Kapitalfremskaffelse til private og noterede selskaber

Vi rådgiver om og assisterer ved kapital til vækst, kapital i forbindelse med et delvist salg samt egenkapital og fremmedkapital. Kapital Partner har stor erfaring med både at optimere strukturen for ny kapital og for at source kapital, uanset om der er tale om egenkapital (aktiekapital), fremmedkapital (lånekapital) eller struktureret finansiering – til private eller børsnoterede virksomheder. 

Børsnoterede selskaber hjælper vi med rådgivning og fremskaffelse af kapital via offentlige udbud og privatplaceringer, emissionsgarantier (underwriting), struktureret finansiering, virksomhedsobligationer, warrants, m.v.