Services

For at kunne levere stærke succeser for vores kunder omfatter vores services til virksomheder Corporate Finance og Aktiemarkedsservices, mens vi servicerer segmentet af private investorer med vores investeringscases.

Corporate Finance

Rådgivning og Værdiansættelse

Uanset hvilket situation virksomheden er i og hvilket ønske dens ejere har til fremtiden, er det helt afgørende at sikre et stærkt fundament, en fastlagt struktur og et konkret mål for at opnå en succesfuld transaktion – eller at afstå fra en sådan. Vi rådgiver om alle virksomhedens og ejernes forskellige muligheder fra målsætninger og strategi til værdiansættelse og eksekvering.

Læs mere

Børsnotering

Kapital Partner er den førende rådgiver inden for danske venture IPOs, hvor børsnotering foretages som alternativ til få kapital via en ventureinvestering. Med fokus på small og mid cap segementet (markedsværdi typisk under EUR 200 mio.) rådgiver vi om børsnoteringer i og udenfor Norden, børsnotering på de forskellige børser samt børsnotering af ikke-nordiske virksomheder på særligt Nasdaq First North Nordic. Dertil rådgiver vi om emissioner (privatplaceringer og offentlige udbud) for eksisterende børsnoterede virksomheder samt om emissionsgarantier.

Der er stor forskel på kravene og processerne for børsnotering på en EU reguleret børs som f.eks. Nasdaq Main Market og en vækstbørs som f.eks. Nasdaq First North og Spotlight Stock Market. Selskaber, der vælger en vækstbørs, har dertil typisk ikke de samme ressourcer, som selskaber, der vælger en reguleret markedsplads. Kapital Partners erfaring inden for begge segmenter sikrer en succesfuld notering uanset selskabets størrelse og børsplatform.

Vi er den eneste danske og blandt de få nordiske finansielle rådgivere, der laver aktieanalyser målrettet private
Se vores Whitepapers for bl.a. en oversigt over de væsentligste forskelle mellem nogle af de nordiske børser og en beskrivelse af børsprocessen.

Læs mere

Kapitalfremskaffelse til private og noterede selskaber

Vi rådgiver om og assisterer ved kapital til vækst, kapital i forbindelse med et delvist salg samt egenkapital og fremmedkapital. Kapital Partner har stor erfaring med både at optimere strukturen for ny kapital og for at source kapital, uanset om der er tale om egenkapital (aktiekapital), fremmedkapital (lånekapital) eller struktureret finansiering – til private eller børsnoterede virksomheder.

Børsnoterede selskaber hjælper vi med rådgivning og fremskaffelse af kapital via offentlige udbud og privatplaceringer, emissionsgarantier (underwriting), struktureret finansiering, virksomhedsobligationer, warrants, m.v.

Læs mere

Køb & Salg af Virksomheder

Vi rådgiver om og eksekverer vedrørende køb og salg af virksomheder, herunder særligt om strategi, proces og værdiansættelse. Dertil rådgiver vi blandt andet om mulighederne for helt eller delvist salg, typen af transaktionsparter samt om transaktionsstrukturer m.v.

Et salg er ofte en væsentlig beslutning og ligeledes er et virksomhedskøb det også. Alligevel starter langt de fleste en købs- eller salgsproces efter, at de er blevet kontaktet af – potentielt – interesserede parter, hvilket ikke er den bedste start. Vi anbefaler derfor, at mulighederne overvejes og en strategi lægges inden, at der ”bankes på døren” og vi hjælper virksomheder og ejere hermed gennem korte og værdiskabende forløb.

Læs mere

Struktureret Finansiering

Vi har over 10 års erfaring med rådgivning af børsnoterede selskaber og aktieejere om struktureret finansiering, herunder equity lines of credit, stock loans, konvertible loans, equity sale & repurchase, m.v. Vi assisterer virksomheder, der har fået tilbud om struktureret finansiering, om struktur og vilkår, og vi kan source finansiering fra såvel regionale som internationale fonde.

Læs mere

Aktiemarkedet

Certified Adviser og Mentor

Selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market eller på Nordic Growth Market (NGM) skal have tilknyttet en særlig rådgiver – henholdsvis en Certified Adviser og en Mentor. Kapital Partner er både Certified Adviser og Mentor, og vi rådgiver både selskaber på vej til en børsnotering og selskaber, der er børsnoterede, herunder selskaber, der ønsker at flytte notering til f.eks. Nasdaq First North eller Nasdaq Main Market.

Læs mere

Investor Relations

Kontakt med og til de private investorer er helt afgørende for small og mid cap selskabers succes som børsnoteret selskab, da de private investorer er afgørende for likviditet i aktien. Kapital Partner har årtiers erfaring med private investorer og en effektiv kommunikation med dem – både direkte og via medier. Med vores IR services kan small og mid cap selskaber effektivt får en plads i investorernes bevidsthed samtidig med, at der spares interne ressourcer til IR.

Læs mere

Market Relations

En afgørende faktor for small og mid cap selskabers manglende gennemslagskraft i aktiemarkedet er fraværet af formidlere af selskabets investeringscase til investorer og medier. Med Market Relations promoverer Kapital Partner effektivt og bredt selskabets investeringscases på en let forståelig facon over for retial investorsegmentet.

Læs mere

INVESTERINGSCASES

Vi har årtiers erfaring med analyse af small og mid cap aktier samt udbredelse af samme til retailinvestorer. Med Investeringscases leverer vi gratis investeringsmuligheder inden for segmentet nordiske small og mid caps til primært et nordisk investorpublikum.

Kapital Partner driver dertil www.nyemission.dk der informerer om børsnoteringer og emissioner med fokus på nordiske small og mid cap selskaber med det formål at levere de for investorerne væsentligste informationer på en let tilgængelig måde.

Læs mere