fortsat behov for kapitaltilførsel i år. Men en vel overstået emission med fuld deltagelse af cornerstone investoren, Navus Ventures, og de første leverancer rundt om hjørnet, er EKOBOT relativt godt positioneret til at hente yderligere kapital. Når EKOBOT for alvor overgår til at være en kommerciel virksomhed ser vi også gode muligheder for at strategiske og professionelle investorer får interesse for at investere i selskabet – eventuelt at overtage EKOBOT, der p.t. kun har en markedsværdi på SEK 37 mio. (DKK 24 mio.)

Kurs

EKOBOTs aktiekur har været negativ påvirket af fortegningsemissionen i marts, da den blev gennemført til kurs på SEK 2,50 og dermed til en væsentlig rabat til markedskursen før annonceringen af emissionen. Med de mange potentielle kurstriggers i år (se investeringscasen), er der belæg for en positiv kursudvikling fremover.

Kursudviklingen for Ekobot i år sammenlignet med KPNGX-indekset

Disclaimer

Ønsker du at modtage et af vores nyhedsbreve? Udfyld venligst formularen nedenunder.

  • Investeringscases – Nyhedsbreve med top aktuelle investeringscases fra de nordiske vækstbørser og life science sektoren, og ugentlige markedsopdateringer.
  • Børsnoteringer – Opdateringer på nye og igangværende børsnoteringer i Skandinavien samt resultaterne af dem. (Nyhedsbrev fra Nyemission.dk)   
  • Nyheder – Nyheder fra og om Kapital Partner, herunder indsigt om kapitalmarkederne og børsnoteringer samt invitation til investormøder og- arrangementer.
  • Danish Biotech Weekly – Ugentlig opdatering med nyheder og kursudvikling for alle danske, børsnoterede selskaber uanset hvilket land eller børs de er noteret

*Hvis du ønsker information om vores kommende investeringsforening med fokus på de nordiske vækstbørser, herunder mulighed for at investere, så tilmeld dig nyhedsbrevet Nyheder.
Investornetværk:

Ønsker du at være en del af Kapital Partners investornetværk, hvor du får adgang til investeringer i selskaber og emissioner, samt indbydelse til investorrettede arrangementer
udfyld venligst formularen her.

Se Casen her

ekobot Investeringscase

Q&A with EKOBOT’s CEO Erik Jonuks

Afspil video

Seneste om ekobot

Del indlægget på sociale media eller på email. 

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email