Peter Brincker Møller

Peter Brincker Møller

Senior Director

Peter har mere end 30 års erfaring med investment banking primært i Danmark men også fra London og Frankrig. Arbejdsområderne omfatter børsnoteringer, kapitaltilførsler og investeringer fra bl.a. corporate finance virksomheder, bank, pension og forsikringsvirksomheder.

Peter har gennemført nogle af de første optagelser på First North Copenhagen samt større kapitalmarkedstransaktioner på Nasdaq Copenhagen.

Derudover har Peter arbejdet CFO og risikostyringsansvarlig med konsolidering af regnskaber, skat- og likviditet, rapportering, kontroller, arbejdsgange, interne regler og compliance.

Før Kapital Partner har Peter arbejdet i Nordens koncernen, Finans 247, CASE Finance Consulting, Korral Partners, Gudme Raaschou, Nykredit, AP Pension og Varde Bank.