Services

Kapital Parter er en corporate finance og investment banking virksomhed, der primært servicerer selskaber og deres ejere med rådgivning, kapital eller assistance til gennemførelse af transaktioner. Dertil assisterer vi børsnoterede selskaber med at øge deres kendskabsgrad i aktiemarkedet gennem investor relations og market relations services.

FINANSIEL OG STRATEGISK RÅDGIVNING

Vi rådgiver bl.a. om M&A, kapitalstruktur, kapitalfremskaffelse, tilbud om køb, salg og investering, børsnotering, værdiansættelse, strategi, finansieringsprocesser m.v. Rådgivningen kan udgøre en selvstændig ydelse, udgøre et beslutningsgrundlag for fremtidig proces, eller f.eks. bestå i uafhængig bisidder rådgivning.

BØRSNOTERING

Vi rådgiver om og gennemfører børsnoteringer i Danmark og Sverige. Vores primære fokus er børsnotering på de ikke-regulerede vækstbørser, herunder Nasdaq First North Growth Market, Spotlight Stock Market og Nordic Growth Market SME Nordic. Vi rådgiver og gennemfører børsnotering for selskaber hjemmehørende i Sverige og Danmark samt selskaber uden for Skandinavien.

Vi rådgiver dertil om bl.a. børsparathed, pris- og værdiansættelse, IPO-garantier/underwriting, prisstabilisering, udbudsstrukturer, reverse mergers på både hovedmarkederne og vækstbørserne, samt gennemfører kapitaltilførsler frem mod børsnoteringer (pre-IPO finansiering). Herudover assisterer vi ved skift af børsliste fra f.eks. Nasdaq Nordic Main Board til Nasdaq First North.

Vi er sektoragnostiske, men har særligt fokus på life science, vedvarende energi og grønne løsninger/impact.

KAPITALFREMSKAFFELSE TIL PRIVATE OG BØRSNOTEREDE SELSKABER

Vi hjælper med rådgivning om og forestår tilførsel af kapital til selskaber – både egenkapitalfinansiering som fremmedkapital – herunder virksomhedslån, grønne obligationer, struktureret finansiering, konvertible lån, m.v. Vi hjælper både private selskaber og børsnoterede selskaber, og for sidstnævnte både med offentlige emissioner, herunder fortegningsemissioner, som privatplaceringer (accelerated bookbuilding).

Vi har stor erfaring inden for struktureret finansiering, herunder konvertible lån, PIPEs, aktielån, equity lines of credit o.l., og rådgiver selskaber med forhandling og indgåelse af disse.

MERGERS & ACQUISITIONS

Foruden assistance i forbindelse med køb- og salg af virksomheder, rådgiver vi selskaber med at blive klar til en sådan proces. Dertil hjælper vi selskaber, der er blevet kontaktet af interesserede købere eller investorer, med proces, forhandling, værdiansættelse m.v.

CERTIFIED ADVISER OG MENTOR

Selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market eller på Nordic Growth Market (NGM) skal have tilknyttet en særlig rådgiver – henholdsvis en Nasdaq Certified Adviser og en NGM Mentor. Kapital Partner er Nasdaq Certified Adviser i Sverige og Danmark samt NGM Mentor. Vi yder finansiel rådgivning til særligt nordiske SMEs samt ikke-nodiske selskaber, der ønsker at børsnotere sig på Nasdaq Nordic.

Børsnotering og Certified Adviser First North


Nordic Growth Market

Selskaber noteret på Nasdaq First North Growth Market eller på Nordic Growth Market (NGM) skal have tilknyttet en særlig rådgiver – henholdsvis en Nasdaq Certified Adviser og en NGM Mentor. Kapital Partner er Nasdaq Certified Adviser i Sverige og Danmark samt NGM Mentor.

  

INVESTOR RELATIONS

Kapital Partner har årtiers erfaring med effektiv kommunikation til finansmarkederne – både direkte og via medier. Med vores Investor Relations services kan særligt small og mid cap selskaber effektivt får en plads i investorernes bevidsthed samtidig med, at der spares interne ressourcer til IR. Vores IR services består bl.a. i redigering/udarbejdelse af selskabsmeddelelser, tilskæring af investeringscasen samt koordinering af aktiviteter rettet mod finansmarkederne. IR services skræddersyes til det enkelte selskabs behov og ønsker. Kontakt Lars Vindahl eller Jesper Ilsøe for yderligere information om mulighederne.

MARKET RELATIONS

Formålet med vores Market Relations services er at øge likviditeten i selskabets aktier samt opnå større kendskabsgrad i aktiemarkedet for selskabets investeringscase. Dette gør vi gennem løbende, digital, omnichannel markedsføring af selskabets investeringscase. Klik her for præsentation af Market Relations. Kontakt Lars Vindahl for yderligere information.