Køb & Salg af Virksomheder

Vi rådgiver om og eksekverer vedrørende køb og salg af virksomheder, herunder særligt om strategi, proces og værdiansættelse. Dertil rådgiver vi blandt andet om mulighederne for helt eller delvist salg, typen af transaktionsparter samt om transaktionsstrukturer m.v.

Et salg er ofte en væsentlig beslutning og ligeledes er et virksomhedskøb det også. Alligevel starter langt de fleste en købs- eller salgsproces efter, at de er blevet kontaktet af – potentielt – interesserede parter, hvilket ikke er den bedste start. Vi anbefaler derfor, at mulighederne overvejes og en strategi lægges inden, at der ”bankes på døren” og vi hjælper virksomheder og ejere hermed gennem korte og værdiskabende forløb.